Disclaimer

Op het gebruik van deze website en op het gebruik van onze online diensten is deze disclaimer van toepassing. Door gebruik te maken van onze website of onze online diensten, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer.

Zwijsen

Zwijsen is de handelsnaam van Uitgeverij Zwijsen B.V., statutair gevestigd aan de Locomotiefboulevard 101, 5041 SE Tilburg en met KvK-nummer 18030400. Onze klantenservice is bereikbaar op 013 583 88 88. U kunt ons ook bereiken door het invullen van ons contactformulier.

Informatie via de website

De informatie op onze website wordt met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. We proberen u correcte, volledige en actuele informatie uit betrouwbare bronnen aan te bieden. Helaas kunnen we niet voorkomen dat onze website toch kennelijke (type)fouten bevat. Wij staan dan ook niet in voor de juistheid of volledigheid van de informatie van onze website. Aan de inhoud daarvan kunnen geen rechten worden ontleend. Wij raden u aan om de juistheid en volledigheid van deze informatie zelfstandig te verifiëren voordat u er enige actie of nalaten op baseert. 

Algemene voorwaarden

Zowel onderwijsinstellingen (zoals scholen, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen) als consumenten kunnen via onze website diensten en producten afnemen. Op alle overeenkomsten die via deze website gesloten worden, zijn algemene voorwaarden van toepassing. De algemene voorwaarden worden tijdens het online bestelproces ter hand gesteld. Bovendien zullen de toepasselijke voorwaarden aanvaard moeten worden voordat het bestelproces kan worden afgerond.

Gegevensverwerking

Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening transparant, betrouwbaar en persoonlijk is. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening waar nodig te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke behoeften. Om die reden bewerken en verwerken wij persoonsgegevens bij gebruik van deze website en onze diensten. In het geval wij verwerkingsverantwoordelijke zijn voor de verwerking van persoonsgegevens kunt u ons beleid ten aanzien van privacy lezen in onze privacystatements.

Cookies

Op onze website maken we gebruik van zogeheten ‘cookies’. Dit zijn kleine bestandjes die met pagina’s van deze website worden meegestuurd en door de browser op de harde schijf van de computer worden opgeslagen. Meer informatie vind je in ons cookiestatement

Koppelingen naar andere websites

Onze website kan koppelingen of hyperlinks bevatten naar websites van derden. Wij hebben geen zeggenschap over die sites. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de kwaliteit, inhoud, correctheid en rechtmatigheid van die websites en we sluiten iedere aansprakelijkheid dienaangaande uit.

Intellectuele eigendomsrechten

Wij behouden alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, merk- en modelrechten en octrooien) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie. Het is niet toegestaan informatie van deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei andere wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Uitzondering op deze regel vormen expliciete afspraken gemaakt in geval van een licentieovereenkomst met betrekking tot deze website. Voor meer informatie over auteursrecht in het onderwijs verwijzen wij je graag naar www.onderwijsenauteursrecht.nl

Wanneer je op onze website een bijdrage plaatst (zoals een mening, artikel, idee, tip of concept in het forum) dan garandeer je dat je over alle intellectuele eigendomsrechten daarop beschikt en vrijwaar je ons voor alle aanspraken van derden. Tevens draag je daarmee de intellectuele eigendomsrechten op je bijdrage aan ons over, zodat wij deze bijdrage onbeperkt mogen gebruiken, openbaar mogen maken en mogen verveelvoudigen.

Reageren via websites

Wanneer onze websites u de mogelijkheid bieden te reageren (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, in fora) worden geuite beweringen, meningen en/of vertoningen op eigen titel en voor eigen rekening en risico geplaatst. Het is niet toegestaan discriminerende, racistische, seksistische en/of pornografische bijdragen aan te bieden of om kwetsende, beledigende en/of lasterlijke uitlatingen op de website te plaatsen. Beweringen, meningen en/of vertoningen, geuit in artikelen, mededelingen, forumposts of andere bijdragen op deze website zijn niet noodzakelijkerwijs die van de redactie, webmaster, internetprovider of van Zwijsen. Wij behouden ons het recht voor inhoud die wordt gedeeld op onze website te publiceren, wijzigen, weigeren of te verwijderen. We hebben tevens te allen tijde het recht om ontoelaatbare bijdragen direct te verwijderen en/of gebruikersaccounts te blokkeren.

Online communicatie

Wij zullen ons toegestuurde digitale contactformulieren, bestelformulieren en/of andere berichten zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. 

Wijzigingen

We behouden ons het recht voor om de informatie op deze website zonder aankondiging op ieder moment te wijzigen.

Toepasselijk recht

Op het gebruik van deze website is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met (het gebruik van) deze website kunnen ontstaan.

Contact

Wij hebben de nodige zorg besteed aan het samenstellen van de inhoud van deze website. Mocht desondanks blijken dat we een rechthebbende over het hoofd hebben gezien, dan verzoek wij vriendelijk contact met ons op te nemen. Ook als u vragen of opmerkingen heeft over de inhoud van deze website, kunt u contact met ons opnemen. U kunt ons als volgt bereiken:

Laatst gewijzigd 15 mei 2024

0
  Je winkelmand
  Je winkelmand is leeg< Verder winkelen
   Bereken verzendkosten
   Kortingscode toepassen

    Toegevoegd aan winkelmand

    Naar winkelmandje