Veelgestelde vragen software Schatkist editie 3

Kijk bij onze veelgestelde vragen hieronder of neem direct contact met de helpdesk op. Bekijk ook het overzicht van alle  softwarevragen. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8.00 tot 17.30 uur, per mail of telefonisch op 013 583 88 88.

Algemeen

Onze schoolvakanties wijken af van de adviesdata die de overheid heeft bepaald. Hoe kan ik de vakantiedata aanpassen?

De beheerder kan in de Leerkrachtmodule de vakantiedata aanpassen.
Dit doe je onder Algemeen beheer > Schoolinstellingen > vrije dagen.
Je ziet daar de schoolkalender met vakanties en eventuele extra vrije dagen.
De data zijn aan te passen door op het kalendericoon te klikken en de juiste datum te selecteren.
Klik daarna op "voeg toe".

Digiregie/Leerkrachtassistent

Ik heb een eigen thema ingepland in Digiregie, maar zie dit niet terug in de Leerkrachtassistent. Hoe kan dat?

In de Leerkrachtassistent worden alleen activiteiten getoond waaraan een module is gekoppeld. Aan activiteiten bij een eigen thema zijn per definitie geen modules gekoppeld.

Ik heb een activiteit ingepland in Digiregie, maar zie deze niet terug in de Leerkrachtassistent. Hoe kan dat?

In de Leerkrachtassistent worden alleen activiteiten opgenomen waaraan een module is gekoppeld. Aan de door u geplande activiteit is waarschijnlijk geen module gekoppeld. Daarom wordt deze niet weergegeven.

Schatkist editie 3 bestaat toch uit 18 ankers? Niet alle ankers zijn opgenomen in de Leerkrachtassistent. Wanneer kan ik de andere ankers verwachten?

De ankers die niet in de Leerkrachtassistent te vinden zijn, worden gedurende het schooljaar toegevoegd. Zodra een nieuw anker is geplaatst, komt er een bericht in Digiregie te staan.

Kan ik een eigen afbeelding uploaden bij het woordweb in de Leerkrachtassistent?

U kunt een eigen afbeelding uploaden bij het woord dat centraal staat in het woordweb. Dit doet u door op de button rechts onder de afbeelding te klikken (een open vierkantje met een pijl omhoog). Er verschijnt dan een dialoogvenster waarin u de eigen afbeelding kunt selecteren.

Als ik in Digiregie van groep wijzig, wordt de nieuwe groep niet weergegeven.

Wanneer de nieuw geselecteerde groep niet meteen wordt weergegeven, is het nodig om de pagina te verversen. Hiervoor klik je op F5.

Kan ik een eigen activiteit die ik heb aangemaakt in Digiregie Schatkist editie 3 delen met mijn collega('s)?

Ja, binnen een school kunnen eigen activiteiten en thema’s worden gedeeld met elkaar.

E-learning

Ik heb de cursus afgerond. Hoe komt het dat ik het certificaat niet kan openen?

Controleer of de voortgangsstreepjes van alle onderdelen in de cursus volledig wit zijn. Zo niet, dan zijn niet alle onderdelen afgerond. Ga naar het onderdeel dat nog niet is afgerond en controleer of alle vragen zijn beantwoord, alle filmpjes zijn bekeken en eventuele bijlagen zijn geopend.

Mijn school heeft een geldige licentie op een van de cursussen maar ik heb geen toegang.

Ga na of de ICT Coördinator van je school jou gekoppeld heeft aan de cursus. Activeer vervolgens de cursus.

Ik ben gekoppeld aan een cursus maar ik heb geen activeringsmail ontvangen.

Je kunt ook via de Leerkrachtmodule de cursus activeren. Ga naar de leerkrachtmodule.zwijsen.nl. Open het tabblad ‘Leren met Zwijsen’ en activeer de cursus.

Ik probeer in Leren met Zwijsen de cursus (knop 2) te openen maar dit lukt niet.

De cursus wordt geopend in een nieuw browservenster. Zorg ervoor dat popupblokkering voor lerenmet.zwijsen.nl is uitgeschakeld.

Hoe koppel ik de leerkracht aan de e-learning?

Na het bestellen van een cursus kan deze gekoppeld worden aan een gebruiker. De beheerder/ict-coördinator van een school kan dit doen in de Leerkrachtmodule:

  • ga naar de Leerkrachtmodule (leerkrachtmodule.zwijsen.nl);
  • open ‘Programmabeheer’ en klik op ‘Cursussen’ onder ‘Leerkrachten’;
  • kies een cursus;
  • klik onder de tabel op ‘Toewijzen’ en selecteer een leerkracht die je wilt koppelen aan de cursus.

Je kunt een koppeling ongedaan maken door op de knop ‘Ontkoppelen’ te klikken. Onder de tabel ziet je hoeveel leerkrachten je nog kunt koppelen. Wanneer de leerkracht de cursus heeft geactiveerd, kan de toewijzing niet meer ongedaan gemaakt worden.