Doorlopende leerlijn

Samen met De Zaken 3-4 (wereldoriëntatie), Tijdzaken (geschiedenis) en Natuurzaken (natuur en techniek) vormt Wereldzaken De Zaken van Zwijsen. Als je in groep 3 naast Veilig leren lezen De Zaken 3-4 inzet, creëer je een doorlopende leerlijn. In groep 5 kun je de zaakvakken voortzetten met Wereldzaken, Tijdzaken en Natuurzaken. De methoden hebben dezelfde materialen, opbouw en structuur, didactiek, organisatievorm en sprankelende vormgeving. 

Van Wereldzaken naar Tijdzaken en Natuurzaken

In groep 5 starten kinderen met losse methoden voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. Wereldzaken, Tijdzaken en Natuurzaken vormen samen met De Zaken 3-4 De Zaken van Zwijsen. De methoden zijn kleurrijk, interactief en wakkeren de nieuwsgierigheid van kinderen aan met uitdagende opdrachten en spelletjes. Elke methode bestaat uit digibordsoftware voor leerkracht en leerling. Je gebruikt het digibord voor de klassikale introductie en instructie en voor het doen van interactieve oefeningen. Leerlingen werken in een papieren of digitaal werkboek.

Kenmerkende opbouw

De methoden zijn op dezelfde herkenbare manier opgebouwd en dat is prettig voor leerlingen en leerkrachten. De compactheid van de methoden maakt het mogelijk om de lessen op verschillende manieren te verdelen over het jaar.
Elke methode van De Zaken van Zwijsen is ook los te gebruiken.

Combineer De Zaken 3-4 met Veilig leren lezen

Zwijsen biedt in groep 3 en 4 de zaakvakken aan in één methode: De Zaken 3-4. In zowel groep 3 als 4 komen elf thema’s voorbij. ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ staan hierin centraal. De thema’s zijn gekoppeld aan de kernen van Veilig leren lezen kim-versie, maar de methode voor wereldoriëntatie is ook prima in te zetten naast Veilig leren lezen tweede maan-versie. Net zoals Veilig leren lezen biedt De Zaken 3-4 suggesties voor coöperatieve werkvormen.  

Woordenschat in zaakvakken

Woordenschat neemt een belangrijke plek in binnen de methoden van De Zaken van Zwijsen. In elke jaargroep staat bij lastige woorden en begrippen de fonetische uitspraak. En er staat altijd een leuke afbeelding, leerzaam filmpje of foto bij. Je bespreekt elk nieuw begrip klassikaal en met behulp van een praatplaat. Met de digibordoefeningen oefenen kinderen de begrippen in. Als afsluiting check je of je leerlingen de begrippen op de juiste manier interpreteren.