Veelgestelde vragen Taaljacht

Algemeen

Wanneer is Taaljacht beschikbaar?

Dit schooljaar kun je werken met groep 4 en 5.
Augustus 2023 kun je ook in groep 6 met Taaljacht starten.
En het jaar daarna, augustus 2024 is groep 7 en 8 beschikbaar.

Is Taaljacht ook geschikt voor taalzwakke leerlingen?

Zeker! In Taaljacht zitten RT-kaarten, waarmee de specifieke ondersteuning voor de taalzwakkere leerlingen kan worden ingericht. Er is een apart NT2 preteachingskatern gemaakt door Josée Coenen. En verder is in alle lessen de verlengde instructie uitgewerkt in de handleiding.  Ook zijn de opgaven op meerdere niveaus uitgewerkt, zodat alle leerlingen aan de les mee kunnen doen. En van elke les kunnen leren. De leerlijn voor leerlingen met een andere thuistaal kan ook worden ingezet voor taalzwakke leerlingen. 

Welke thema’s worden in Taaljacht aangeboden? 

Per leerjaar zijn er acht terugkerende thema’s. Ieder jaar staat een ander subthema centraal. Zo werkt de hele school aan hetzelfde thema, met voor iedere jaargroep een eigen insteek. Voorbeelden van thema’s zijn: hoe je een taal leert, verhalen, spelen met taal en taal in de media.

Is er een overzicht van de leerdoelen van Taaljacht? 

Een overzicht van de leerdoelen is te vinden in de handleiding van groep 4, groep 5 en groep 6. En ook de visuele leerlijn van spelling & grammatica groep 7 is al klaar. Aan de overzichten taal groep 7 en 8 en spelling & grammatica groep 8 wordt nog gewerkt. Maar alle kerndoelen, het referentiekader, begrippenlijst en de tussendoelen van het SLO zijn volledig verwerkt in de leerlijnen van groep 4 t/m 8.

Hoe is de aansluiting Taaljacht met Veilig leren lezen-kim? 

Als je met VLL-kim werkt ben je met Taaljacht zeker van een soepele overgang vanuit groep 3. De belangrijkste voordelen zijn: gebruik van dezelfde voorbeeldwoorden – doorlopende leerlijn klank- en spellingbewustzijn – hetzelfde stappenplan voor spelling – herkenbare klanken en letters op het letterbord van VLL en in de klankletterkaart van Taaljacht. En er is veel herhaling van groep 3. De spellingcategorieën uit groep 3 worden herhaald en is er extra aandacht voor de klank-tekenkoppeling.

Didactiek

Wat is de didactiek van woordenschat bij Taaljacht?

Taaljacht werkt met de 4-takt van Verhallen, per week worden er 2 woordclusters aangeboden. De woorden worden in samenhang gesemantiseerd in een filmpje. 

Wat is het uitvliegmodel bij Taaljacht Spelling?

Het uitvliegmodel biedt differentiatie op 3 niveau’s . Aan het begin van de week geef je instructie aan alle kinderen. Gedurende de week vliegen de betere spellers uit en kunnen zelfstandig
aan de slag met verrijkingsmateriaal. Zo heb je meer instructiemomenten voor de leerlingen die dat nodig hebben.

Taaljacht werkt domeinoverstijgend. Wat houdt dat in? 

In iedere les komen meerdere domeinen terug zoals woordenschat, taalbeschouwing en schrijven. Dit zijn geen losse lessen. 

Biedt Taaljacht voldoende oefening?

Ieder blok in Taaljacht bevat voldoende oefening. Het ene deel van het werkboek bestaat uit oefeningen bij de instructie en les. En als je het boek omdraait vind je bij iedere les voldoende taken waar leerlingen mee kunnen oefenen. Of leerlingen kunnen verder oefenen in de Oefensoftware.  

Hoe zie je het EDI-model terug in Taaljacht?

Bij Taal hanteren we het EDI model. Dat zie je aan de organisatiemodellen boven de les. We hanteren ik/wij/jullie/jij. Dit noteren we alleen niet voor de les omdat dit niet toepasbaar is op alle taaldoelen, bijvoorbeeld bij het schrijven van teksten, verkennen van kenmerken van een tekstsoort en het vormen van een mening. Dit zijn andersoortige doelen

Hoe werkt de integratie tussen grammatica en taal bij Taaljacht? 

Taaljacht onderscheidt zich door het integreren van de domeinen grammatica en taal. In de lessen 4 en 7 bij Taal worden deze combinaties gemaakt (bijv hier herhalen de leerlingen het bijvoeglijk naamwoord en passen ze het toe in het eigen fantasie verhaal). In de handleiding taal vind je bij blokinfo in welke lessen grammatica terugkomt. In de 1e twee blokken van groep 4 komt grammatica nog niet aan de orde in de taallessen.

Waarom heeft Taaljacht gekozen voor het samenvoegen van grammatica en spelling?

Het samenvoegen van grammatica en spelling is een logische keuze vanuit leerlijnen. Daarnaast is het activeren van voorkennis bewezen effectief: grammatica biedt voorkennis voor de spellinginstructie. Dat is een leerlijnkwestie, je bouwt de leerlijn op met steeds de volgende stap in het hoofd en hoe je grammatica daarbij ondersteunend kunt inzetten aan het spellingdoel (klank- en spellingbewustzijn, begrippenkader werkwoordspelling, woordvorming). 

Hoeveel woordenschat woorden worden er per week aangeboden in Taaljacht? 

Iedere week worden er 20 woorden aangeboden. Per blok 55 woorden want in de 3e week is er ruimte voor het herhalen van de woorden. In groep 4 starten we met 30 woorden per blok.

Materiaal en software

Wat is een DicTwee? 

Dit zijn kaartjes waarmee je in tweetallen woorden op eigen niveau kunt oefenen.

Biedt Taaljacht ook los differentiatie materiaal? 

Veel materiaal om te differentieren zit al verwerkt in het materiaal:
• verwerking op 2 niveau’s in het werkboek (plusje)
• de Taaljachtopdrachen in het werkboek: waarmee kinderen op een creatieve manier oefenne met de taaldoelen
• preteaching bij iedere les (in handleiding)
Daarnaast zijn er ook losse materialen:
1. Dictweekaartjes: waarmee je in 2-tallen op eigen niveau kunt oefenen
2. Kopieerbladen om de eindtaak op 2 niveau’s te maken

Wat is het verschil tussen het werkboek van taal en spelling & grammatica.

– Taal heeft een leerwerkboek per thema: het is een omkeerboek:
het ene deel van het omkeerboek bestaat uit oefeningen bij de lessen en de instructie. Keren je leerlingen het boek om, dan vinden ze de taken waarmee ze zelfstandig aan de slag gaan.
– Spelling heeft 2 blokken in een werkboek

Zit er in de Oefensoftware van Taaljacht Spelling ook grammatica?

Jazeker, in elk blok zitten 3 leerdoelen spelling en 3 leerdoelen grammatica.

Organisatie

Hoe werkt Taaljacht in combinatiegroepen

We hebben verschillende aanpakken voor combinatiegroepen:
• Taaljacht heeft overkoepelende thema’s waardoor je met meerdere groepen aan hetzelfde thema kunt werken.
• Iedere les is zowel voor spelling als taal voor de helft leerkrachtgebonden en voor de helft zelfstandig. Dit kun je dus makkelijk afwisselen in een combinatiegroep.
• Bij spelling zijn de herhaalcategorieen op elkaar afgestemd. Hierdoor kun je deze categorieen tegelijk behandelen in meerdere jaargroepen

Taaljacht heeft 3 taallessen per week. Wat doe je dan de andere 2 dagen? 

Er zijn 3 taallessen, mede omdat grammatica bij spelling zit. De dagen die je over hebt kun je gebruiken als uitloop van de lessen, voor het werken aan de eindtaak, het oefenen in de software of het maken van de uitdagende Taaljachtopdrachten. Maar het geeft je ook de gelegenheid om (bijv. iedere vrijdag) de taalspellen en de spellen spelling voor spelling en grammatica in te zetten (deze staan in de handleiding). Ook kunnen leerlingen zelfstandig verder werken aan de taken uit werkboek. 

Moet je de blokken van Taaljacht op volgorde geven of mogen we hierin schuiven als een ander taalthema op dat moment beter aansluit bij ons zaakvakken thema?  

Doordat grammatica en spelling in  1 pakket zit, kun je bij taal de blokken wisselen. We zien inderdaad al dat scholen dat doen, om zo een koppeling te maken met een ander vakgebied. Voor de blokken van Spelling & Grammatica: daar staat de volgorde vast. De spellingscategorieën en de grammatica-onderdelen worden in een vaste volgorde aangeboden, en er worden steeds onderdelen uit de vorige blokken herhaald. Dus voor het onderdeel Spelling en Grammatica kan de volgorde niet losgelaten worden.

Neem contact op

E-mailen

Stuur een bericht

Of stuur een e-mail naar: klantenservice@zwijsen.nl

Vragen worden binnen een werkdag beantwoord

Software helpdesk

Stuur een bericht

Of stuur een e-mail naar: software@zwijsen.nl

Vragen worden binnen een werkdag beantwoord

Whatsapp

06 24 88 54 59
We sturen je binnen 24 uur een reactie

Bellen

013 583 88 88
Op werkdagen van 8u tot 17u. Voor webshopvragen vanaf 9u.

Toegevoegd aan winkelmand

Naar winkelmandje