Zwijsen academiedag

9 oktober 2024, Bunnik

Bestel je tickets eenvoudig online en profiteer van de early bird korting!

Zwijsen academiedag

9 oktober 2024, Bunnik

Bestel je tickets eenvoudig online en profiteer van de early bird korting!

zwac logo vrijstaand no padding

De Zwijsen academiedag Taal- en Leesonderwijs

Wil je in één dag volledig op de hoogte zijn van de recentste ontwikkelingen op het gebied van lezen en taal? Kom dan naar de Zwijsen academiedag! Tijdens deze dag krijg je antwoord op vragen zoals: Wat kenmerkt effectief en aantoonbaar goed lees- en taalonderwijs? Hoe implementeer ik dit op mijn school? Op welke manier kan ik de taal- en leesontwikkeling bij het (jonge) kind stimuleren? Hoe geef ik vorm aan mijn taal- en leesbeleid en welke methodes zijn daarvoor geschikt?

Na deze inspirerende dag vertrek je met een schat aan inhoudelijke kennis en praktische tools die je direct kunt toepassen in jouw dagelijkse praktijk!

Sprekers

marita eskes zwacd 2024 v3
Marita Eskes
Lees meer
Josée Coenen
Lees meer
marieke van logchem zwacd 2024 v3
Marieke van Logchem
Lees meer
wouter de jong zwacd 2024
Wouter de Jong
Lees meer

Programma

Hieronder vind je het complete programma van de Zwijsen academie dag | Taal en Leesonderwijs. We starten de dag met een keynote van Marita Eskes. Daarna volgen drie workshoprondes waarin je een keuze kan maken uit vijf inspirerende workshops per ronde. Wouter de Jong, onder meer bekend van zijn boeken Mindgym en Superkrachten voor je hoofd, zorgt voor een prikkelende afsluiting van de Zwijsen academiedag.

Een heerlijke lunch, koffie, thee en andere lekkernijen zijn uiteraard inbegrepen!

 • Datum: Woensdag 9 oktober 2024
 • Start & einde: 9:00 – 16:30 uur
 • Early bird ticket: € 150,- (normaal € 175,-)
 • Locatie: Postillion Hotel in Bunnik

Keynote: Staat van lees- en taalonderwijs: fabels en feiten | Marita Eskes

Keynote speaker Marita Eskes start de dag en praat ons bij over de staat van het lees- en taalonderwijs in Nederland.

Workshopronde 1

1. Klaar voor de (lees)start? | Astrid Geudens en Maud van Druenen

Wat hebben kleuters nodig om een goede leesstart te kunnen maken in groep 3? Wat vertelt onderzoek ons over wat belangrijk is? En hoe vertalen we die onderzoeksresultaten naar het dagelijks handelen in de klas? Klaar voor de start? Af!

Door Astrid Geudens en Maud van Druenen

2. Klankbewustzijn en spraakherkenning in het leesonderwijs | Rosemarie Irausquin en Ingrid van Loosbroek

In deze workshop gaan we werken aan klankbewustzijn en verdiepen we ons in de waarde van spraakherkenning in het leesonderwijs.

Klankbewustzijn: het belang ervan en een handelend hulpmiddel om dit te concretiseren. Inzet spraakherkenning: achtergronden, praktische werking en vertaalslag naar de groep. De deelnemers kunnen na de centrale lezingen zelf aan de slag met de klankenzoeker, laptop en headset.

Door Rosemarie Irausquin en Ingrid van Loosbroek

3. Inzetten van rijke teksten bij wereldoriëntatie | Ron Meijer

Er gaat geen maand voorbij of er verschijnt een artikel over leerlingen die zo weinig lezen. En als ze al lezen dan begrijpen ze het niet altijd wat ze lezen.  Hoe zorgen we ervoor dat leerlingen gaan begrijpen wat ze lezen? Het is een vraagstuk waar veel onderzoek naar wordt gedaan maar dat in praktijk niet eenvoudig oplosbaar blijkt te zijn. Een integratie met de zaakvakken ligt voor de hand, want een tekst moet een inhoud hebben en de zaakvakken hebben op hun beurt ook taal nodig. Maar dat klinkt makkelijker dan gedaan. In deze praktische en interactieve workshop ervaar je hoe je zo’n geïntegreerde les voor groep 5 en hoger kunt aanpakken. Aan het einde van de workshop heb je een bruikbaar stappenplan met tips voor een les wereldoriëntatie verrijkt met teksten.

Door Ron Meijer

4. Taal- en leesbeleid: je kompas voor geïntegreerd taalonderwijs | Marieke van Logchem

Taal beperkt zich niet alleen tot de taallessen, maar is verweven in het hele onderwijs. Daarom is het belangrijk om er ook in brede zin over na te denken en een gedegen taal-leesbeleid vorm te geven. Dit is een proces dat nooit af is maar altijd weer bijgeschaafd dient te worden. Een taal-leesbeleidsplan is geen doel op zich, maar een middel om het taalleesonderwijs zo goed en rijk mogelijk in te vullen.
In deze workshop laten we een aantal elementen zien die belangrijk zijn bij het vormgeven van het taal-leesbeleid.

Door Marieke van Logchem (Expertis)

5. Coöperatieve werkvormen in de taalles | Tamara Kammam

Deze workshop neemt je mee in de wereld van Kagan Coöperatief Leren. Dr. Spencer Kagan ontwikkelde een coöperatieve aanpak voor lesgeven en klassenmanagement  waarbij het werken met structuren centraal staat. Dit laat leerlingen doen waaraan ze behoefte hebben – praten, samenwerken, bewegen – in het teken van de leerstof. De interactie staat centraal bij coöperatief leren; het versterkt het leerproces en creëert betrokkenheid, bij zowel leerling als leraar. Je leert en ervaart in de workshop hoe je structuren de volgende dag in je lessen kunt toepassen en begrijpt waarom Kagan Coöperatief Leren bijdraagt aan meer kansengelijkheid voor al je leerlingen.

Door Tamara Kammam (Bazalt Groep)

Pauze

Workshopronde 2

1. Pak taalbeleid breed aan | Marcel van As

In het taalonderwijs hebben we graag grip en voeren we graag controle op waar we mee bezig zijn. Er wordt vaak gekozen voor het versmallen of het verkavelen van het leerdomein. Hierdoor ontstaan verschillende subvakken die de schijn geven dat we taal in losse onderdelen kunnen aanleren en controleren. Echter, laten we taal meer in samenhang benaderen en vertrekken vanuit visie en niet vanuit middelen. In deze workshop wordt veranderkunde toegepast op het leerdomein taal en wordt ingegaan op de verschillende onderdelen van het leerdomein waarbij het verschil tussen de sub domeinen en de talige vakken duidelijk naar voor komt. Krijg grip op het leerdomein door uit te zoomen in plaats van te verkavelen.

Door Marcel van As (Edux)

2. Taal- en leesontwikkeling bij jonge kinderen (groep 1-2) | Femke Ruiter

(Prenten)boeken zijn natuurlijk onmisbaar in een kleutergroep. Door veelvuldig voor te lezen bevorder je de taalontwikkeling en creëer je veel mogelijkheden voor het versterken van de sociaal-emotionele ontwikkeling. In deze workshop gaan we aan de slag met het ontwikkelen van een les luisteren met begrip, passend bij de inzichten uit de wetenschap. Na afloop van deze workshop krijg je een uitgewerkte lessenserie waarmee je direct aan de slag kan en in je eigen klas kan uitproberen.

Door Femke Ruiter (Helder onderwijsadvies)

3. Werken vanuit leergemeenschap: omgaan met differentiering | Maud van Druenen en Ingrid van Loosbroek

In deze workshop gaan we in op ‘Hoe omgaan met differentiatie bij lezen en spelling? Werken vanuit één leergemeenschap’.

Leerlingen verschillen van elkaar, maar elke leerling verdient een eerlijke kans om een goede lezer te woorden. Wat zijn de do’s en don’ts bij differentiatie bij lezen en spelling? Hoe zorg je binnen één leergemeenschap voor intensivering én verdieping? Aan de hand van de nieuwe VLL-Zoemversie laten we zien hoe dat er in de praktijk uit kan zien!

Door Maud van Druenen en Ingrid van Loosbroek

4. Kinderboeken in de klas | Marion van der Meulen

Kinderboeken kunnen zorgen voor beter leesonderwijs. Met eenvoudige middelen kun je leerlingen verleiden tot meer lezen zodat de leesvaardigheid verbeterd, kun je Close Reading toepassen en zorg je tegelijkertijd voor meer leesplezier.

Door Marion van der Meulen

5. Meertaligheid / NT2 in de klas | Josée Coenen

Wil jij al je leerlingen betrekken bij je taalles? En heb je anderstaligen in je groep? In deze workshop leer je hoe je een inclusieve en effectieve taalleeromgeving creëert. Een waarbij iedereen meedoet. Met de diversiteit aan talen in je groep als meerwaarde. En met speciale aandacht en tips voor het ondersteunen van NT2 leerlingen. Meteen de dag erop toe te passen!

Door Josée Coenen

Lunch

Workshopronde 3

1. Taal in verbinding met zaakvakken, hoe dan? | Marieke van Logchem

In de nieuwe (concept) kerndoelen is als overstijgend kerndoel opgenomen: de school stimuleert de taalontwikkeling van de leerling in de andere leergebieden. Verbinding en samenhang zijn terugkomende woorden, waar iedereen het belang van inziet. Maar hoe doe je dit nu op je school? Welke keuzes kun je hierin maken? Wanneer wordt het echt win-win?
In deze workshop laten we mogelijkheden zien om taal en lezen te verbinden met wereldoriëntatie. De workshop geeft je concrete handreikingen, maar ook ideeën mee om kritisch naar je eigen onderwijs te kijken.

Door Marieke van Logchem (Expertis)

2. Productieve taalvaardigheden | Natasja van Boxel en Marije Heijdenrijk

In de nieuwe Taalmethode van Zwijsen: Taaljacht, spelen de productieve vaardigheden en essentiële rol. In deze sessie laten we zien hoe je op een eenvoudige en formatieve manier deze vaardigheden kunt laten groeien bij jezelf en bij je leerlingen. Voorbeelden in deze sessie komen uit Taaljacht.

Door Natasja van Boxel en Marije Heijdenrijk

3. Kennis en woordenschat: onmisbaar voor een krachtige leesstart | Astrid Geudens

Wat zijn ankers, zogenaamde netwerken van kennis en woorden? Waarom zijn ze belangrijk voor het versterken van leesvaardigheid én leesmotivatie? In deze sessie bekijken we hoe je bij de leesstart met ankers aan de slag gaat. Hoe zorgen ze voor optimale samenhang tussen je lessen? En wat maakt dat ze kinderen bij de start meteen doen ervaren dat wat ze flink oefenen ook echt iets te betekenen heeft? Leren lezen zet je niet weg in ‘een leeslesje’.

Door Astrid Geudens

4. Thematiseren aan de hand van één groot spelverhaal | Ynte Essers

Rekenen, taal, gedrag en motoriek spelenderwijs integreren in één thema dat in alle hoeken terugkomt? Dát zorgt voor een hoge betrokkenheid bij jonge kinderen! In deze workshop zoomen we in op passende themakeuzes, leer je hoe je een thema betekenisvol kunt opbouwen met de kinderen en hoe een spelverhaal er toe leidt dat alle hoeken met elkaar in verbinding staan. Waarbij woordenschatontwikkeling als een rode draad door het thema loopt.

Door Ynte Essers (Helder onderwijsadvies)

5. Van goed naar beter taalonderwijs | Marion van der Meulen

Er lijkt veel mis met het Nederlandse leesonderwijs. Als je echter goed kijkt, zijn het vooral de diepere leesfuncties (tekstinterpretatie en reflectie op de tekst), de vaardigheden waar Nederlandse kinderen slecht op scoren. Werk je met Close Reading, dan zijn dit de vaardigheden van fase 3. In deze workshop krijg je handvatten waarmee je grip krijgt op goed leesonderwijs en de drie fasen van Close Reading. Praktische voorbeelden, handige linkjes en stappenplannen helpen je hierbij.

Door Marion van der Meulen

Pauze

Dagafsluiting: Stuur je brein naar de sportschool! | Wouter de Jong

Een goede gezondheid begint in je hoofd. Want je zit pas echt lekker in je vel als je ook mentaal fit bent. Zoals je je spieren traint in de sportschool, kun je ook je hersenen trainen. Met deze wetenschap sluit Wouter de Jong de Zwijsen academiedag af. Een ‘sportschool voor de geest’ waar iedereen weer opgeladen uitkomt. Zelfs de meest nuchteren onder ons. Door zijn prikkelende mix van theorie, oefening, interactie, reflectie, muziek en video inspireert hij niet alleen, maar activeert uit je comfortzone te stappen zonder te dwingen.


Locatie

De Zwijsen academiedag Taal- en Leesonderwijs vindt plaats in het Postillion Hotel in Bunnik. Het Postillion is goed te bereiken met auto en openbaar vervoer. Parkeren is gratis. Kom je met het openbaar vervoer? Het hotel ligt op 10 minuten loopafstand van het station Bunnik.

Bekijk de routebeschrijving naar het Postillion.

Tickets

Koop je ticket vóór 30 april en profiteer van de early bird korting. De ticketprijs bedraagt t/m 30 april €150,- per persoon. Daarna betaal je de reguliere prijs van €175,- per ticket.
Je ontvangt je ticket direct in je mail.

Contact opnemen

Heb je vragen over de Zwijsen academiedag?

Bel 013 583 8888

Op werkdagen van 8.00 tot 17.00

Contact
0
  Je winkelmand
  Je winkelmand is leeg< Verder winkelen
   Bereken verzendkosten
   Kortingscode toepassen

    Toegevoegd aan winkelmand

    Naar winkelmandje