Hoe werk je met Semsomdansen in de klas?

Semsom voor groep 1-2 staat voor afwisseling in werkvormen. Naast rekenen in een circuit en samenwerkend rekenen is er één keer per week een rekenactiviteit met bewegen. In de even weken werken jij en de kinderen bewegend aan rekendoelen met een spel, in de oneven weken met een Semsomdans. Binnen elke periode zijn er drie rekenactiviteiten met een Semsomdans (activiteit 3, 9 en 15); in totaal zijn er 18 Semsomdansen.

Aan de voordelen van bewegend leren voegen activiteiten met een Semsomdans (bewegingen op) muziek toe, vaak in combinatie met zingen. Muziek nodigt uit om te bewegen; het ritme zorgt voor een mooie structuur waarbinnen kinderen kunnen leren tellen. Bij een dans kun je, gebruikmakend van de ruimte om je heen, met je hele lijf rekenbegrippen en -concepten ervaren. De dansen en de liedjes trainen het werkgeheugen; een belangrijke basis voor rekenen.

Rekendoelen

De Semsomdansen zijn ontwikkeld door een team van dans- en rekenexperts. Vanuit beide perspectieven is gekeken welke rekendoelen uit de verschillende domeinen zich het beste lenen voor deze werkvorm. Zo zijn er dansen waarbij de kinderen oefenen met:

  • Tellen: doortellen, terugtellen en tellen met sprongen.
  • Rekenbegrippen en tegenstellingen, zoals meer en minder, snel en langzaam, dik en dun, groot en klein, vol en leeg, eerste, tweede, derde etc.
  • Rekenconcepten: ze vormen al dansend cijfers en figuren, ze onderzoeken spiegeleffecten.  De kinderen geven met het hele lijf uitdrukking aan rekenconcepten.

Warming-up en cooling-down

De warming-up en cooling-down zijn vaste onderdelen van een rekenactiviteit met een Semsomdans. Met de warming-up bereiden de kinderen zich fysiek en mentaal voor op de Semsomdans. Met de cooling-down komen ze weer tot rust en zijn ze klaar voor de overgang naar een volgend onderdeel van het dagprogramma. 

Filmpjes

Bij de Semsomdansen en ook bij de warming-up en cooling-down, zijn filmpjes gemaakt, die je laat zien op het digibord. Deze filmpjes duren gemiddeld 4 tot 5 minuten en zijn te zien op www.semsomdanst.nl. Dansjuf Aneesa legt in de filmpjes de dansen uit en doet ze voor. Bij een deel van de dansen danst de aap uit Semsom ook mee, met medewerking van Lenneke Gentle van Studio Swing. Tijdens een rekenactiviteit laat je een filmpje twee keer zien. Meestal kunnen de kinderen de eerste keer al meedoen. De tweede keer weten ze precies wat er komt en kunnen ze volop meedoen. Deel je enthousiasme met de kinderen en doe zelf ook mee.

Activiteitenkaart

Op de betreffende activiteitenkaart staat het rekendoel, een korte beschrijving van de Semsomdans en, als dat van toepassing is, de tekst van het liedje en eventuele materialen.

Meer dan filmpjes

De rekenactiviteit bestaat niet alleen uit het tonen van en meedoen met de filmpjes. Het is belangrijk om de Semsomdans in te bedden in jouw instructie en om daarbij het rekendoel voor ogen te houden. Op de activiteitenkaart staat hoe je dat kunt doen. Je bereidt de kinderen voor door het activeren van de voorkennis en soms door de tekst van een liedje alvast te oefenen. Na de eerste vertoning van het filmpje bespreek je de dans en rekeninhoud kort met de kinderen. Je sluit de activiteit af door een evaluatie, waardoor de kinderen het geleerde beter kunnen verwerken.

Reacties (0)

Geef een antwoord

Jouw email wordt niet gepubliceerd.

Toegevoegd aan winkelmand

Naar winkelmandje