Algemene voorwaarden Zwijsen academiedag

Dank voor je interesse in de Zwijsen academiedag op 9 oktober 2024.

Voorafgaand aan je inschrijving kun je hieronder kennisnemen van de algemene voorwaarden verbonden aan de Zwijsen academiedag. Diegene die zich inschrijft voor de Zwijsen academiedag, wordt geacht van de inhoud van deze voorwaarden op de hoogte te zijn en zich hiermee akkoord te verklaren op het moment van aanmelding.

Zwijsen academiedag – Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Uitgeverij Zwijsen B.V. (hierna “Zwijsen”), gevestigd en kantoorhoudende in MindLabs, Locomotiefboulevard 101, 5041 SE Tilburg / postadres: Postbus 805, 5000 AV Tilburg, en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 18030400, behorende bij de Zwijsen academiedag.

Aanmeldingsprocedure

Na aanmelding via de website en betaling voor de Zwijsen academiedag ontvangt de deelnemer een bewijs van inschrijving.

Communicatie

– Ongeveer een week voor de Zwijsen academiedag ontvangt de deelnemer een mail met de laatste informatie over de dag inclusief toegangsbewijs.

– Zwijsen mag de deelnemer telefonisch of via e-mail benaderen ten behoeve van specifieke communicatie en verstrekken van informatie over de Zwijsen academiedag 2024.

– De deelnemer ontvangt enkele dagen na afloop van de Zwijsen academiedag een link naar een digitaal evaluatieformulier.

– De deelnemer gaat akkoord met het toevoegen van zijn/haar e-mail-adres aan de algemene nieuwsbrief van Zwijsen (wordt 10x pr jaar verstuurd). Mocht de deelnemer hier bezwaar tegen hebben is er altijd de mogelijkheid zich af te melden via klantenservice@zwijsen.nl of via de opt-out in de toegestuurde nieuwsbrief.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten (waaronder onder andere het auteurs- en merkenrecht) op  materialen en lezingen berusten bij Zwijsen en gecontracteerde sprekers. Het is niet toegestaan enig materiaal en/of lezing te verveelvoudigen, op te nemen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar te maken in enige vorm of op enige wijze.

Garantie

Zwijsen waarborgt de kwaliteit en betrouwbaarheid van de workshops die worden gegeven tijdens de Zwijsen academiedag en streeft er naar deze voortdurend te optimaliseren.

Betaling

Na de aanmelding via de website dient de deelnemer direct het bedrag te voldoen. Indien wordt gekozen voor een factuur, ontvangt de school een factuur. Deze factuur dient binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.

Fotografie en film

Tijdens de Zwijsen academiedag worden er beeld- en geluidsopnamen gemaakt. Deelnemers aan de Zwijsen academiedag stemmen in dat het verzamelde beeld- en geluidsmateriaal door Zwijsen gebruikt mag worden voor commerciële doeleinden en mag worden verspreid via online en offline kanalen.

Annulering

Restitutie van de betaling is niet mogelijk. Een betaalde inschrijving voor de Zwijsen academiedag is definitief en niet inwisselbaar. Wel is het mogelijk een andere collega te sturen naar de Zwijsen academiedag.

Overmacht

Zwijsen behoudt zich het recht voor de Zwijsen academiedag te annuleren in geval van overmacht. Zwijsen zal deze annulering zo spoedig mogelijk communiceren. Zwijsen zal er echter alles aan doen de Zwijsen academiedag op de afgesproken data doorgang te laten vinden.

Mocht een Zwijsen academiedag geannuleerd worden, dan zal hiervoor een nieuwe datum worden vastgesteld. Wanneer Zwijsen ten gevolge van overmacht moet uitwijken naar een andere datum is zij niet aansprakelijk voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade.

Laatst gewijzigd: 5 februari 2024

0
  Je winkelmand
  Je winkelmand is leeg< Verder winkelen
   Bereken verzendkosten
   Kortingscode toepassen

    Toegevoegd aan winkelmand

    Naar winkelmandje