Innovatie Kwalitatieve Kinderopvang met Uk & Puk

In 2018 is de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) in werking getreden. Deze wet omschrijft vernieuwingen en verbeteringen in de kinderopvang. Er staat niet alleen in wat er moet gebeuren, maar ook hoe dit moet gebeuren. In het nu volgende artikel staat wat er allemaal voor jou verandert. Door het schematische overzicht zie je in één oogopslag hoe de methode Uk & Puk hierbij ondersteunt.

Kinderopvang is een vak   

De Wet IKK stelt drie voorwaarden die bijdragen aan de inhoudelijke kwaliteit van het werk. In de praktijk betekent dit dat de methode Uk & Puk nog meer diepgang krijgt.

 • Scholing. Van de pedagogisch medewerkers worden meer kennis en vaardigheden verwacht. Scholing en coaching door de Pedagogisch Coach zijn een verplicht en wezenlijk onderdeel hiervan. Dit geeft kansen om jezelf te ontwikkelen en te specialiseren. Op de werkvloer ontstaat een voortdurend ontwikkeltraject.
 • Minder ingeroosterde uren voor vrijwilligers, stagiaires en medewerkers in opleiding. Geschoolde PM’ers krijgen meer uren. Hierdoor neemt de effectieve groepstijd toe. Er is meer tijd om met Uk & Puk kinderen te volgen en te stimuleren in hun totale ontwikkeling.
 • Minimumeis voor Spreekvaardigheid (3F). Iedereen heeft nu dezelfde basis en is in staat om kinderen een verantwoord Uk & Puk-aanbod te geven.

Tijd voor kwaliteit

De wet heeft als doel de kwaliteit van de kinderopvang te vergroten. Hiervoor is het volgende afgesproken:

 • Coaching en scholingstrajecten worden grotendeels gesubsidieerd door de werkgever.
 • Risico- en gezondheidschecklijsten verdwijnen. PM’ers maken zelf een ‘levend document’ met afspraken en regels over gezondheid en veiligheid die specifiek voor de betreffende locatie gelden.
 • Er staan ‘vaste gezichten’ op de groep. Hierdoor wordt efficiënter gewerkt. De vaste gezichten bereiden het thema voor. Hierdoor zijn de rode draad en het woordenschataanbod duidelijk. Meer werktijd op de groep draagt ook bij aan een goed beeld van de ontwikkeling van kinderen. De vaste gezichten kennen de kinderen en daarmee hun ontwikkelingsbehoeften. Dit maakt het eenvoudig om hierop aan te sluiten met Uk & Pukactiviteiten.

Verhoging van de kwaliteit in ontwikkelingsgericht werken

 • De wet stelt drie eisen vast waarmee de kwaliteit in het activiteitenaanbod wordt verbeterd:
 • Structureel volgen van ieder kind in zijn ontwikkeling en welbevinden. Hierdoor is het eenvoudiger om aan te sluiten bij de behoeften van ieder kind.
 • Aanstellen van een mentor voor ieder kind. Zij bewaakt de ontwikkeling van het kind en bespreekt in het kindoverleg dingen die opvallen. Zo is ieder kind in beeld.
 • Werken met de vier pedagogische uitgangspunten. Elke locatie beschrijft concreet hoe de doelen van Riksen Walraven worden vertaald naar de eigen pedagogische visie. Deze concrete vertaling staat in het pedagogisch beleidsplan. Dit zorgt voor duidelijkheid in datgene waaraan je werkt en geeft overzicht hoe je daaraan werkt.

De wetgever stelt de volgende vier pedagogische doelen centraal:

 • Emotionele veiligheid bieden: een thuisgevoel creëren door herkenbaarheid, voorspelbaarheid en veiligheid.
 • Sociale competentie bevorderen: verschillen en gelijkenissen met andere kinderen benoemen en ervaren.
 • Persoonlijke competentie bevorderen: aandacht voor eigen keuzes en initiatieven.
 • Socialisatie van kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde normen en waarden: bewuste aandacht voor de invloed van goed voorbeeldgedrag naast het benoemen en bespreken van regels en afspraken.

Uk & Puk IKK-kwaliteitskaart

Door de wetswijziging blijkt dat Uk & Puk nog beter inzetbaar is. De Uk & Puk IKK-kwaliteitskaart geeft inzicht hoe je optimaal gebruik kunt maken van de methode Uk & Puk aansluitend bij de voorwaarden van de Wet IKK. De kaart geeft een handzaam overzicht en bestaat uit twee onderdelen:

Gebruik de kaart als dagelijks en periodiek geheugensteuntje. Print de kaart op A3-formaat. Lamineer hem en gebruik hem als bureauplacemat of hang hem op een plaats waar je er vaak naar kijkt, naast de iPad, bij de werkmap of boven een bureau. Laat de poster ook aan ouders zien en leg uit wat dit betekent voor hun kind.

Reacties (0)

Geef een reactie

Jouw email wordt niet gepubliceerd.

0
  Je winkelmand
  Je winkelmand is leeg< Verder winkelen
   Bereken verzendkosten
   Kortingscode toepassen

    Toegevoegd aan winkelmand

    Naar winkelmandje