Veelgestelde vragen Wizwijs

Top 5 veelgestelde vragen

Is Wizwijs nog beschikbaar voor nieuwe gebruikers?

Zwijsen is bezig met de ontwikkeling van een nieuwe rekenmethode en heeft daarbij besloten om Wizwijs niet meer beschikbaar te maken voor nieuwe gebruikers. Dit houdt in dat gebruiksmaterialen van Wizwijs niet meer bijgedrukt worden en Wizwijs brochures of zichtzendingen niet meer verkrijgbaar zijn.

Gebruikers van Wizwijs kunnen voorlopig de verbruiksmaterialen van de methode gewoon blijven bestellen. In het onderstaande tabel tref je informatie over de beschikbaarheid van Wizwijs-materialen. 

Wat?Welk materiaal?Tot wanneer beschikbaar?
Leerkrachtmateriaal
(alle jaargroepen)
Handleidingen incl. opbergbox, jaargroephandleiding, toetsboek leerkracht, antwoordenboek en al het materiaal groep 1&2Beperkt leverbaar (op = op)
Leerlingmateriaal
(alle jaargroepen)
Werkboek, oefenboek, toetsboek leerlingLeverbaar tot eind 2027. Eind 2028 niet meer leverbaar (op = op)
Software
(alle jaargroepen)
Leerkrachtassistent, oefenen & automatiseren, toetssite met digitale toetsenBeschikbaar tot eind 2028
Op welke manier oefenen de leerlingen?

De leerlingen oefenen veel op basis van eigenschappen van getallen en van bewerkingen, bijvoorbeeld verdubbelen en halveren. Ze oefenen ook de samenhang tussen:

 • optellen en aftrekken;
 • vermenigvuldigen en delen;
 • optellen en vermenigvuldigen;
 • aftrekken en delen.

De leerlingen oefenen niet alleen door het maken van sommen, maar met name ook met regelmatig terugkerende oefenvormen. Bijvoorbeeld het werken met tabellen in relatie met sommen, bloksommen, spinsommen, de rekenspellen in les 15 en les 20 en de Wizmix in het oefenboek in les 15.

Hoe gaat Wizwijs om met automatiseren?

Wizwijs besteedt veel aandacht aan systematisch oefenen en automatiseren in de oefenboeken. Ook de spellen en de speelse opdrachten in les 15 zijn bedoeld om te automatiseren. De spellen kunnen de kinderen ook thuis spelen, met ouders of vriendjes. Zo verleng je op speelse wijze de leertijd.

Vanaf groep 6 werken je leerlingen in gedifferentieerde oefenboeken. Voor de leerlingen die extra oefening nodig hebben is er het basisboek. Voor de leerlingen die meer uitdaging aankunnen is het plusboek. De 2 typen oefenboeken sluiten in elk blok goed op elkaar aan, zodat leerlingen ook tussentijds extra opdrachten uit beide boeken kunnen maken. Sommige leerlingen hebben tijdelijk wat meer oefenstof nodig op het basisniveau. Anderen kunnen geleidelijk aan meer oefenen op het hogere niveau.

Verder is er een ICT-oefenprogramma in ontwikkeling waarmee je eenvoudig extra mogelijkheden voor automatiseren toevoegt aan de oefenstof op papier.

Hoe pakt Wizwijs het cijferen aan?

Het cijferen is gebaseerd op kolomsgewijs rekenen (zie ook vraag 3). In elk blok start je vanuit een bepaalde context. Daarna oefenen de leerlingen de algoritmes in een sommenkaart. De procedures binnen de algoritmes vind je in de inleidingen van de blokinleidingen.

Waar vind ik de informatie voor gebruikers, zoals planningen, toetsen, werkbladen en tips voor leerlingen?

De extra informatie voor gebruikers vind je voortaan in de gratis Leerkrachtmodule van Zwijsen. Deze module is er voor álle leerkrachten met een Basispoortaccount.

Werk je met Digiregie, dan vind je deze informatie in Digiregie onder de tabjes ‘Extra materiaal’ en ‘Naslag’.

Tab ‘Lesmateriaal & Naslag’ in de Leerkrachtmodule

De Leerkrachtmodule is het gratis beheerprogramma bij de online software van Zwijsen. Dit programma is uitgebreid met een tab ‘Lesmateriaal & Naslag’. Hieronder bevindt zich alle extra informatie voor gebruikers, zoals planningen, toetsen, werkbladen, kleurplaten en meer. Om het extra lesmateriaal bij jouw methode te zien maak je gebruik van het filter bovenaan de tab. Je kunt het resultaat verfijnen door te filteren op ‘kern’, ‘jaargroep’, ‘soort materiaal’, enzovoort. 

De tab ‘Lesmateriaal & Naslag’ is zichtbaar nadat je bent ingelogd bij Basispoort.

Verder naar Lesmateriaal & Naslag

Meer vragen over Wizwijs

Wat is zo nieuw aan de leerlijnen van Wizwijs?

Nieuw aan de leerlijnen van Wizwijs:

 • De leerlijn meten en meetkunde wordt vanaf groep 3 systematisch aangeboden. Vanaf groep 4 is er één vaste les meten. Hierdoor wordt het aanbod en inoefenen van het metriek stelsel gewaarborgd. Daarnaast wordt het meten in de bovenbouw een toepassingcontext voor de breuken % verhoudingen. Dit is het terrein (geld en tijd vallen hier ook onder!) waarop de leerlingen die doorstromen op VMBO-niveau hun rekenkennis ook moeten toepassen, en waarin de functionele gecijferdheid in de maatschappij tot uiting komt.
 • Door het naar voren trekken van de leerstof van het meten komt er ruimte vrij in de bovenbouw om daar de kennis van de basisvaardigheden te consolideren en uit te bouwen.
 • Het delen wordt aangeboden met een deelstreep, en niet het :-teken. Hierdoor wordt de overgang naar de breuken een vanzelfsprekendheid. Hiervoor worden zelfde modellen gebruikt.
 • Wizwijs heeft een staartdelingmodel dat zowel voor het herhaald aftrekken als voor de traditionele staartdeling gebruikt kan worden.
 • Voor het vermenigvuldigen heeft Wizwijs een effectief tafelmodel.
 • Wizwijs stimuleert het verkorten in de bovenbouw door kinderen al snel met grotere getallen te laten werken. De oefenvormen stimuleren het gebruik van de relaties tussen getallen.
 • Wizwijs heeft een gedegen leerlijn rekenen met de rekenmachine (zowel als controle als als rekeninstrument).
Hoe gaat het automatiseren en memoriseren in Wizwijs?

In Wizwijs worden alle onderdelen van het handelingsmodel intensief geautomatiseerd. Als een leerling het ene onderdeel geautomatiseerd beheerst, stapt hij over naar de volgende.

Hoe is de instructie in Wizwijs opgebouwd?

De instructie start altijd met handelen en gaat stap voor stap naar een abstracter niveau.

Waarom is ervoor gekozen om geen schrift meer te gebruiken?

De leerlingen voeren hun berekeningen uit in de werkboeken en oefenboeken. Hierdoor blijven de opdrachten en uitwerkingen altijd als één geheel zichtbaar voor de leerlingen en voor jou. De leerling hoeft geen vertaalslag te maken van een boek naar een schrift, zoals bij alle andere rekenmethoden. Een schrift met daarin alléén sommen en antwoorden heeft uiteindelijk geen betekenis voor een leerling. Een compleet ingevuld werkboek en oefenboek heeft dat wel. Daarin kan een leerling namelijk altijd terugvinden wat hij heeft geleerd.

Ook voor de ouders krijgt het rekenen van hun kind meer betekenis als zij de complete werkboeken en oefenboeken zien. Zij begrijpen beter wat hun kinderen leren. Ouders voelen zich daardoor (hopelijk) meer betrokken bij de ontwikkeling van hun kinderen. Bovendien staat er in elk werkboek een informatiepagina voor ouders, waarop zij kunnen zien wat hun kind het afgelopen blok heeft geleerd. Dit maakt het beeld voor hen compleet.

Daar waar structuur noodzakelijk is, biedt Wizwijs deze in de vele schema’s, modellen en antwoordhokjes. Dit maakt dat de leerlingen de getallen netjes schrijven én op de juiste plaats.

Wizwijs biedt extra lege pagina’s met ruitjes achterin de oefenboeken. Dit biedt mogelijkheden om hen extra oefenstof te laten maken en om de leerlingen te leren op ruitjespapier te werken. Daar waar het didactisch verantwoord is, wordt een ruitjesachtergrond geboden in rekenruimtes.

Is Wizwijs te gebruiken in een combinatiegroep?

Wizwijs is zo geschreven dat de methode moeiteloos in een combinatiegroep te gebruiken is. Hiervoor is een organisatiemodel ontwikkeld voor een combinatie van 2 groepen.

Is Wizwijs te gebruiken in een systeem met weektaken?

Ja. Let er daarbij wel op dat het begeleid leren in tijd vooruit moet lopen op het samenwerkend leren en de zelfstandige verwerking van dezelfde les. We hebben voor je 2 varianten als voorbeeld uitgewerkt. De ene is de eenvoudige variant, waarbij de instructie op een ander moment plaatsvindt dan het samenwerkend leren en zelfstandig werken. De andere is de uitgebreide variant met minimale begeleiding en maximale zelfstandigheid.

Is er een koppeling met Schatkist in groep 1 en 2?

In grote lijnen onderscheidt het Wizwijspakket voor groep 1 en 2 zich op de volgende onderdelen van Schatkist en Ik & Ko Rekenen:

 • Wizwijs groep 1 & 2 waarborgt samen met Wizwijs voor groep 3 t/m 8 heldere doorgaande leerlijnen van groep 1 t/m 8. Door de opzet en uitvoering van het pakket is het overigens wel mogelijk om het kleuterpakket los van Wizwijs voor groep 3 t/m 8 aan te schaffen en in te zetten.
 • Het pakket koppelt de uitgangspunten van realistisch rekenen aan basisprincipes van constructief leren en de handelingstheorie.
 • De voorloper van Wizwijs is geschikt voor zowel leerlingen in het PO, als leerlingen in het SO en leerlingen met een taalachterstand.
 • Wizwijs start vanuit rekenwiskundige inhouden en kent dus geen thematische aanpak. Wel worden in de voorloper van Wizwijs suggesties gegeven om bepaalde rekenwiskundige inhouden aan te laten sluiten bij thema’s, feesten, seizoenen e.d.
 • Het pakket biedt helder gestructureerde leerstof voor 9 blokken per jaar, 8 onderwerpen per blok van 4 weken en 2 onderwerpen per week.
Biedt Wizwijs een compactlijn voor de snel lerende leerling?

Wizwijs kan eenvoudig gecompact worden. In de compactinglijn hanteert Wizwijs de volgende uitgangspunten:

 • Om de voortgang in de methode te waarborgen en voor de leerkracht zichtbaar te houden, neemt de leerling deel aan de doe-activiteit en begeleide oefening bij introductie van nieuwe leerstofonderdelen, nieuwe modellen en nieuwe begrippen.
 • Na introductie van nieuwe leerstofonderdelen, nieuwe modellen en nieuwe begrippen maakt de leerling een bijbehorende basisopdracht en/of verrijkingsopdracht in het oefenboek.
 • Bij kleine leerstappen wordt de instructie vervangen door zelfinstructie door zelfstandig oefenen in het oefenboek.
 • De leerling neemt deel aan het samenwerkend leren in de derde les van iedere week om de leerstof op basisniveau te oefenen en toe te passen, en in het kader van de sociale cohesie in de klas.
 • De leerling maakt de verrijkingsopdrachten in het oefenboek om op uitdagend niveau door te oefenen.
 • Vanaf groep 6 vult de leerling het hele oefenboek + in.
 • De leerling maakt de werkbladen van Rekentijger om zich studievaardigheden aan te leren en om het logisch redeneren extra te stimuleren.

De compactinglijn per jaargroep kun je downloaden in de gratis leerkrachtmodule van Zwijsen. Log in met je Basispoortaccount. Om de overzichten met de compactinglijn te vinden maak je gebruik van het filter bovenaan de tab in de Leerkrachtmodule. Klik eerst op de pijlknop in het keuzeveld onder Methode en kies ‘Wizwijs’. Kies vervolgens onder Onderdeel voor ‘Compactinglijn’.

Besteedt Wizwijs aandacht aan verbanden tussen de verschillende domeinen?

Verbanden leggen en relaties zien tussen verschillende domeinen is essentieel bij Wizwijs. Ter illustratie: Onderwerpen als verdubbelen en halveren komen in groep 4 in consistente samenhang terug bij de domeinen. Getallen en bewerkingen (leren vermenigvuldigen en oefenen van de tafels); verhoudingen (2 keer zoveel); meten (een halve meter); wegen (een halve kilo). In groep 5 gaat het verdelen in vieren gelijk op bij zowel het leren delen als bij het meten.

Het blokmodel zorgt voor samenhang tussen de domeinen. Met name de samenhang tussen de onderdelen meten, wegen, inhoud en rekenen met geld wordt systematisch opgebouwd. Daarnaast is deze samenhang gerelateerd aan het domein getallen en bewerkingen. Dit wordt bovendien regelmatig gevisualiseerd in het blokmodel (bijvoorbeeld het verdelen in tienen: 10 centimeter, 1 munt van 10 cent). Het noteren van decimale getallen is hieraan gekoppeld.

Hoe gaat Wizwijs om met de hoeveelheid strategieën die de kinderen aanleren?

Wizwijs biedt bij de introductie van nieuwe onderwerpen volop ruimte voor de eigen oplossingen van de leerlingen. Daarmee daag je de leerlingen uit zich te verdiepen in het onderwerp en met creatieve (meestal voorspelbare) oplossingen te komen. Hun oplossingsmanieren sluiten aan bij inzichten die zij al verworven hebben. Daarna worden deze oplossingsmanieren systematisch gestroomlijnd tot enkele oplossingsprocedures die snel tot goede oplossingen leiden.

Een voorbeeld hiervan is het rijgen en splitsen in combinatie met bewerkingen op papier. Bij algoritmes (vanaf groep 5) wordt uitgegaan van het kolomsgewijs optellen, aftrekken en vermenigvuldigen. Het verkorten krijgen de leerlingen evenwel op een eenduidige manier aangeleerd én geoefend. Daardoor verdwalen de leerlingen niet in hun eigen creatieve manieren van verkorten. Vanaf groep 5 is er ook veel aandacht voor goed schatten op basis van referentiepunten, precies rekenen en controleren.

Gummen bij instructiehulp, hoe werkt dit?

Wanneer je bij de instructiehulp geschreven hebt en je wilt de aantekening verwijderen met de gum, kan het zijn dat je ook de afbeelding weggumt. Er zijn een aantal mogelijkheden om je aantekeningen te verwijderen:

 • De aantekeningen weggummen met de gum zonder de afbeelding te raken.
 • Elke lijn alleen apart verwijderen door erop te gaan staan en te verwijderen.
 • De afbeelding naar voren halen, waardoor de aantekeningen achter de afbeelding vallen.
 • Door een nieuw werkblad te openen, worden alle aantekeningen en afbeeldingen verwijderd.
Niet alle afbeeldingen bij instructiehulp zijn zichtbaar, hoe los ik dit op?

Wanneer bij de instructiehulp rechtsboven de buttons ‘openen’, ‘opslaan’, ‘nieuw blad’ en ‘printen’ niet zichtbaar zijn, dien je de hardwareversnelling uit te schakelen. Je kunt deze bij de geavanceerde instellingen van de browser uitschakelen.

Neem contact op

E-mailen

Stuur een bericht

Of stuur een e-mail naar: klantenservice@zwijsen.nl

Vragen worden in principe binnen een werkdag beantwoord.

Software helpdesk

Stuur een bericht

Of stuur een e-mail naar: software@zwijsen.nl

Vragen worden in principe binnen een werkdag beantwoord.

Whatsapp

06 24 88 54 59
We sturen je binnen 24 uur een reactie.

Bellen

013 583 88 88
Op werkdagen van 8 uur tot 17 uur.
0
  Je winkelmand
  Je winkelmand is leeg< Verder winkelen
   Bereken verzendkosten
   Kortingscode toepassen

    Toegevoegd aan winkelmand

    Naar winkelmandje