Thuislessen Taal en Spelling in beeld

Heb je een of meer leerlingen in je klas die vanwege klachten thuis zitten?  Dan wil je dat deze leerlingen zoveel mogelijk hetzelfde kunnen doen als op school.  Hier geven we een aantal tips voor het gebruik. 

Tips voor thuisgebruik Taal in beeld editie 2

  • Werk-/taalboeken: geef je leerlingen de werkboeken en taalboeken mee naar huis. 
  • Instructie geven: werk met Microsoft Teams, Google Classroom of een ander digitaal platform om instructie te geven of laat ouders via de handleiding uitleg geven. 
  • Aan de slag: hierna kunnen leerlingen zelfstandig aan de slag in het werkboek 
  • Nakijken: we adviseren om het antwoordenboek niet aan leerlingen mee te geven maar om de antwoorden te bespreken met ouder of leerkracht. Bijvoorbeeld door het gemaakte werk via een foto aan de leerkracht te sturen.

Extra oefenmateriaal Taal en Spelling

Als extra oefenmateriaal voor Taal en Spelling kun je gratis gebruik maken van het digitale programma Werkuur. Dit programma bevat extra taken die aansluiten bij Taal in beeld en Spelling in beeld. Het betreft extra werk waarin leerlingen dus niet verder gaan in de leerlijn. 

Herhaalactiviteiten Taal en Spelling

Voor leerlingen die  bij terugkomst op school de stof nog niet beheersen heb je de mogelijkheid om herhalingstaken in te plannen:

Herhaaltaken taal

In de Leerkrachtassistent zijn onder het tabblad Herhalings- en plustaken kopieerbladen opgenomen. Voor ieder taalbeschouwingsdoel is er een herhaaltaak. Aan de hand van de uitlegkaart en opgave 1 kan extra instructie worden gegeven, de leerlingen kunnen daarna zelfstandig het kopieerblad afmaken. 

Herhaaltaken spelling

Per aangeboden spellingcategorie wordt er ieder blok voor extra oefening een kopieerblad en digitale oefensessie aangeboden. Aan de hand van de uitlegkaart kan extra instructie worden gegeven. Zie hiervoor de Leerkrachtassistent tabblad: herhalings- en plustaken. In het digitale oefenprogramma Spellingspeurder wordt uitleg in geschreven en gesproken vorm gegeven. 

Kijk eventueel of je nog herhalingsmomenten van deze doelen kunt plannen in de volgende blokken.