Inzet NPO-gelden voor leesoffensief

Signaleer je een leesachterstand bij een aantal van jullie leerlingen? Zet het NPO-geld dan in voor een leesoffensief. Met resultaat op korte termijn maar ook duurzame verbeteringen binnen je leesonderwijs. We bieden diverse middelen, zowel methodeonafhankelijk als methodeafhankelijk. Hieruit kan je zelf het pakket samenstellen dat het beste aansluit bij je leerlingen.

Duurzaam effectief leesonderwijs

Als je werkt met de leesmethodes van Uitgeverij Zwijsen doe je sowieso al heel veel aan de verschillende interventies. Lees hieronder wat je kunt doen voor groep 3 of voor groep 4 t/m 8. Kiezen voor een doorgaande leerlijn van groep 1 t/m 8 betekent dat je gedurende de gehele basisschool je leesonderwijs inricht volgens één consequente visie en didactiek en je goed zicht blijft houden op de ontwikkeling van je leerlingen. Dit start al bij de kleuters. Meer weten? Bekijk dan het webinar over de doorgaande leerlijn van Uitgeverij Zwijsen:

Hier zou inhoud moeten staan van bijv. Youtube of Issuu
Om deze inhoud te kunnen laten zien, hebben wij je toestemming nodig om cookies te plaatsen. 
Open je cookie-instellingen om de cookies te accepteren.

Duurzaam effectief leesonderwijs voor groep 4 t/m 8

Als je werkt met Estafette editie 3 doe je sowieso heel veel aan verschillende interventies:

Feedback geven en bekijken | interventie B

Estafette biedt allerlei mogelijkheden om feedback te geven en de eigen feedback van leerlingen in te zien. In de werkboeken geven leerlingen elke les feedback op hoe ze zelf vonden dat het lezen ging, leerkrachten hebben allerlei overzichten waarin ze zien hoe het met de leerling gaat, in de Oefensoftware zien leerlingen zelf een Leesrapport met per onderdeel waar ze staan.

Leren van en met medeleerlingen | interventie B

Estafette biedt allerlei werkvormen waarin leerlingen in groepjes en duo’s met elkaar aan de slag gaan met een tekst. Betere en zwakkere lezers werken hierbij samen waardoor ze veel van elkaar leren.

Samenwerkend leren | interventie D

Estafette editie 3 is evidence based op de nieuwste wetenschappelijke inzichten, samenwerkend leren rondom begrijpend lezen is een heel belangrijk aspect van de methode en dat zit verweven door elke les, geïnspireerd op Close Reading.

Software | interventie F

De Leerkrachtsoftware bestaat uit allerlei onderdelen waarmee je efficiënte en effectieve lessen geeft, ook op afstand.

NPO geld ook inzetbaar voor methode

Wist je dat je het NPO-geld ook in kunt zetten voor de aanschaf van een gehele methode? Dus werk je nog niet met Veilig leren lezen of Estafette maar ben je wel op zoek naar duurzame verbetering van je leesonderwijs? Overweeg dan de overstap! Zodat je nu een sterke basis neerzet waar je jarenlang effect van gaat zien!

(Interventie F, onderdeel professionalisering –> koppelen aan Interventie B, onderdeel effectievere inzet van onderwijs)

Veilig leren lezen, bewezen effectief

Uit onderzoek onder ruim 3200 scholen blijkt dat de vernieuwde didactiek in Veilig leren lezen kim-versie zorgt voor nog betere lees- en spellingprestaties. De resultaten op de Drie-Minuten-Toets (DMT), AVI en de toets voor Spelling van het CITO zijn aanzienlijk beter dan het landelijk gemiddelde. Met Veilig leren lezen kim-versie zet je dus een sterke basis neer waar je jarenlang effect van gaat zien!

Nu bij Estafette: gratis service Sterke Start 

Gaat jouw school starten met Estafette, dan bieden we een gratis service Sterke Start met Estafette waarmee we je de eerste weken extra ondersteunen om snel goed met de methode te gaan werken zodat je er het maximale uit gaat halen.

Duurzaam effectief onderwijs voor groep 3

Als je werkt met Veilig leren lezen kim-versie doe je sowieso heel veel aan verschillende interventies:

Duidelijke structuur met directe instructie | interventie B

De lesdagen van Veilig leren lezen kim-versie hebben een heldere structuur met 2 onderdelen: een basisles en een integratieles. In de basisles wordt door middel van gerichte directe instructie en herhaald oefenen het accent gelegd op het leren lezen en het leren spellen. In de integratieles wordt ingezoomd op leesbegrip, leesbevordering en woordenschat.

Instructie in kleine groepen | interventie B

De methode komt tegemoet aan onderlinge verschillen met 3 aanpakken van differentiatie. Zwakkere leerlingen krijgen naast de basisinstructie verlengde instructie en extra begeleiding.

Samenwerkend leren | interventie D

Veilig leren lezen geeft veel kansen aan leerlingen om zich de geleerde kennis en vaardigheden eigen te maken door het leren van en met elkaar. Zo is er veel aandacht voor maatjeswerk en duo-lezen tijdens activiteiten lezen en spelling bijv. via gevarieerde werkvormen bij Veilig & vlot. Ook in activiteiten voor woordenschat en toepassen van lees- en schrijfvaardigheid is het samenwerken in een heterogene groep een veelvoorkomende werkvorm.

Software voor leerkracht en leerling | interventie F

De software bij Veilig leren lezen kim-versie bestaat uit 4 onderdelen. Digiregie, het online registratie- en planningsprogramma helpt de leerkracht in kaart te brengen waar de ontwikkeling niet optimaal verloopt en geeft handelingsadviezen via het kernplan. Met de leerlingsoftware kunnen de leerlingen extra oefenen met de leerlijnen technisch lezen, spelling, begrijpend lezen, woordenschat en vrij lezen.

Extra middelen om je leesonderwijs effectiever te maken

Zwijsen biedt verschillende middelen en diensten aan om jouw leesoffensief vorm te geven, of je nu werkt met Estafette of Veilig leren lezen kim-versie of (nog) niet. Zie je iets dat je aanspreekt? Download hieronder het bestelformulier, daar vind je alle producten op een rijtje. Makkelijk om samen met je collega’s in te vullen en om mee te nemen naar je directeur en basisschoolleverancier.

Training op maat | interventie F

Training van 2 uur waarin leerkrachten training krijgen in een onderwerp naar keuze, bijvoorbeeld ‘Wat te doen met risicolezers’ of ‘Leesbevordering’.

(Interventie F, onderdeel gerichte training -> koppelen aan de interventie waar de training betrekking op heeft)

Humpie Dumpie | interventies A en B

Humpie Dumpie is een serie van 8 leeswerkboekjes waarmee leerlingen zelfstandig het begrijpend lezen toepassen in groep 3 en 4. De 8 boekjes bevatten uiteenlopende teksttypen met opdrachten waarmee de kinderen op hun eigen niveau aan de slag kunnen. Door de opbouw in moeilijkheidsgraad zijn deze te gebruiken voor zowel groep 3 als groep 4 leerlingen, onafhankelijk welke leesmethode zij gebruiken. Naast de leeswerkboekjes zijn er antwoordenboekjes beschikbaar. Meer over Humpie Dumpie vind je hier.

(Interventie A, onderdeel uitbreiding onderwijs of interventie B, onderdeel technieken voor begrijpend lezen)

Vloeiend & vlot ringboekjes | interventie B

Met Vloeiend & vlot tillen kinderen zelfstandig hun leesontwikkeling naar een hoger niveau. Er zijn 9 boekjes: van AVI M4 tot en met AVI Plus. Ze zitten boordevol oefeningen om de woordherkenning te automatiseren en te oefenen op zins- en tekstniveau.

(Interventie B, onderdeel leermiddelen voor individuele instructie)

Boekenpakketten en leesseries | interventie F

Alleen door veel te lezen kun je een goede lezer worden. En net als bij sporten lukt het alleen als we leerlingen ondersteunen door activiteiten die het lezen leuk maken en houden. Een goed aanbod actuele kinderboeken is hierbij van cruciaal belang. Hiermee kan elk kind zijn of haar leesvoorkeur ontdekken en kunnen leerlingen elkaar inspireren om meer en divers te (blijven) lezen.

Je kunt dit ook slim inzetten als materialen waarmee je de groep extra leeskilometers laat maken waarbij je als leerkracht ondertussen je handen vrij hebt voor het geven van extra begeleiding aan de zwakkere lezers.

Kies de juiste boeken voor je leerlingen, van de belangrijkste kinderboekenuitgevers, met ons uitgebreide boekenfilter en bestel meteen! Bestellen op factuur is mogelijk.

(Interventie F, onderdeel aanvullende leermiddelen)

Extra middelen voor gebruikers van Estafette editie 3 en Veilig leren lezen kim-versie

Oefensoftware leerlingen, voor school of thuis | interventie A

Estafette 3 en Veilig leren lezen kim-versie bieden oefensoftware voor thuis. Leerlingen kunnen hiermee na schooltijd thuis verder oefenen met de lesstof. Unieke aansprekende software waarmee leerlingen individueel hun leesvaardigheid en in groep 3 ook spelling en woordenschat extra kunnen trainen. Als leerkracht bepaal je zelf welke leerling met welk onderdeel oefent.

(Interventie A, onderdeel uitbreiding onderwijs)

Trainingen op maat | interventies B en/of F

Uitgeverij Zwijsen heeft een breed aanbod van trainingen op maat voor leerkrachten en onderwijsassistenten op allerlei deelonderwerpen. Deze trainingen zijn toegespitst op de methodes Veilig leren lezen en Estafette 3, zodat je het geleerde direct de volgende dag in je lessen toe kunt passen.

  • Training op maat onderwerp ‘Wat te doen met risicolezers?’
    (Interventie F, onderdeel gerichte training -> koppelen aan Interventie B, onderdeel instructie in kleine groepen)
  • Training op maat onderwerp ‘Hoe haal ik meer uit de leerlingsoftware? Hoe lees ik de overzichten en zet ik de software effectiever in?’
    (Interventie B, onderdeel feedback)
Veilig & Vlot E3 | interventie B

Voor de leerlingen waarbij een intensief aanbod van herhaling van de E3-doelen wenselijk is, hebben we een ondersteuningspakket: Veilig & vlot E3. Het pakket bestaat uit twee boekjes: een boekje voor het oefenen van specifieke woordtypes en een boekje voor het oefenen van belevingsvolle teksten. In Digiregie vind je bij de extra materialen van Kern 11 een toelichting en een gratis bijbehorend werkboekje.

(Interventie B, onderdeel leermiddelen voor individuele instructie)

E-learning | interventie F, koppelen aan B

Een online zelfstandig te volgen training voor in korte tijd de kennis te vergroten over de methode en het gebruik ervan. Interessant voor leerkrachten, onderwijsassistenten en invalkrachten. Lees hier meer over ons aanbod aan e-learning.

(Interventie F, onderdeel professionalisering -> koppelen aan Interventie B, onderdeel effectievere inzet van onderwijs)

Leesseries Veilig leren lezen kim-versie | interventie F

Zelf een boek lezen, dát is wat kinderen willen in groep 3. De grote variatie aan boeken bij elke kern maakt dat ieder kind hierdoor uitgedaagd wordt op zijn of haar niveau. Er zijn samenleesboeken, versjes, strips, toneelleesboeken, informatieve boeken en nog veel meer bij de leesseries Veilig leren lezen kim-versie.

(Interventie F, onderdeel professionalisering -> koppelen aan Interventie B, onderdeel effectievere inzet van onderwijs)

Leesseries Estafette | interventie F

De leesseries bij Estafette bevatten per jaargroep zo’n 14 boeken in allerlei boeksoorten: van verhalen en informatieve boeken tot moppenboeken, versjesboeken en strips. Voor iedere lezer wat wils. Met deze leesseries lezen kinderen gemakkelijk door over hetzelfde thema of dezelfde personages waarmee ze in de methode ook werken. Je biedt een sterk leesaanbod én het kost je zelf geen tijd om uit allerlei losse boeken zelf zo’n aanbod samen te stellen. Beschikbaar per jaargroep voor groep 4 t/m 8.

(Interventie F, onderdeel aanvullende leermiddelen)

Spelend leren | interventie F

Met de Speelleesset van Veilig leren lezen kim-versie gaan je leerlingen spelenderwijs aan de slag met extra oefeningen in lezen en spellen. De kinderen passen de nieuw geleerde letters direct toe in coöperatieve spellen. Door dit slim in te zetten in leescircuits, heb jij als leerkracht ondertussen je handen vrij voor het geven van extra begeleiding aan de zwakkere lezers. Met de Veilig leren lezen edutainment producten heb je nog meer materialen om de kinderen tijdens een circuit aan de slag te laten gaan met taal en lezen.

(Interventie F, onderdeel aanvullende leermiddelen)

Alle mogelijkheden nog eens rustig bekijken? Download dan hieronder het bestelformulier.

Persoonlijk advies

Wil je de NPO-gelden gebruiken om vol in te zetten op lezen, maar ben je er nog niet over uit wat voor jou de beste middelen zijn? Maak een afspraak met een van onze adviseurs! We denken graag mee over wat de mogelijkheden zijn voor jouw school.

Contact

Toegevoegd aan winkelmand

Naar winkelmandje