Doorlopende leerlijn

Wizwijs is een uitdagende rekenmethode met een doorgaande leerlijn voor groep 1 tot en met 8. De methode combineert praktisch en creatief rekenen met wiskundige kennis en vaardigheden. Kleuters verkennen op speelse wijze rekenwiskundige onderwerpen. Vanaf groep 3 leren kinderen stapsgewijs rekenen: van handelend naar realistisch rekenen (situaties uit de werkelijkheid) tot uiteindelijk formeel rekenen (berekeningen). Mooie uitkomst!

Groep 1 en 2: op rekenverkenning

Kleuters maken op speelse wijze kennis met rekenwiskundige thema's. En tussen het 'spelen' door komt het aanvankelijk rekenen compleet en gedegen aan bod. Leren doe je samen, dus is het vertrouwde rekenmaatje Wisse tijdens iedere rekenles aanwezig. En Boefie Rups helpt kleuters bij het structureren en leren tellen, waarbij de handelingsmaterialen uit de rekenkist tevoorschijn komen. Door leerlingen zelf te laten ordenen, ontdekken zij structuur in het tellen.

Groep 3 tot en met 8: stapsgewijs leren rekenen

Vanaf groep 3 leren kinderen stapsgewijs rekenen. Alles komt aan bod: getallen, bewerkingen, meten, tijd, geld én allerlei toetsen. De lessen draaien om vier handelingsniveaus: het concrete niveau, realistische voorstellingsniveau, abstracte voorstellingsniveau en symbolische niveau. Leerlingen die alle niveaus beheersen, zijn klaar om het wiskundige inzicht verder te ontwikkelen.