Hoe het werkt

Met Wereldzaken ontdekken kinderen Nederland, Europa en de rest van de wereld. Het werken met de interactieve topografische kaart is een ware beleving. Hoe wonen mensen in een woestijn? Hoe zijn verschillende landschappen ontstaan? Met dit soort vragen wakkert deze aardrijkskundemethode de nieuwsgierigheid van kinderen aan en laat hen verder kijken dan hun eigen woonplaats en land.

Lees hieronder hoe Wereldzaken betekenis aan aardrijkskunde geeft. Geen tijd om te lezen? Scroll dan naar beneden om de 1-minuut video's te bekijken.

Didactiek

Met Wereldzaken breng je je leerlingen bij hoe de wereld eruitziet en waar de verschillen in bijvoorbeeld landschappen vandaan komen. De lessen spreken kinderen aan door informatie te verpakken in leerzame filmpjes, animaties en beeldende foto’s. Want kinderen zijn enorm visueel ingesteld. Wereldzaken maakt volop gebruik van de nieuwste, digitale mogelijkheden.

Doorlopende leerlijn kaartvaardigheden

De doorlopende leerlijn kaartvaardigheden vormt een belangrijk onderdeel van deze aardrijkskundemethode voor groep 5 t/m 8. Deze leerlijn traint kinderen in het gebruik van kaarten in het dagelijks leven. Dit komt goed van pas bij het voorbereiden op de Citotoets en andere toetsen. In groep 5 komt aanvankelijk kaartlezen elke les terug op de laatste twee pagina’s van het werkboek. In groep 6, 7 en 8 komen topografie en kaartvaardigheden volop aan bod.

Begrijpend lezen is begrijpend leren

Wereldzaken leert wel nieuwe woorden aan, maar is natuurlijk geen leesmethode. Dus elk soort leerling kan er volop van leren zonder vast te lopen op taal. Begrippen worden uitgelegd aan de hand van beelden. De interactieve topografische kaarten laten zien waar een bepaald gebied ligt en met filmpjes haal je andere regio’s eenvoudig de klas in. Wereldzaken sluit aan bij de belevingswereld van élke leerling.

Op pad met gezellige personages

In groep 5-6 ontdekken je leerlingen hun eigen leefomgeving en Nederland. Ze doen dit aan de hand van kinderen van hun eigen leeftijd. In groep 7-8 nemen volwassenen hen mee Europa door, de wereld over en het heelal in. Zo vertelt piloot Tom over de Europese landen waar hij naartoe vliegt en laat de reislustige Nadira zien welke verschillende klimaten ze ervaart tijdens haar reizen.  

Opbouw

Wereldzaken neemt kinderen mee de wereld over. De aardrijkskundemethode maakt het leren kennen van andere landen, landschappen en middelen van bestaan tot een ware beleving! Wereldzaken bekijkt de verschillende regio’s steeds vanuit geografisch, economisch en sociaal-cultureel perspectief. Deze logische opbouw zorgt voor herkenbaarheid.

Compact jaarprogramma

Wereldzaken heeft een compact jaarprogramma. Elk leerjaar komen er vijf thema’s aan bod opgebouwd uit drie lessen en een toets. De lessen duren 50 minuten: 20 minuten instructie en 30 minuten verwerking. Na twee jaar komen dezelfde thema’s nog eens voorbij. In groep 7-8 diep je die uit groep 5-6 verder uit. Werk je met kant-en-klare lessen? Dan heb je nauwelijks voorbereidingstijd nodig. Lessen uitbreiden met eigen lesstof kan ook. Zo past Wereldzaken altijd bij jouw manier van lesgeven!

Wereldoriëntatiethema’s

Zwijsen biedt leerzame wereldoriëntatiethema’s waarmee je de zaakvakken bij elkaar brengt. In deze thema’s staan ontdekkend en onderzoekend leren en de 21e-eeuwse vaardigheden centraal. In het thema Uitvindingen werken groepjes kinderen in vaste stappen toe naar een antwoord op een uitdagende onderzoeksvraag. Tijdens dit proces maken ze kennis met uitvindingen uit andere landen en perioden. Ook maken ze kennis met ontdekkingen op het terrein van de aardrijkskunde. Leerlingen verkennen het onderwerp, onderzoeken dit en sluiten af met een presentatie rond hun bevindingen. Jij bepaalt hoeveel tijd ze aan elke stap mogen besteden.

Ideaal voor combinatieklassen

Aardrijkskundemethode Wereldzaken is zeer geschikt voor combinatieklassen. De methode is zo opgezet dat je leerlingen er zelfstandig mee aan de slag kunnen op laptop, pc of tablet. Je kunt dus de ene groep klassikaal lesgeven terwijl de andere groep zelfstandig werkt in het werkboek. Je kunt er ook voor kiezen om in beide groepen met hetzelfde thema aan de slag te gaan. Met 20 lessen is het programma erg compact. Dit geeft jou de ruimte om de ene week les te geven aan groep 7 terwijl groep 8 bijvoorbeeld aan de plusopdrachten van hetzelfde thema werkt. Een week later draai je dit om.

Differentiatie

De lessen Wereldzaken spreken alle kinderen aan. De aardrijkskundemethode voor groep 5 t/m 8 biedt differentiatie in leerstijl, tempo en niveau. Kinderen zijn zeer visueel ingesteld. Daarom is Wereldzaken een methode vol kleurrijke foto’s, afbeeldingen en informatieve filmpjes. Kennis aangeboden in deze vorm blijft namelijk beter hangen dan schriftelijke informatie met weinig tot geen beeld. Voor taalzwakke kinderen is deze methode een uitkomst!  

Plusopdrachten

Wereldzaken biedt bij elke les twee plusopdrachten voor kinderen die extra uitdaging aankunnen. Ook is er een extra opdracht bij elk thema waaraan leerlingen meerdere lessen werken. Ze maken een werkstuk of bedenken een toneelstuk dat ze daarna ook uitvoeren. Hun creativiteit wordt dus volop geprikkeld.  

Begrippen en lesdoelen

Elke les start met een korte omschrijving van het lesdoel en de begrippen die in die les centraal staan. Lastige begrippen en woorden presenteert Wereldzaken met de fonetisch genoteerde uitspraak erbij. Zo draagt deze aardrijkskundemethode ook bij aan de woordenschat van kinderen.

Toetsing en evaluatie

Wereldzaken daagt kinderen uit om de wereld om hen heen met andere ogen te bekijken. De opdrachten wakkeren hun nieuwsgierigheid aan. De lessen zijn interactief en afwisselend en staan bol van de leuke opdrachten. De vragen die ze beantwoorden met behulp van de interactieve topografische kaart kunnen in elke klas op veel enthousiasme rekenen. Het leerplezier dat de methode biedt, zie je terug in de toetsresultaten!

De toets

Elke toets Wereldzaken telt tien vragen, één per lesdoel. Na drie aardrijkskundelessen volgt een toets. De toetsen zijn net zo aansprekend en kleurrijk als de methode zelf. De eerste toetsvraag bevat meestal een filmpje. Samen met je klas bekijk je dit op het digibord. De laatste toetsvraag gaat over het gehele thema. Het leerlingvolgsysteem geeft inzicht in hoe je leerlingen ervoor staan. Dit geeft aan welke opdrachten ze gemaakt hebben en hoe lang ze daarmee bezig geweest zijn.

Digitaal of op papier

Vanaf het schooljaar 2017-2018 kun je Wereldzaken ook digitaal toetsen. Als je digitaal toetst, vind je de resultaten automatisch terug. Wereldzaken is gekoppeld aan ParnasSys. Ook de papieren toetsen blijven bestaan. Deze vind je in het menu ‘leerkracht’. Print de pdf en zet je leerlingen aan het werk. De resultaten vul je in op het toetsregistratieformulier.

1-minuut video's

In acht korte video's legt Erik uit hoe Tijdzaken, Wereldzaken en Natuurzaken werken.