18-09-2020

Het klassengesprek om 21e eeuwse vaardigheden te oefenen

De vakoverstijgende brede (of 21e eeuwse) vaardigheden krijgen momenteel veel aandacht. Een goede beheersing van die vaardigheden is vooral bij onderzoekend en ontwerpend leren onmisbaar. Onderwerpen binnen de zaakvakken lenen zich uitstekend voor het oefenen van vaardigheden zoals kunnen communiceren, kritisch kunnen denken en gebruik kunnen maken van sociale vaardigheden. En het klassen- of kringgesprek is hiervoor een mooie didactische werkvorm. Lees meer
10-09-2020

Webinar: aanvankelijk rekenen in groep 3 met Semsom!

Groep 3 is een bijzonder leerjaar. Dat geldt niet alleen voor lezen. Ook op het gebied van rekenen vragen de leerlingen in dit jaar om een bijzondere aanpak. Semsom is de allereerste aanvankelijk rekenmethode die speciaal ontwikkeld is voor jaargroep 3. En daarmee laten we je graag kennismaken!Lees meer
07-09-2020

Goed van start met bewegend rekenen in groep 3

Kleuters leren vooral door te doen. In het begin van groep 3 is het dan ook zinvol om met concrete materialen te werken en aan de slag te gaan met bewegend rekenen. Zo kun je de doelen van groep 2 actief herhalen en vanuit hier de methode oppakken. Door het rekenen actief aan te bieden, werk je bovendien ook aan een de groepsbinding en creëer je een positieve sfeer in je groep. Handig bij de start van het nieuwe schooljaar! In dit artikel laten we je daarom zien hoe je de eerste schoolweek in groep 3 kunt indelen met handelend en bewegend rekenonderwijs.Lees meer
26-08-2020

Leuke boekenseries voor beginnende lezers

Leesplezier, daar draait het om als kinderen leren lezen. Daarom zijn er bij iedere kern van Veilig leren lezen kinderboeken op maat gemaakt. Je kent ze wel, de Maantjes, Zonnetjes en Sterretjes, om iedere leerling te laten lezen op het juiste niveau. Maar wat als er leerlingen zijn die alle boeken bij een kern snel uithebben? Hoe zorg je er dan voor dat ze lekker blijven lezen?Lees meer