Tips voor thuisonderwijs met Estafette

voor leerkrachten van groep 4 t/m 8

Zoals je hebt gehoord blijven de scholen langer dicht, in ieder geval tot 25 januari. We willen je graag ondersteunen bij het geven van thuisonderwijs voor het vak lezen. Hieronder vind je praktische tips om het thuisonderwijs met Estafette editie 2 én editie 3 zo goed mogelijk vorm te geven.

Algemene tips

De lockdown is nu aangekondigd voor de periode van 16 december ‘20 tot en met minimaal 25 januari ’21.

Neem na terugkomst op school (zoals het er nu uitziet op zijn vroegst 25 januari) in de week erna de Cito-toetsen af.


Tips voor leesonderwijs met Estafette editie 3

Groep 4, 5 en 6

Voor groep 4, 5 en 6 lesinstructies uit het E-pakket online

Vind je het lastig om online instructies te geven via bijvoorbeeld Zoom of Teams? Dan hebben we misschien nog een handige tip. Laat je leerlingen dan starten met de B-pakketten van de E-delen. Hier hebben we de instructies van de basislessen van opgenomen (de oneven lessen). Let op: in die opgenomen lessen gaat het wel alleen over technisch lezen, voor begrijpend lezen is interactie heel belangrijk.


Groep 7 en 8


Tips voor leesonderwijs met Estafette editie 2


Tips rondom leesbevordering

Heb je contact met je leerlingen? Praat met hen over de boeken en teksten die zij aan het lezen zijn. Dit bevordert het leesbegrip!

Werkbladen Leesbevordering

Leesbevordering groep 4
Download
Leesbevordering groep 5
Download
Leesbevordering groep 6
Download
Leesbevordering groep 7-8
Download