Estafette

Editie 3 | methode voortgezet lezen voor groep 4 t/m 8

Met Estafette ervaren wij lol in lezen en daarmee komen we verder!

Download de brochure
Voortgezet lezen met leesmethode Estafette voor het basisonderwijs

Estafette, methode voor begrijpend en technisch lezen

Estafette editie 3 is een geïntegreerde leesmethode voor groep 4-8 die leerlingen aan het lezen krijgt én houdt. Estafette editie 3 bevat leuke, rijke, afwisselende teksten waar het leesplezier vanaf spat!

Wil je weten of deze methode past bij jouw onderwijs? Vraag de zichtzending aan of probeer Estafette uit met het uitprobeerpakket.

begrijpend lezen,technisch lezen,estafette methode,estafette basisschool,estafette 3

Waarom Estafette editie 3 werkt

begrijpend lezen,technisch lezen,estafette methode,estafette basisschool,estafette 3

Gericht op de 5 pijlers van goed leesonderwijs

Goed leesonderwijs bestaat uit 5 pijlers. Deze bieden we in samenhang aan in Estafette. Technisch leesonderwijs is de eerste pijler. De pijlers vergroten van de woordenschat en kennis van de wereld zorgen ervoor dat teksten makkelijker te begrijpen zijn. Het inzetten van leesstrategieën en het vergroten van leesplezier zijn de laatste 2 pijlers.

Lees meer
 • Technisch, begrijpend en studerend lezen in samenhang
 • Geïnspireerd op Close Reading
 • Veel aandacht voor leesbevordering
begrijpend lezen,technisch lezen,estafette methode,estafette basisschool,estafette 3

De uitgangspunten van Close Reading

Eerst wordt de tekst gelezen vanuit een algemeen begrip, een eerste indruk. Hierna wordt de tekst nogmaals gelezen en komen details aan bod. In de laatste fase doorgronden we de tekst: wat wil de schrijver vertellen? Deze bewezen effectieve aanpak helpt bij begrijpend te leren lezen. Bovendien zorgt het voor meer motivatie bij leerlingen.

Meer uitleg
 • Technisch, begrijpend en studerend lezen in samenhang
 • Geïnspireerd op Close Reading
 • Veel aandacht voor leesbevordering
begrijpend lezen,technisch lezen,estafette methode,estafette basisschool,estafette 3

Leesbeleving en leesbevordering

Estafette besteedt veel aandacht aan leesbeleving en leesbevordering. Op een ontdekkende manier komen allerlei literaire tekstkenmerken aan bod. En leerlingen krijgen leessuggesties voor boeken en tekstsoorten die een haakje hebben met de omnibustekst, zoals genre, onderwerp en schrijver.

Lees meer
 • Technisch, begrijpend en studerend lezen in samenhang
 • Geïnspireerd op Close Reading
 • Veel aandacht voor leesbevordering
begrijpend lezen,technisch lezen,estafette methode,estafette basisschool,estafette 3

Van technische leesvaardigheid naar begrijpend lezen

De technische leesvaardigheid blijft de belangrijkste voorwaarde om tot vloeiend lezen met begrip te komen. Daarom ligt de focus in de middenbouw op de technische leesvaardigheid. Per les wordt hier 35 minuten aan besteed. Onderdelen om te komen tot leesbegrip zijn hierin verweven. De laatste 15 minuten wordt besteed aan begrijpend lezen.

Meer uitleg
 • Technisch, begrijpend en studerend lezen in samenhang
 • Geïnspireerd op Close Reading
 • Veel aandacht voor leesbevordering
begrijpend lezen,technisch lezen,estafette methode,estafette basisschool,estafette 3

Focus op begrijpend lezen (met aandacht voor techniek)

Wanneer de basis van de technische leesvaardigheid in voldoende mate wordt beheerst (na groep 6), komt de focus te liggen op leesbegrip, studerend lezen en studievaardigheden. Het doel hiervan is om leerlingen zelfredzaam te maken voor het voortgezet onderwijs. Estafette 3 is volledig kerndoeldekkend voor zowel technisch als begrijpend lezen.

Meer uitleg
 • Technisch, begrijpend en studerend lezen in samenhang
 • Geïnspireerd op Close Reading
 • Veel aandacht voor leesbevordering

Bekijk materiaal & software

begrijpend lezen,technisch lezen,estafette methode,estafette basisschool,estafette 3
begrijpend lezen,technisch lezen,estafette methode,estafette basisschool,estafette 3
begrijpend lezen,technisch lezen,estafette methode,estafette basisschool,estafette 3
begrijpend lezen,technisch lezen,estafette methode,estafette basisschool,estafette 3

Leerkrachten over Estafette

Gerrit Cazemier

Gerrit Cazemier

Leerkracht groep 7-8 – OBS Heiligerlee in Heiligerlee

In het afgelopen jaar hebben mijn klassen veel beter gescoord bij de citotoetsen. Als die lijn doorzet, dan komt dat echt door het begrijpend en studerend lezen in Estafette.

De verhalen in Estafette zijn zo aansprekend, dat gesprekken makkelijk op gang komen. Ook in de lagere groepen werkt dat goed.

Brenda van Nieuwenhuijzen

Brenda van Nieuwenhuijzen

Leerkracht groep 6 – KPO BS Vondel

We wilden nooit meer Estafette. Dat was dan ook de reden dat we alle andere methodes hebben bekeken, behalve Estafette. Uit nieuwsgierigheid toch een zichtzending aangevraagd en een proefles gegeven. We waren meteen enthousiast. Na de grote vakantie zijn we gestart en we zijn alleen maar enthousiaster geworden. Estafette 3.0: Wij zijn fan!

Rinske

Rinske

Leerkracht groep 4 – OBS De Meerpaal in Lemmer

De opbouw is heel goed. De kinderen weten wat ze moeten doen en wat er wordt verwacht. Voor mijzelf is het lesgeven zo ook makkelijker. Toneellezen vinden de kinderen leuk, daar komen de gesprekken vaak mee op gang. Dat is ook goed voor het begrijpend lezen.

Harriet Dijkman

Harriet Dijkman

Leerkracht groep 5-6 – PCBS De Hoekstee in Beerzerveld

Alles komt precies overeen binnen de lessen. Een jongen die nog op groep 4 niveau leest is op hetzelfde moment bij een bepaalde letter. Dat is zo fijn, want zo doet hij gewoon hetzelfde als de rest van de klas.

De kinderen vinden de teksten heel afwisselend, de ene keer is het een e-mail naar elkaar schrijven en dan zijn het weer grappige teksten, dat werkt goed.

Jackelien Majoor

Jackelien Majoor

Leerkracht groep 4 – OBS De Punter in Giethoorn

Het begrijpend en technisch lezen is heel goed gecombineerd. De begrijpend lezen-onderdelen zijn uitgebreid en ik vind het fijn dat er extra materialen in de leerkrachtsoftware zitten. Ook de materialen zien er mooi uit.

Iedere keer hebben de leerlingen zin om te lezen en willen ze weten hoe het verhaal verder gaat.

Marysia Krzeszewski

Marysia Krzeszewski

Leerkracht groep 4 en leescoördinator – BS De Griffioen in Prinsenbeek

Vloeiend & vlot gebruiken we heel veel. Over de inhoud daarvan zijn we heel enthousiast. Ik krijg vaak leuke reacties op de teksten. De onderwerpen zijn divers en doordat het een doorlopend verhaal is, kunnen ze het echt samen beleven.

Marjolein Habets

Marjolein Habets

Intern begeleider en zorgcoördinator – BS De Schakel op Aruba

De kinderen zijn door Estafette editie 3 echt veel aan het lezen, de verhalen zijn heel leuk, de kinderen zijn geboeid. Ook over de leerlingsoftware zijn de kinderen heel enthousiast.

Vivian van Alem

Vivian van Alem

Onderwijsadviseur, docent en projectleider

De derde editie van Estafette staat als een huis. De makers hebben actuele wetenschappelijke inzichten vertaald naar een mooi vormgegeven methode voor technisch lezen, leesbegrip, leesbeleving en literaire competenties. Een logische combinatie.

JSW Jeugd in School en wereld (jsw.nl)— Jrg. 103 (mei 2019) nr. 9

Mark Wever

Mark Wever

Intern begeleider en leerkracht groep 3 – De Floreant in Luttelgeest

Om een compleet beeld te krijgen van de methode Estafette is een presentatie bij de zichtzending echt aan te raden. De zichtzending alleen was voor ons onvoldoende. Door meer te horen over de achterliggende visie en het complete leesonderwijs in deze methode zijn we nu echt heel enthousiast.

Angela Schouten

Angela Schouten

Leerkracht groep 4 – BS Al Amana Hoorn in Hoorn

Estafette Uitprobeerweek: ‘Kinderen zijn meteen enthousiast’

Zo’n weekje in een methode duiken en het materiaal goed bekijken, is heel fijn. Ik vind het een aanrader om dit te doen, je weet meteen hoe het is om meerdere lessen te geven.

Jord Steen

Jord Steen

Leerkracht groep 4 – Antoniusschool in Aerdenhout

Zo’n uitprobeerweek dwingt je even om met alle collega’s in dezelfde week aan de gang te gaan. Dat werkt goed, want dan kun je gemakkelijk aan het einde van de dag bespreken hoe het was.

Het is handig dat al het uitprobeermateriaal in één boekje zit, dat maakt het overzichtelijk voor de leerkracht en de leerlingen.

Marieke Post en Agnes Hoving

Marieke Post en Agnes Hoving

Leerkrachten – Speciaal Onderwijs Thriantaschool in Emmen

Er zit een duidelijke opbouw in de leerlijn en dat is voor onze leerlingen heel fijn. Estafette editie 3 komt na Veilig leren lezen bij onze kinderen en daardoor is het fijn dat de leerlijn duidelijk is.

Referentiescholen

Bekijk de contactgegevens van referentiescholen. Zij staan je graag te woord over hun praktijkervaringen!

KBS de Zonnewijzer | Dronten

combinatiegroepen

Adres
Barrage 14
8252 GW Dronten

Contactpersoon
S. de Boer
0321-337032
s.deboer@kbszonnewijzer.nl

Bellen

OBS De Punter | Giethoorn

combinatiegroepen

Adres
Beulakerweg 125A
8355 AE Giethoorn

Contactpersoon
C. van den Eventuin
0521-361666
cathy.vandeneventuin@stichtingopkop.nl

Bellen

OBS de Dreske | Roswinkel

combinatiegroepen

Adres
Roswinkelerstraat 131
7895 AR Roswinkel

Contactpersoon
J. Nieboer
0591-352907
j.nieboer@oo-emmen.nl

Bellen

School met de Bijbel | Zuilichem  

combinatiegroep 3/4

Adres
Schoolstraat 8
5305 EA Zuilichem

Contactpersoon
Juriena van Vugt
0418-672466
j.vanvugt@smdbzuilichem.nl

Bellen

PCBS De Hoekstee | Beerzerveld  

Adres
Oordtstraat 2B
7685 PB Beerzerveld

Contactpersoon
H. Martens
0523-251247
henkmartens@hoekstee.nl

Bellen

BS De Griffioen | Prinsenbeek

Adres
Schoolstraat 45
4841 XC Prinsenbeek

Contactpersoon
M. Krzeszewski
076-5412948
marysia.krzeszewski@inos.nl 

Bellen

BS De Vuurvlinder | Geertruidenberg

Adres
Elisabethstraat 1
4931 BD Geertruidenberg

Contactpersoon
L. Berkelmans
0162-512702
liesbethberkelmans@bsdevuurvlinder.nl

Bellen

ZML Thriantaschool | Emmen

speciaal onderwijs

Adres
Balingerbrink 178
7812 SN Emmen

Contactpersoon
M. Post
0591-652190
m.post@oo-emmen.nl

Bellen

RKBS Het Baken | Berkel en Rodenrijs

Adres
Oudelandselaan 39
2652 CJ  Berkel en Rodenrijs

Contactpersoon
Yvette Leuven
010-519 0620
yleuven@bshetbaken.nl

Bellen

SBO De Kristal | Maarssen

Adres
Pauwenkamp 347
3607 TC Maarssen

Contactpersoon
Joke van der Woude
0346-565791
j.vanderwoude.dekristal@gewoonspeciaal.com

Bellen

BS Talentrijk | Nijverdal

Adres
PC Stamstraat 2
7442 ZC Nijverdal

Contactpersoon
Rita Klein Tijssink (aanwezig wo/do/vr)
0548 615313
r.kleintijssink@talentrij-ikt.nl

Bellen

RK BS Eikenderveld | Heerlen

combinatiegroep 6/7

Adres
Sint Angelastraat 11
6411 TN Heerlen

Contactpersoon
Florian Smit
045 – 5713850
florian.smit@innovo.nl

Bellen

OBS Teun de Jager | Schoorl

Adres
Molenweg 11
1871 CD Schoorl

Contactpersoon
Ellen Groeneveld
072-509 1460
ellen.groeneveld@isobscholen.nl

Bellen

KPO BS Vondel | Roosendaal

Adres
Vondellaan 44
4707AG Roosendaal NB

Contactpersoon
Marianne Wierckx en Danielle Hardy
0165-5217 32
m.wierckx@kporoosendaal.nl d.hardy@kporoosendaal.nl

Bellen

OBS FavoRIET | Panningen

Adres
Schoutenring 23
5981 DS Panningen

Contactpersoon
Laurens Houtakkers
077 307 4223
laurenshs@obsfavoriet.nl

Bellen

BS Open Hof | Goirle

groep 4 t/m 8

Adres
Frankische Driehoek 1
5052 BL Goirle

Contactpersoon
Joyce Gerritsen (IB-er)
013 – 5342432
Joyce.gerritsen@etuda.nl

Bellen

Ervaar Estafette zelf!

 • Vraag een zichtzending en/of een proeflicentie aan
 • Actief uitproberen in je klas? Vraag het digitale uitprobeerpakket aan!
Lees meer

Kosten

Besteladvies

Aanvragen

Een advies afgestemd op het aantal leerlingen. Wij rekenen het voor je uit!

Benieuwd waar je dit lesmateriaal kan bestellen?

Bekijk onze leveranciers.

Prijslijst

Download prijslijst

Al onze adviesprijzen op een rij van materialen en software, inclusief ISBN.

Benieuwd of je subsidie kan inzetten?

Lees meer over subsidies.

Starten met Estafette editie 3

Foto

Trainingen

Met de praktijkgerichte trainingen van Estafette haal je het beste uit de methode en jouw leesonderwijs.

Lees meer

Service Sterke Start

Gratis online ondersteuning met de juiste handvatten om te starten. Ideaal als je zelfstandig aan de slag wilt gaan.

Lees meer
Foto

Wat is jouw volgende stap?

Factsheet

Download factsheet

De feiten op een rij. Waar moet jouw nieuwe methode aan voldoen?

Bekijk echt materiaal

Zichtzending aanvragen

Voel, blader, klik en scroll door echt materiaal.

Ervaar het zelf

Gratis uitprobeerpakket

Ontdek of de methode past bij jouw onderwijs.

Op de hoogte blijven? Abonneer je dan op de nieuwsbrief van Estafette.

Aanmelden
0
  Je winkelmand
  Je winkelmand is leeg< Verder winkelen
   Bereken verzendkosten
   Kortingscode toepassen

    Toegevoegd aan winkelmand

    Naar winkelmandje