Inspiratiedag 'Professionalisering van de leerkracht'

19 mei 2017

Graag nodigen wij u uit voor onze jaarlijkse inspiratiedag voor stichtingen op donderdag 5 oktober 2017. Het thema van dit jaar is ‘Professionalisering van de leerkracht’. De inspiratiedag vindt plaats in Akoesticum in Ede.

De kwaliteit van het onderwijs wordt voor een belangrijk deel bepaald door de leraar voor de klas. Voor een verdere professionalisering van het onderwijs is het dus belangrijk om de kwaliteit van de leerkracht te bevorderen en (nog) beter te benutten. Hoe kan talent het beste ontwikkeld worden? En hoe blijven leerkrachten betrokken en gemotiveerd om het best mogelijke onderwijs te kunnen bieden? Maar ook komt de vraag aan bod aan welk profiel leerkrachten moeten voldoen om de ontwikkelingen in het onderwijs te kunnen bijbenen.

Bekende sprekers uit het onderwijsveld en daarbuiten delen hun visie, tips en nieuwe inzichten. De inspiratiedag wordt georganiseerd door Uitgeverij Zwijsen. 

Meld u aan voor de inspiratiedag

Programma

10.00 - 10.30 Ontvangst in het Akoesticum
10.30 - 10.45 Opening door Ludo Stroobants - directeur Uitgeverij Zwijsen
10.45 - 11.30 Daisy Mertens - leerkracht van het jaar
11.30 - 12.00 Pauze
12.00 - 12.45 Jos Cöp - onderwijskundige en uitgever*
12.00 - 12.45 Rob Hinskens en John Brokamp - Adviseurs ‘Generatiepact’*
12.45 - 13.45 Lunch
13.45 - 14.15 Intermezzo met muziek
14.15 - 15.15 Paul Schnabel - hoogleraar en Eerste Kamerlid*
15.15 - 16.15 Afsluiting en borrel met hapjes

* U kunt kiezen welke presentatie u wilt bijwonen.

Meld u aan voor de inspiratiedag

Sprekers

Daisy Mertens: Autonomie, kennis en collectief leren

De leerkracht doet ertoe als het gaat om de kwaliteit van het onderwijs. Er zijn drie belangrijke pijlers die nodig zijn om leerkrachten te ontwikkelen: autonomie, een brede kennisbasis en collectief leren. Tijdens de inspiratiedag vertelt Daisy haar eigen verhaal: wat heeft gemaakt dat ze staat waar ze nu staat en hoe kan haar team zich daardoor ontwikkelen? Daarnaast vindt Daisy het belangrijk om starters mee te nemen en vaardigheden te ontwikkelen die nodig zin om de drie pijlers tot uiting te laten komen in hun leerproces. Het is een cultuurverandering in het Nederlands onderwijs.

Jos Cöp: Van goed naar beter

Nederland heeft één van de beste onderwijssystemen ter wereld. Hiervoor verdienen de Nederlandse leerkrachten een enorm compliment. Maar hoe gaan we van goed naar beter en wat betekent dat voor de leerkracht? In een boeiend, interactief verhaal belicht Jos zijn visie op de veranderende rol van de leerkracht op weg naar het leren van de toekomst. Daarbij besteedt hij ook aandacht aan de technologie en de leermiddelen van de toekomst. Met als uitkomst een aantrekkelijker, menselijker en uitdagender vak dan ooit.

Rob Hinskens en John Brokamp: Adviseurs ‘Generatiepact’

De vitaliteit van met name de oudere leerkrachten (60 plus) staat onder druk. Dit kan ten koste gaan van de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs. Ervaren en betrokken leerkrachten hebben recht op een duurzame inzetbaarheid. Als deze in de knel komt, kan een generatiepact helpen om oudere werknemers actief te houden en tegelijkertijd ruimte te maken voor verversing en vernieuwing door jongeren. Het generatiepact is dus een hulpmiddel en geen doel. Rob en John laten aan de hand van enkele voorbeelden zien hoe een generatiepact op maat kan worden gemaakt.

Paul Schnabel: Kwaliteit onderwijs voorop

Paul Schnabel is een vooraanstaand hoogleraar en oud-directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Hij beschikt over diepgaande kennis op het gebied van thema’s als emancipatie, sport, arbeid en mantelzorg. Tegenwoordig is hij Eerste Kamerlid waarbij hij zich onder andere inspant voor meer aandacht en waardering voor Nederland als kenniseconomie, met een accent op de kwaliteit van onderwijs.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de inspiratiedag of bent u benieuwd wat Uitgeverij Zwijsen voor uw stichting kan betekenen? Neem dan contact op met Vincent Lammers, key accountmanager stichtingen: 013 - 583 88 76, e-mail: v.lammers@zwijsen.nl

Meld u aan voor de inspiratiedag