Privacyverklaring verwerking persoonsgegevens digitale leermiddelen

Uitgeverij Zwijsen B.V. is een educatieve uitgeverij en biedt verschillende producten en diensten aan voor gebruik in het primair onderwijs waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Wij vinden het belangrijk om uiterst zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan en je duidelijk te informeren over de wijze waarop wij persoonsgegevens gebruiken.

In deze privacyverklaring vind je de belangrijkste informatie over het gebruik van de persoonsgegevens van leerlingen door Uitgeverij Zwijsen B.V. bij het gebruik van onze digitale leermiddelen voor het primair onderwijs.

De onderwijsinstelling en digitale leermiddelen

Het gebruik van digitale leermiddelen kent voor leerlingen en voor leerkrachten grote voordelen. Het maakt het mogelijk om meer maatwerk te bieden aan leerlingen, een wens die breed door scholen, de sectorraden en ook politiek wordt gedeeld in Nederland. 

Wanneer scholen gebruikmaken van digitale leermiddelen van Zwijsen, dan zullen zij zeer waarschijnlijk persoonsgegevens van leerlingen, hun ouders en basisschoolmedewerkers door ons laten verwerken om het gebruik van die leermiddelen mogelijk te maken.

Verantwoordelijkheid van de onderwijsinstelling voor verwerking van persoonsgegevens binnen digitale leermiddelen

Zwijsen heeft het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy – Leermiddelen en Toetsen 3.0’ onderschreven. In dit convenant is tussen aanbieders en de onderwijssectorraden vastgelegd dat een onderwijsinstelling in juridische zin de ‘verwerkersverantwoordelijke’ is voor de verwerking van persoonsgegevens. Daardoor hebben en houden onderwijsinstellingen zeggenschap over de gegevens die binnen leermiddelen worden verwerkt. Zwijsen is een ‘verwerker’, die uitvoering geeft aan de opdracht van een onderwijsinstelling. Daarbij zal Zwijsen altijd zorg dragen voor een passende beveiliging van persoonsgegevens.

Zwijsen is lid van de brancheorganisatie GEU en conformeert zich aan het privacyreglement van de GEU.

Verwerkersovereenkomst

In de Verwerkersovereenkomst van Zwijsen wordt tussen onderwijsinstellingen en ons vastgelegd welke opdracht wordt gegeven tot verzameling en verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van digitale leermiddelen voor het onderwijs. Zwijsen hanteert daarbij de ‘Model Verwerkersovereenkomst’, die onderdeel uitmaakt van het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy – Leermiddelen en Toetsen 3.0’. De Verwerkersovereenkomst vormt onderdeel van de contractuele afspraken die op het gebruik van digitale leermiddelen van toepassing zijn.

Privacy Bijsluiters

In onze productspecifieke Privacy Bijsluiters en Privacy Bijsluiter Beveiliging lees je voor welke doeleinden welke persoonsgegevens in opdracht van de school worden verwerkt.

Er is ook een totaaloverzicht van alle producten waarop per product te zien is welke ‘Privacy Bijsluiter’ van toepassing is:

Invulinstructie


1.    Download de nieuwe Verwerkersovereenkomst;
2.    Download de betreffende Privacy Bijsluiter(s);
3.    Download de Beveiligingsbijlage;
4.    Download het Overzicht van scholen die vallen onder het bestuur (Word-document) en vul dit in. 
5.    Vul de verwerkersovereenkomst in met je gegevens en print de verwerkersovereenkomst 2 keer (deze is al door Zwijsen ondertekend).
6.    Stuur een ondertekende verwerkersovereenkomst en het ingevulde Overzicht scholen vallend onder bestuur naar:

a.    privacy@zwijsen.nl
              of
b.    Uitgeverij Zwijsen B.V.
t.a.v. Verwerkersovereenkomst scholen
Antwoordnummer 148
5000VB Tilburg

7.    Bewaar de set van documenten in de eigen administratie.

Kennisneming, verbetering en verwijdering van persoonsgegevens

Op grond van de wettelijke rolverdeling en het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy – Leermiddelen en Toetsen 3.0’ moeten onderwijsinstellingen (ouders van) leerlingen informeren over het gebruik van digitale leermiddelen. Betrokkenen kunnen via de onderwijsinstelling gebruikmaken van hun wettelijke rechten. Voor de uitoefening van deze rechten dienen betrokkenen zich te wenden tot de onderwijsinstelling.

Google Analytics

Uitgeverij Zwijsen B.V. maakt gebruik van Google Analytics om het gebruik van onze digitale leermiddelen te meten. Op deze manier kan Zwijsen beter inspelen op de behoeften van gebruikers en kunnen producten en diensten verbeterd worden. Hierbij waarborgt Uitgeverij Zwijsen B.V. de privacy van gebruikers door:

Overige privacyverklaringen

Zwijsen verwerkt persoonsgegevens voor andere productgroepen, relatiebeheer en marketingdoeleinden. Hiervoor worden géén persoonsgegevens verwerkt die afkomstig zijn uit digitale leermiddelen voor het onderwijs. Bekijk onze Privacyverklaring verwerking persoonsgegevens onderwijsmedewerkers en Privacyverklaring thuismarkt die op deze verwerkingen van toepassing zijn.

Vragen of opmerkingen?

Als je wenst te reageren op ons privacy beleid of als je vindt dat handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we je contact met ons op te nemen. Hiervoor of voor andere vragen, klachten of reacties kun je contact opnemen via privacy@zwijsen.nl.
 

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Het kan voorkomen dat deze Privacyverklaring, Privacy Bijsluiters of de verwerkersovereenkomst in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Alle wijzigingen worden op deze website gepubliceerd.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 7 januari 2020.

Toegevoegd aan winkelmand

Naar winkelmandje