Schatkist

Training

Ga je voor het eerst werken met Schatkist editie 3 óf werk je er juist al langer mee en ben je op zoek naar een extra verdiepingsslag? Bekijk dan ons trainingsaanbod om zo het beste uit het lesmateriaal te halen. Voor scholen die Schatkist als VVE-programma in gaan zetten is de VVE-training ontwikkeld.

1. Trainingspakket (voor starters)

Begin je het schooljaar voor het eerst met Schatkist editie 3? Kies dan voor het trainingspakket. Met dit trainingspakket krijg je:

Voor wie is deze training?

Een trainingspakket volg je samen met je collega’s die gaan werken met de methode. En natuurlijk zijn ook IB-ers welkom.
De training is er voor zowel het regulier basisonderwijs als voor SBO-scholen.

Ben je op zoek naar een training voor een andere doelgroep, zoals voor onderwijsassistenten? Ook dat is mogelijk! We passen onze training dan aan, zodat deze geschikt is voor de desbetreffende doelgroep. Neem contact met ons op om je wensen te bespreken en/of vraag een offerte aan voor een training op maat.

 

Wanneer vinden de trainingen plaats?

Deze persoonlijke en interactieve training wordt verzorgd door Viavansas Onderwijsdiensten. De e-learning is te bekijken op je eigen tempo, zowel op school als thuis en wanneer het jou het beste uitkomt.

De eerste trainingsbijeenkomst kan gepland worden aan het begin van het schooljaar, zodat je een goede start kunt maken met je nieuwe methode.

De vervolgtraining kan gepland worden gedurende het schooljaar. Wij adviseren om deze te plannen in de periode januari tot en met mei, zodat we écht een verdiepingsslag kunnen maken.

Wat zijn de kosten?

De kosten voor het hele trainingspakket bedragen €995,- (inclusief reis- en voorbereidingskosten en BTW).

Tip: Zet je persoonlijke nascholingsbudget óf NPO budget in voor het trainingspakket.

Voor afspraken op stichtingsniveau kun je contact opnemen met Vincent Lammers (Key Accountmanager Stichtingen), v.lammers@zwijsen.nl of 013-583 88 76.

Na ontvangst van je aanvraag nemen wij contact met je op om je wensen te bespreken en een datum in te plannen voor de eerste klassikale training.


 2. E-learning: Starten met Schatkist editie 3

Begin je als leerkracht met een nieuwe methode óf val je in voor een andere leerkracht? Volg onze e-learning en zorg voor een goede start met deze methode. De e-learning volg je zelfstandig op een computer, tablet of laptop, waar en wanneer het je het beste uitkomt. Deze online training duurt c.a. twee uur in totaal. Wil je op een later moment iets terugkijken? Dat kan. De e-learning heb je het gehele schooljaar tot je beschikking.

‘Een overzichtelijke en duidelijke cursus waarbij je op afwisselende manieren informatie krijgt en die je op verschillende momenten per module kunt bekijken.’

Voor wie is deze training?
 • Leerkrachten die starten met een nieuwe methode.
 • Leerkrachten die van school of jaargroep veranderen en te maken krijgen met nieuwe methoden.
 • Invallers die kortdurend of langdurig een leerkracht vervangen.
 • Stagiaires die ook lesgeven.
Inhoud van de e-learning

De e-learning heeft een totale duur van gemiddeld 3 uur. Je bepaalt zelf wanneer je een module van de e-learning volgt. Je hoeft de training dus ook niet in één keer te doorlopen.
De volgende onderwerpen komen tijdens de training aan bod:

 • Voorbereiding op het schooljaar (klas inrichten en planning maken).
 • Schatkist in een notendop.
 • Ankers (fasen, activiteiten en differentiatie).
 • Routines (dagelijks terugkerende activiteiten).
 • Hoekenwerk (speelleeromgeving en spelbegeleiding).
 • Software: Digiregie en Leerkrachtassistent.
 • Observatie en differentiatie.
 • Doorgaande lijn.
 • Tips voor het eerste jaar.
Wat zijn de kosten?

Voor de e-learning geldt een eenmalige licentie gebaseerd op schoolgrootte in leerlingen. De licentie heeft een looptijd van één schooljaar en eindigt altijd automatisch op 31 juli. Per schoollicentie kan een onbeperkt aantal leerkrachten deelnemen aan de e-learning:

Schoolgrootte in leerlingen Prijs
1-49  €155,00
50-99 €230,00
100 – 149 €305,00
150 – 199 €305,00
200 – 249 €385,00
250 – 299 €385,00
300 – 349 €460,00
350 – 399 €460,00
400 – 449 €535,00
450 – 500 €615,00
500+ €690,00

Tip: Zet je persoonlijk nascholingsbudget in voor deze training.

Bestellen in Zwijsen Licentieregie, hoe werkt dat?

De e-learning Starten met Schatkist editie 3 is eenvoudig te bestellen in Zwijsen Licentieregie. Dit is één omgeving waarin je alles regelt m.b.t. het bestellen en het gebruik van alle online software van Zwijsen. Afhankelijk van de schoolgrootte wordt de prijs bepaald. De beheerder op school koppelt – in de Zwijsen Leerkrachtmodule onder programmabeheer – de leerkrachten aan de e-learning.

Volg onderstaande stappen om de e-learning te bestellen.

 1. ga naar Licentieregie
 2. open het tabblad ‘Leren met Zwijsen’
 3. kies een cursus en rond de bestelling af.

Zelf bestellen gaat eenvoudig in de licentieregie. Op het tabblad ‘Leren met Zwijsen’ vind je onze e-learnings.


3. Training (voor extra verdieping)

Werk je al met Schatkist? Met een training zorg je ervoor dat je samen met je collega’s een extra verdiepingsslag kunt maken en al jullie vragen beantwoord worden. De inhoud van de training kun je zelf samenstellen door twee verdiepingsmodules te kiezen. Staat jou keuze er niet tussen? Neem dan contact met ons op de mogelijkheden te bespreken. Een training duurt in totaal twee uur. Bekijk hieronder de keuzemodules.

Keuzemodules bij Schatkist

Bij Schatkist editie 3 kun je je eigen training samenstellen. Je hebt de keuze uit zes verdiepende modules. Lees hieronder wat je leert per module.

1. Observeren – registreren

Een duidelijk zicht op de doelen, een goede observatie en een eenvoudige registratie zijn van groot belang om de ontwikkeling van kleuters in kaart te brengen. Deze module geeft je meer inzicht en handvatten om de registratie van alle observaties bij te houden, zodat je moeiteloos een passend periodeplan kunt opstellen.

2. Rekenen algemeen

In Schatkist is dagelijks volop aandacht voor getallen en bewerkingen, meten en meetkunde. Spelenderwijs leren en ontdekken kinderen rekenvaardigheden via verschillende routines en activiteiten. Ontdek ook hoe rijk Schatkist aan rekenen is!

3. Software

Hoe hangen Digiregie en de leerkrachtassistent samen met de leerlingsoftware voor school en thuis? En hoe zorg je ervoor dat het je helpt in je dagelijkse werk en bij de ontwikkeling van de kleuters? In deze module verken je de software aan de hand van handige kijkwijzers zodat je de digitale mogelijkheden maximaal kunt benutten.

4. Klanken en letters

Hoe ontdekken kleuters klanken en letters? En hoe werk je aan de oriëntatie op lezen en schrijven? Hoe sluit je zo goed mogelijk aan op het leren lezen in groep 3? Deze workshop geeft hier op interactieve en speelse manier inhoud aan, zodat jouw kleuters een goede leesstart in groep 3 kunnen maken.

5. Digitale geletterdheid

Digitale geletterdheid wordt steeds belangrijker in het onderwijs. Maar wat is het nu eigenlijk? In deze praktische module leer je er meer over en laten we zien hoe je het herkent in dagelijkse activiteiten en in Schatkist.

6. Wetenschap & Technologie

Onze samenleving vraagt om een steeds grotere kennis van wetenschap en technologie. Schatkist editie 3 biedt deze vakgebieden daarom structureel aan bij kleuters. In deze module ontdek je onder andere hóe dit wordt aangeboden. Je leert de kansrijke W&T-momenten in je kleutergroep te herkennen en benutten én je gaat zelf een W&T-activiteit ontwerpen aan de hand van de vijf O&O-stappen.

Heb je een keuze kunnen maken of staat je onderwerp er niet tussen? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. We helpen je graag verder.

Voor wie is deze training?

Een training kan gegeven worden aan zowel leerkrachten, IB-ers, onderwijsassistenten als stagiaires. Je bepaalt immers zelf de inhoud én wij passen hem graag aan voor de gewenste doelgroep.
Trainingen zijn er zowel voor het regulier basisonderwijs als voor SBO-scholen.
Neem contact met ons op om je wensen te bespreken en/of vraag een offerte aan voor een training op maat.

Wat zijn de kosten?

Een training duurt 2 uur. De kosten voor een training zijn €615,-. (inclusief reis- en voorbereidingskosten en BTW)

Tip: Zet je persoonlijk nascholingsbudget in voor deze training.


4. VVE-training Schatkist

Sinds oktober 2019 heeft de Erkenningscommissie Jeugdinterventies Schatkist editie 3 erkend als ‘goed onderbouwd VVE-programma’. Schatkist editie 3 is daardoor nu opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI). Landelijke voorwaarde voor het uitvoeren van alle VVE-interventies is leerkrachten de bijpassende VVE-training volgen. Met de training ontvang je als leerkracht de VVE-certificering. 

Voor wie is deze training?

Voor leerkrachten en intern begeleiders, die al met Schatkist editie 3 werken of net aangeschaft hebben en een VVE-locatie zijn.

Voor nieuwe gebruikers van Schatkist editie 3 gelden de volgende voorwaarden:

 • Ze hebben de e-learning Schatkist editie 3 gevolgd;
 • Ze hebben minimaal Anker ‘Start’ van Schatkist editie 3 in de praktijk uitgevoerd.
Waar bestaat de VVE-training uit?

In het trainingstraject voor VVE-certificering leer je Schatkist editie 3 op een goede manier te gebruiken bij VVE-doelgroep kinderen en daarmee de ontwikkelingskansen van deze kinderen te vergroten. Het volledige programma bestaat uit de volgende onderdelen:

E-learning

Lees meer over de e-learning Schatkist editie 3

8 online sessies via Teams van elk 3,5 uur

 • Schatkist als VVE-programma
 • Educatief partnerschap
 • Interactievaardigheden bij wetenschap & technologie
 • Taalroutines
 • Rekenen
 • Woordenschat
 • Meertaligheid als realiteit
 • Afsluiting VVE-traject met ontwikkelingsprofiel en portfolio

Coaching on the job

De coaching on the job vindt plaats tussen bijeenkomst 4 en bijeenkomst 7. De trainer bezoekt de deelnemer op school en observeert bij een vooraf afgestemde activiteit. Aan de hand daarvan vindt een ontwikkelgesprek plaats met de trainer, op basis van de vooraf ingebrachte leervragen. De deelnemer verwerkt de input uit het ontwikkelgesprek in zijn of haar persoonlijke leerweg. Indien gewenst kan de coaching on the job, na afstemming met de trainer, ook online plaatsvinden.

Presentatie persoonlijke leerweg

In de slotbijeenkomst van de basistraining Afsluiting vve traject presenteert elke deelnemer haar of zijn persoonlijke leerweg van de training.

Lees hier meer over de inhoud en opzet van het volledige VVE-trainingsprogramma

Wanneer vinden de trainingen plaats?

De e-learning is te bekijken op je eigen tempo, zowel op school als thuis en wanneer het jou het beste uitkomt.

De eerste online sessie vindt plaats in januari 2022. Tussen sessie 4 en 7 zal het coachingsmoment door de trainer worden ingepland. Lees meer

Wat zijn de kosten?

De complete VVE-training kost € 1.975,-  per deelnemer, inclusief BTW.

Omdat Schatkist editie 3 erkend is als ‘goed onderbouwd VVE-programma’ kunnen VVE-locaties de methode én de bijbehorende training aanschaffen met VVE-subsidies die door de overheid in hun gemeente worden verstrekt.

Voor meer informatie over het verkrijgen van subsidie kun je contact opnemen met de gemeente, waarin je school valt.

 

Certificaat

Een certificaat van deelname na de training wordt uitgereikt, mits:

 • deelnemers 90% actieve aanwezigheid bij de sessies kunnen voorleggen (7 sessies minimaal);
 • een voldoende beoordeling voor het portfolio;
 • een voldoende beoordeling voor de praktijkopdracht en het ontwikkelgesprek (coachingsmoment).
Ik wil deelnemen, hoe werkt dat?

Het minimum aantal deelnemers per training is 5 en maximaal 10. Drie weken voor aanvang van de training hoor je of de training definitief door kan gaan.

Na je inschrijving ontvang je meteen een bevestigingsmail.

Drie weken voor de start van de eerste sessie ontvang je een formulier, waarin je je achtergrondgegevens en je ontwikkelprofiel invult. Deze gegevens moeten uiterlijk 2 weken voor aanvang van de eerste sessie naar de docent gestuurd worden. Tevens ontvang je een link naar de e-learning die je, als je net bent begonnen met Schatkist editie 3,  voor de eerste sessie gevolgd moet hebben.

Ongeveer twee weken voor aanvang van de eerste sessie ontvang je de deelnemersmap, die je nodig hebt tijdens de eerste sessie.

Is een VVE-training op maat voor mijn school alleen ook mogelijk?

Een VVE-training op maat voor alle kleuterleerkrachten en/of IB’ers van jouw school of Stichting is zeker ook mogelijk. Neem daarvoor contact op met onze klantenservice via onderstaande button.

Na ontvangst van je aanvraag nemen wij contact met je op. Heb je vragen over de VVE-certificering? Neem contact met ons op. We helpen je graag verder.


Erkende scholingspartners

Onderstaande trainers kun je ook benaderen voor een training over Schatkist editie 3. Deze trainers zijn geschoold door Uitgeverij Zwijsen. Kijk op het kaartje voor een erkende scholingspartner bij jou in de buurt.

Contact opnemen

Wil je meer weten over Schatkist editie 3? Annelies of een andere adviseur uit jouw regio helpt je graag verder.

Contact

Of bekijk de veelgestelde vragen.

Op de hoogte blijven? Abonneer je dan op de nieuwsbrief van Schatkist.

Aanmelden

Toegevoegd aan winkelmand

Naar winkelmandje