Gebruik jouw NPO-gelden voor duurzaam effectief kleuteronderwijs

Merk je een achterstand bij je kleuters op verschillende ontwikkelingsgebieden en wil je deze achterstanden wegwerken? Of wil je dergelijke achterstanden juist voorkomen? Wil je een goede basis leggen voor een succesvolle toekomst van jouw kleuters? Kijk vooruit en zet je NPO-budget effectief en duurzaam in bij jouw kleuteronderwijs.

Duurzaam, effectief kleuteronderwijs

Wist je dat je de aanschaf van Schatkist editie 3 kunt financieren vanuit jouw NPO budget? Schatkist editie 3 is een VVE-gecertificeerd totaalaanbod voor kleuters, waarin spelenderwijs leren en ontdekken voorop staan. Daarmee leg je een goede basis voor je kleuters naar groep 3 en hun verdere ontwikkeling. Lees hieronder waarom!

Als je aan de slag gaat met Schatkist editie 3, werk je sowieso veel aan verschillende interventies. Hieronder zie je welke dit zijn:

VVE-programma | interventie A

Schatkist editie 3 is door de Erkenningscommissie Jeugdinterventies erkend als ‘goed onderbouwd VVE-programma’. Voor- en vroegschoolse educatie (vve) is bedoeld voor kleuters met een onderwijsachterstand (taal- en/of ontwikkelingsachterstand) of een risico daarop. Door te werken met Schatkist editie 3 vergroot je de ontwikkelingskansen van kinderen.

Instructie in kleine groepen | interventie B

Elk kind is anders en ontwikkelt zich in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier. Schatkist editie 3 helpt je een passend aanbod te maken voor álle kinderen. Bij elke activiteit staat onder het kopje ‘Differentiatie’ aangegeven hoe je de activiteit kan aanpassen aan jouw groep kinderen. Ook vind je bij de activiteiten tips hoe je met een klein groepje kinderen pre-teaching of verlengde instructie kan geven bij de betreffende activiteit. Zo weet je hoe je kinderen kan voorbereiden op de activiteit en krijg je tips hoe deze herhaald kan worden.

Samenwerkend leren | interventie D

Binnen Schatkist editie 3 is veel aandacht voor samenwerkend leren. In bijna elke activiteit staat een coöperatieve werkvorm centraal. In tweetallen of in een groepje gaan de kinderen zelf ontdekken, spelen en onderzoeken. De bevindingen worden vervolgens weer teruggekoppeld in de grote groep.

Software voor leerkracht en leerling | interventie F

Bij Schatkist zitten diverse softwareprogramma’s: voor het digibord, een computerprogramma voor de kleuters en een plannings- en registratietool ‘Digiregie’. Hierin voer je eenvoudig bij elke activiteit observaties in. Digiregie geeft aan welk kind bij welk doel geobserveerd is en hoe de kinderen zich ontwikkelen. Alle gegevens vind je terug in het leerlingenoverzicht. Zo krijg je eenvoudig een beeld van de ontwikkeling van de kinderen en je groep.

Ouderbetrokkenheid | interventie F

In Schatkist editie 3 besteden we volop aandacht aan ouderbetrokkenheid. Bij de activiteiten staat aangegeven hoe je als leerkracht de ouder kan betrekken en bij elk anker biedt Schatkist editie 3 kant en klare ouderbrieven aan.

Spelend leren met of zonder extra begeleiding | interventies D en E

Eén van de uitgangspunten van Schatkist editie 3 is het optimaal stimuleren van het spel bij kleuters. Bij spelen beleven kleuters plezier, het schept verbinding met de activiteit en elkaar. Spel is vooral ook een kansrijk middel om kinderen verder te brengen in hun ontwikkeling. Soms hebben kinderen tijdens hun spel behoefte aan iemand op wie ze een beroep kunnen doen, als ze er samen niet meer uitkomen of iemand die spelvoorbeelden geeft. Een extra persoon/onderwijsassistent, die het spel begeleidt, kan dan uitkomst bieden, door mee te spelen of het spel te begeleiden. Hierbij krijg je als leerkracht met Schatkist hulp door spelideeën in de hoeken en bijbehorende spelbegeleiding.

Sociaal-emotionele ontwikkeling en cultuureducatie | interventie C

Naast taal en rekenen besteedt Schatkist editie 3 ook volop aandacht aan andere gebieden zoals sociaal-emotionele ontwikkeling en cultuureducatie. Want juist het creatieve proces, het leren omgaan met emoties en het lekker met het lijf bezig zijn, is belangrijk. Er zitten volop activiteiten in voor dans, drama, muziek, beeldende vorming en sociale vaardigheden.

Bewegend leren en sportieve activiteiten | interventie C

Eén van de bewezen interventies die als kansrijk wordt gezien om corona-achterstanden in te halen, is het inzetten van fysieke activiteiten. Bewegen is belangrijk als je gezond wil opgroeien. Lichamelijk, maar ook zeker sociaal en emotioneel gezien. In Schatkist editie 3 wordt veel aandacht besteed aan zowel ‘leren bewegen’ als ‘leren via bewegen’. Schatkist editie 3 biedt veel bewegingsactiviteiten, bijvoorbeeld in de beweeghoeken en buiten op het speelplein. Hier zie je hoe Schatkist editie 3 wordt gebruikt in de praktijk. Bij anker 7 (Bewegend leren) zie je foto’s van een aantal bewegend leren activiteiten uit Schatkist editie 3.

NPO geld ook inzetbaar voor aanschaf methode

Wist je dat je het NPO budget ook in kan zetten voor de aanschaf van een compleet kleuteraanbod? Dus, werk je nog niet met Schatkist editie 3, maar ben je wel op zoek naar een VVE-gecertificeerd kleuteraanbod, waar spelenderwijs leren en ontdekken centraal staat? Gebruik dan je NPO budget voor de aanschaf van Schatkist editie 3.

Wil je hier meer over weten? Maak dan een (online) afspraak met een van onze experts via het Zwijsen Videoloket. Of vraag een zichtzending aan!

Extra middelen om je kleuteronderwijs effectiever te maken

Aanvullend materiaal voor zelfstandig werken | interventie B

Ontdekkend, spelend en bewegend leren is de trend! Zwijsen heeft educatieve spellen die een welkome afwisseling bieden op het reguliere lesprogramma. Wil je je kleuters ook zelfstandig laten werken? Bekijk ons brede aanbod leerspellen. De leerspellen zijn natuurlijk ook in te zetten als onderdeel van je lesprogramma, waardoor je kleuters op een andere manier bezig zijn met taal of rekenen. Onze leerspellen zijn geschikt om kleuters extra uitdaging te geven of juist wat extra ondersteuning. Zo bieden de leerspellen ook een antwoord op de differentiatiebehoefte en gebruiken leerkrachten onze leerspellen tijdens hoekenwerk. Bekijk alle leerspelletjes voor kleuters in onze webshop!

Interventie B, onderdeel Uitbreiding onderwijs

Specifiek voor gebruikers van Schatkist editie 3

Leerlingsoftware voor school én thuis | interventies A en F

De gevarieerde en adaptieve leerlingsoftware bij Schatkist editie 3 is een waardevolle aanvulling op de basismaterialen. Deze leerlingsoftware:

  • laat leerlingen spelenderwijs herhaald en extra oefenen met eerder aangeboden stof uit de ankers;
  • ontzorgt de leerkracht door voor elke leerling automatisch passend aanbod op niveau te genereren;
  • ondersteunt onderzoekend en ontwerpend leren;
  • impliceert intrinsieke motivatie en een hoge betrokkenheid van leerlingen;
    ondersteunt de leerkracht bij het volgen van de leerlingen.

Naast de schoollicentie kun je als school ook een licentie nemen op de leerlingsoftware voor thuis. Deze leerlingsoftware voor thuis maakt het mogelijk om de oefentijd verder uit te breiden. Bovendien stimuleer je met de thuisversie de ouderbetrokkenheid.

Bestel de leerlingsoftware via Licentieregie.

Interventie A, onderdeel Uitbreiding onderwijs en interventie F, onderdeel Ouderbetrokkenheid

VVE-training Schatkist editie 3 | interventie A

Werk jij al met Schatkist editie 3 of ga je er komend school jaar mee werken? Dan kun je de VVE-training behorend bij Schatkist editie 3 volgen. Met deze training leer je Schatkist editie 3 op een goede manier gebruiken om achterstanden weg te werken en daarmee de ontwikkelingskansen te vergroten.

Heb je veel kinderen die wat extra ondersteuning nodig hebben in jouw groep en wil je hun onderwijsachterstanden opsporen, verminderen en/of wegnemen, gebruik dan je NPO budget voor de VVE-training van Schatkist editie 3.

Interventie A, onderdeel Voor- en vroegschoolse interventies en onderdeel Uitbreiding onderwijs

Training op maat | interventie F

Naast de specifieke VVE-training biedt Zwijsen ook trainingen op maat aan voor leerkrachten van groep 1 en 2 en voor IB’ers. Wil je vragen stellen over de inzet van Schatkist editie 3 of wil je meer informatie rondom een specifiek onderwerp of juist een extra verdiepingsslag maken wanneer je al langer met Schatkist editie 3 werkt? Dat kan met een training. De inhoud van deze interactieve training bepaal je helemaal zelf. Je kunt namelijk zelf een onderwerp aandragen of de training opbouwen uit de diverse verdiepende keuzemodules die Zwijsen aanbiedt. Lees meer.

Interventie F, onderdeel Gerichte training

E-learning Schatkist editie 3 | interventie F

Een zelfstandig te volgen online training om in korte tijd je kennis te vergroten over Schatkist editie 3 en het gebruik er van. Interessant voor leerkrachten van groep 1 en 2, onderwijsassistenten en invalkrachten.

Interventie F, onderdeel professionalisering

Leerspelletjes van Rompompom | interventie B

Spelen is leren, zeker voor kleuters. Speciaal voor kinderen in groep 1 en 2 ontwikkelt Uitgeverij Zwijsen Rompompom-spellen. Deze spelletjes sluiten perfect aan bij Schatkist editie 3 en kunnen de kinderen zelfstandig of in tweetallen spelen. Net zoals in Schatkist staat de pop Pompom centraal en stimuleren Rompompom-spellen de ontwikkeling van taal, lezen, rekenen en sociaal-emotionele vaardigheden. Direct te koop in onze webshop! 

Interventie B, onderdeel Uitbreiding onderwijs

Voor peuters

Ook peuters hebben door corona mogelijk een achterstand opgelopen, omdat ze een aantal maanden niet naar de opvang mochten. Hierdoor lopen peuters extra risico op achterstanden wanneer ze starten op de basisschool.
Is jouw school een IKC en wil je voor je peuters een goede overgang naar groep 1 waarborgen? De methode Uk & Puk helpt jou en je peuters om deze overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen en voorkomt dat ze starten met een achterstand in groep 1. Uk & Puk stimuleert de brede ontwikkeling van 0- tot 4-jarigen door actief spel. Het is een totaalprogramma voor baby’s, dreumesen en peuters en is net als Schatkist editie 3 VVE gecertificeerd.

Bij het werken met Uk & Puk zijn er (VE-)trainingen. Hierdoor wordt er meer uit het programma Uk & Puk gehaald. De pedagogische kwaliteit verbetert en de ontwikkelingen van de kinderen worden op een speelse manier doelgerichter gestimuleerd. De CED-Groep ontwikkelt en verzorgt trainingen bij Uk & Puk.

Persoonlijk advies

Wil je de NPO-gelden gebruiken voor kleuters of peuters, maar ben je er nog niet over uit wat voor jou de beste middelen zijn? Maak een afspraak met een van onze adviseurs! We denken graag mee over wat de mogelijkheden zijn voor jouw school.

Contact

Toegevoegd aan winkelmand

Naar winkelmandje