Inzet NPO-gelden voor taal en spelling

Merk je een achterstand in taal en/of spelling bij je leerlingen? Zet het NPO geld dan in voor taal en spelling. We bieden diverse materialen aan die je helpen om de kennis en vaardigheden van leerlingen op het gebied van taal en spelling bij te spijkeren.

Duurzaam effectief onderwijs taal en spelling

Als je werkt met Taal en Spelling in beeld doe je sowieso heel veel aan verschillende interventies:

Instructie in kleine groepen, beheersingsgericht leren en feedback | interventie B

De methode is afgestemd op opbrengstgericht leren en komt aan onderlinge verschillen tegenmoet met 3 aanpakken van niveaudifferentiatie. Taalzwakke leerlingen krijgen naast de basisinstructie verlengde instructie en extra feedback. Taalsterke leerlingen bereiken hun doelen zelfstandig met een ruime keuze aan extra taken op papier en digitaal.

Heldere structuur met directe instructie | interventie B

Taal in beeld heeft een heldere structuur met voldoende ruimte in het lesprogramma: na ieder blok is er een “breekweek”. Aan het begin van de vierde week is er een toetstaak, gevolgd door herhalingstaken of plustaken. Iedere les is opgebouwd volgens een voor de leerlingen herkenbare didactische structuur met de vier fasen ‘op verkenning’, ‘uitleg’, ‘aan de slag’ en ‘terugkijken’.

Individueel advies | interventies B en F

Taal in beeld geeft een persoonlijk vervolgadvies en –programma voor iedere leerling. Na elk blok neem je een toets af, waarna je voor elke leerling een individueel advies krijgt voor het programma in de 4e week.

Software voor leerkracht en leerling | interventie F

Er wordt slim gebruik van de mogelijkheden op digitaal gebied. Het voorbereiden, geven en evalueren van de lessen wordt maximaal ondersteund door de digitale leerkrachtassistent. Er is oefen- en toetssoftware voor woordenschat en spelling. En je hebt de keuze om met digiboeken te gaan werken.

Extra middelen om te werken aan taal en / of spelling

Taalmaker-boekjes | interventie B

Zorg dat je altijd voldoende en goed zelfstandig werk materiaal taal in je klas hebt. Leerlingen kunnen zo zelf keuzes maken en dat is motiverend. Laat je leerlingen bijvoorbeeld zelf een opdracht kiezen uit het Taalmaker-boekje. Met de Taalmaker-boekjes maken leerlingen eigen taalproducten zoals een reclameposter, een advertentietekst of een instructiekaart. Taalmaker kost je geen voorbereidingstijd en is heel goed zelfstandig te maken als extra materiaal of als plustaak. Het is bij iedere taalmethode inzetbaar. Download gratis een voorbeeldtaak!

Interventie B: Individuele instructie, instructie in kleine groepen

Gratis software Werkuur | interventie B

Laat leerlingen zelfstandig oefenen met Taal en Spelling met de gratis software van Werkuur. Dit programma bevat extra taken die aansluiten bij Taal en Spelling in beeld. Het gaat om extra werk waarin leerlingen niet verder gaan in de leerlijn. Jij houdt je handen vrij om andere leerlingen individueel of in kleinere groepen te begeleiden.

Interventie B: Individuele instructie, instructie in kleine groepen

Extra middelen voor gebruikers Taal en Spelling in beeld

Taal en Spelling in beeld biedt flexibiliteit bij het wegwerken van achterstanden. Er zijn veel mogelijkheden om kleinere groepen te begeleiden en de rest van je klas op een leuke en relevante manier zelfstandig te laten werken. Bovendien kun je in de methode keuzes maken waardoor je je onderwijstijd zo effectief mogelijk inzet.

Spellingspeurder | interventie A en F

Vallen je leerlingen uit op specifieke spellingcategorieën? In het oefenprogramma Spellingspeurder kun je als leerkracht zelf instellen voor welke spellingcategorieën de leerling extra oefening nodig heeft. De meerwaarde is dat in het programma zowel uitleg in geschreven als gesproken vorm wordt gegeven. Ook hiermee kunnen leerlingen tijdens, na schooltijd of in de vakantie extra oefenen voor spelling.

Interventie A: Uitbreiding onderwijs, Zomer- of lentescholen en F: Ouderbetrokkenheid

Leerkrachtassistent Spelling in beeld | interventie A en F

Daarnaast vind je in de leerkrachtassistent oefenbladen voor iedere spellingscategorie. Op naam van de leerlingen kun je de categorieën uitprinten waar leerlingen moeite mee hebben, je kunt er zelfs een werkboekje per leerling van maken. Dit kan op school, thuis of in de vakantie worden ingezet. En je kunt natuurlijk ook een mix inzetten van digitaal oefenen en de geprinte oefenbladen.

Interventie A: Uitbreiding onderwijs, Zomer- of lentescholen en F: Ouderbetrokkenheid

Leerkrachtassistent Taal in beeld | interventie B

Als het nieuwe schooljaar start is het van belang dat kinderen de basisstof beheersen voordat ze kunnen beginnen met nieuwe stof. Voor taal adviseren we om hierbij de focus te leggen op Taalbeschouwing. In de leerkrachtassistent van Taal in beeld vind je voor ieder taalbeschouwingsdoel een extra kopieerblad met een herhaaltaak. Leg hier de focus op in de eerste 2 tot 4 weken van het nieuwe schooljaar en start daarna pas met de nieuwe stof.

Interventie B: Effectievere inzet van onderwijs

Taalmaker-boekje | interventie B

Zorg dat je altijd voldoende en goed zelfstandig werk materiaal taal in je klas hebt. Leerlingen kunnen zo zelf keuzes maken en dat is motiverend. Laat je leerlingen bijvoorbeeld zelf een opdracht kiezen uit het Taalmaker-boekje. Met de taalmaker-boekjes maken leerlingen eigen taalproducten zoals een reclameposter, een advertentietekst of een instructiekaart B2: Individuele instructie.

Interventie B: Individuele instructie, Instructie in kleine groepen

Gratis software Werkuur | interventie B

Laat leerlingen zelfstandig oefenen met taal en spelling met de gratis software van Werkuur. Dit programma bevat extra taken die aansluiten bij Taal en Spelling in beeld. Het gaat om extra werk waarin leerlingen niet verder gaan in de leerlijn. Jij houdt je handen vrij om andere leerlingen individueel of in kleinere groepen te begeleiden.

Interventie B: Individuele instructie, instructie in kleine groepen

Persoonlijk advies

Wil je de NPO-gelden gebruiken om vol in te zetten op taal en / of spelling, maar ben je er nog niet over uit wat voor jou de beste middelen zijn? Maak een afspraak met een van onze adviseurs! We denken graag mee over wat de mogelijkheden zijn voor jouw school.

Contact

Toegevoegd aan winkelmand

Naar winkelmandje