Leerlingsoftware Schatkist editie 3

30 juli 2019

Vanaf eind september 2019 is de nieuwe leerlingsoftware van Schatkist editie 3 gereed en vanaf het begin van het nieuwe schooljaar kan er al mee gewerkt worden. De inhoud van periode 1 (waar men sowieso mee start) is dan beschikbaar. De leerlingsoftware bij Schatkist editie 3 kan vanaf nu meegenomen worden in de gesprekken op scholen. Aan de nieuwe powerpoint presentatie zijn sheets over de leerlingsoftware toegevoegd.

De oude versie van de leerlingsoftware wordt overschreven door de nieuwe versie, dus vanaf 1 augustus 2019 kan de oude versie niet meer gebruikt worden.

Website

Op de website van Schatkist editie 3 staat alle informatie over de nieuwe Leerlingsoftware Schatkist editie 3.