Zwijsen en Momento

De methodesoftware van Zwijsen sluit aan op Momento, het digitale en methode-onafhankelijke dashboard voor het basisonderwijs. Toetsresultaten die leerlingen met de methoden van Zwijsen behalen worden over vakken en andere methoden heen samengebracht en in één oogopslag inzichtelijk gemaakt. Momento is in te zetten binnen elke schoolvisie en werkwijze.

Voortgang leerlingen continu in beeld

Momento is een gebruiksvriendelijk, centraal dashboard dat je als leerkracht op ieder gewenst moment, op elk device een uniform, vak- en methodeoverstijgend beeld geeft van de voortgang van leerlingen. Het toont welke leerlingen de stof goed beheersen en welke kinderen extra hulp, ondersteuning of extra uitdaging nodig hebben.

Nieuw: vanaf nu zijn ook de oefenresultaten van Veilig leren lezen zichtbaar in Momento

Inzicht, overzicht en analyse

Het Momento dashboard toont een overzicht van de de toetsresultaten van de hele groep en biedt inzicht in de individuele resultaten per leerling. Deze betrouwbare en actuele informatie is handig ter voorbereiding op een les, klassikale, verlengde of individuele instructie.

Vak- en methodenoverstijgend

Momento is een branche-initiatief dat wordt ondersteund door uitgevers en schoolleveranciers. Momenteel zijn dat Heutink, Reinders, de Rolf groep, Malmberg, Noordhoff Uitgevers, ThiemeMeulenhoff, Zwijsen en Blink. Zoveel mogelijk bestaande en toekomstige digitale methoden van deze partners, zijn of worden gekoppeld aan Momento.

Momento device deal

De initiatiefnemers van Momento introduceren voor het nieuwe schooljaar een nieuwe 10” Android leerlingtablet vanaf € 50,- (incl. btw) per jaar voor een periode van 3 jaar. Het is ook mogelijk om, tegen meerprijs, te upgraden naar een Chromebook device. Zonder kostbare en ingewikkelde borgconstructies of zekerheidsstelling en met maximale keuzevrijheid. Er is keuze uit de merken Acer, Dell, HP of Lenovo.

Met deze device-deal heb je automatisch toegang tot Momento. Ga naar de site van Momento of vraag je schoolleverancier om meer informatie.

Vragen over Momento Dashboard

Waarom is Momento ontwikkeld en wordt het gratis aangeboden?

Momento is een branche initiatief. In het basisonderwijs zijn er steeds meer digitale lesmethoden en digitale dashboards. Wij merkten dat er behoefte was aan één dashboard dat vak- en methode overstijgend is. Om hier een oplossing voor te bieden hebben wij in samenwerking met de uitgevers en schoolleveranciers dit gratis dashboard ontwikkeld. Dit dashboard is gratis, zodat iedere school en leerkracht kan profiteren van de voordelen van een overkoepelend dashboard. Momento faciliteert de digitalisering en laat alle ruimte aan de onderwijsvisie van de school en de leerkracht.

Hoe verhoudt Momento zich tot de dashboards die de methoden/uitgevers zelf al hebben?

De kracht van Momento op de korte termijn is vooral dat het een centraal overzicht biedt van alle verschillende dashboards die nu gekoppeld zijn aan een bepaalde methode/uitgever. Het combineert en verbindt deze data. Om goede ondersteuning te kunnen bieden, is vaak meer gedetailleerde informatie over de leerresultaten nodig. Die biedt Momento (nog) niet, maar de uitgever wel in het methode dashboard. Momento wordt zo gemaakt dat de leerkracht met één klik direct naar het methode dashboard kan navigeren.

Wat is de technologie achter Momento?

Momento werkt op alle devices (computer, tablet en smartphone). Momento is webbased en device onafhankelijk.

Privacy en Momento

Authenticatie en Toegang

Om Momento te kunnen gebruiken heb je “gebruikers” nodig die toegang moeten hebben tot de content van de uitgevers. In feite dus gegevens van de leerkracht en van de kinderen in de groep. Momento wordt gekoppeld aan Basispoort om dit te regelen. Vanuit Basispoort worden deze gegevens aangeleverd door het LAS en als de authenticatie akkoord is kan Momento toegang krijgen tot het domein van de uitgevers met de software. Momento heeft ook hier dus eigenlijk helemaal geen persoon gebonden gegevens in eigen databases want alles is geanonimiseerd. Basispoort garandeert de privacy en het privacy convenant.

Verwerken en tonen van de leerling gegevens 

Als de leerkracht informatie wil zien in het dashboard heeft Momento toets- en oefenresultaten nodig. Deze gegevens vraagt Momento 1- op-1 bij de uitgevers o.b.v. de UWLR standaard. Vooralsnog worden ook deze resultaten nietopgeslagen in databases van Momento en ook als we dat gaan doen zijn deze (zie vorige punt) geanonimiseerd. De uitwisseling van gegevens op zich zijn ook niet in strijd met privacy omdat uitwisseling van gegevens alleen maar mogelijk is als de Authenticatie en Toegang verleend is.