Semsom

Hoe het werkt – Groep 3

Aanvankelijk rekenen met Semsom is de enige rekenmethode die specifiek ontwikkeld is voor de behoeftes van leerlingen in groep 3. Semsom groeit mee met jouw leerlingen en heeft bewegend en spelend leren geïntegreerd in iedere les.

Download de factsheet (PDF) voor een snelle samenvatting.

Didactiek

Aanvankelijk rekenen gaat over optellen en aftrekken, redeneren, rekenen met getallen tot en met twintig en over formeel tellen met grotere getallen. Goed leren rekenen is een belangrijke voorwaarde voor succes op school én in de huidige en toekomstige samenleving. Leg daarom in groep 3 een stevige basis, maar vergeet daarbij niet dat kinderen in groep 3 letterlijk een groep apart zijn. Zij hebben ander rekenonderwijs nodig dan de leerlingen in groep 4 en hoger.

Reken met Semsom: 6 pijlers

Het leren rekenen met Semsom is opgebouwd rondom zes pijlers:

Bewegend en spelend leren

Semsom integreert doelgericht bewegen en spelen in iedere les. Hoewel er nog geen rechtstreekse relatie is gevonden tussen leerprestaties en bewegen, toont onderzoek aan dat bewegend en spelend leren wel degelijk bijdraagt aan: een betere motivatie, een hogere concentratie en het beter onthouden van de lesstof.

Leerlijnen

De leerlijnen van Semsom zijn volledig in lijn met de kerndoelen van het primair onderwijs en de nieuwe tussendoelen en leerlijnen van het SLO

Download het document ‘Leerlijnen groep 3 (PDF)‘ voor een handig overzicht.

Automatiseren aan de hand van de rekenmuur

Om een sterk rekenfundament te leggen, gebruikt Semsom de rekenmuur van Bareka. Omdat het automatiseren naast begripsvorming heel essentieel is voor jonge rekenaars, doen je dit vaak en op verschillende manieren. Zo start je iedere les met een klassikale automatiseringsoefening.

Één doel per week

Iedere week werken de kinderen gericht aan één nieuw rekendoel. Stap voor stap werk je met Semsom het nieuwe doel uit en verwerken de leerlingen wat ze geleerd hebben.

Instructiemodel

Bij Semsom maak je daar waar nodig gebruik van het directe instructie model. Stap voor stap leer je kinderen nieuwe lesstof aan. Door de lesfases van ‘ik wij jullie jij’ neem je de kinderen mee in het stapsgewijs zelfstandig lesstof toepassen.

Intergratie van de ERWD-modellen

Om tijdig te anticiperen op rekenproblemen, zijn in Semsom op een zichtbare en niet-zichtbare manier drie modellen uit het ERWD-protocol verwerkt. Het gaat om het Handelingsmodel, het Drieslagmodel en het Hoofdfase model.

Eigenaarschap

Stap voor stap leert Semsom kinderen om zelf bij te houden welke leerdoelen ze behaald hebben en aan welke leerdoelen ze nog moeten werken. In ieder werkboek staat een overzicht van de leerdoelen. Met behulp van de plaatjes erbij, begrijpen de kinderen de doelen goed.


Opbouw

Het jaarprogramma van Semsom telt 35 weken en bestaat uit negen blokken, waarvan één start- en één eindblok. Ieder blok telt vier weken, met uitzondering van het eindblok, deze telt drie weken. Per blok werken leerlingen in één werkboek. In de laatste week van het blok heb je een bloktoets, met uitzondering van het startblok.

Parkeerweken

Semsom telt daarnaast nog vijf parkeerweken. Deze vul je zelf in of ze zijn te gebruiken voor de uitloop van het lesprogramma of de herhaling van de leerstof. Wil je liever het programma volgen? Dan zorgen wij voor lessuggesties. De parkeerweken zijn geheel flexibel en je kunt ze ook op een ander moment inplannen.

Opbouw blokken en lestypen

Semsom heeft een vaste structuur waarin alle domeinen goed aan bod komen en bestaat uit de volgende lestypen:

BlokWeekMaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag
Start1 t/m 4BasislesBasislesBasislesBasislesMeer/ weerles
1 t/m 41 t/m 3BasislesBasislesBasislesBasislesMeer/ weerles
1 t/m 44ToetsHRV-lesHRV-lesHRV-lesSpeelles
5 t/m 71 t/m 3BasislesBasislesBasislesBasislesMeer/ weerles
5 t/m 74ToetsHRV-lesHRV-lesHRV-lesOnderzoek
Eind1 t/m 3BasislesBasislesBasislesBasislesMeer/ weerles

Lesopbouw

De lessen van Semsom hebben een duidelijke en herkenbare structuur. Hieronder zie je een voorbeeld van de meest voorkomende lesvorm: de basisles.

Onderdeel basislesUitleg
AutomatiserenOm voorkennis te activeren begint iedere Semsom-les met bewegend of spelend automatiseren.
Op verkenningJe verkent klassikaal met de kinderen het nieuwe lesdoel.
InstructieTijdens de interactieve instructie volg je de EDI-methodiek (ik, wij, jullie, jij). Dit is meer dan alleen instructie geven; je gaat met de kinderen aan de slag om het lesdoel uit te leggen.
CheckmomentNa de instructie kun je met behulp van het checkmoment (met een controlevraag) zien welke kinderen het voldoende hebben begrepen en welke kinderen mee mogen in de verlengde instructie.
Zelfstandig werken / verlengde instructieLeerlingen kunnen zelfstandig aan de slag met de stof in hun werkboeken. De kinderen die nog extra uitleg nodig hebben, gaan mee in de verlengde instructie.
Bewegend en spelend lerenNa het maken van de opdrachten is er tijd voor bewegende of spelende activiteiten. Alle geïntegreerde activiteiten kennen een binnen- en buitenvariant.
LesafsluitingTijdens de lesafsluiting reflecteer je gezamenlijk op de gemaakte opdrachten en kijk je alvast vooruit naar het volgende doel.

Flexibele lesopbouw

De kern van de les is: op verkenning, instructie en zelfstandig werken. Het is belangrijk dat deze lesfasen elkaar op deze manier opvolgen, zodat je zeker weet dat je je lesdoel haalt. De andere lesfasen kun je, wanneer jou dat beter uitkomt, flexibel indelen gedurende de dag. Zo kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om het bewegend en spelend leren onderdeel te verschuiven naar een moment rond de pauze.


Differentiatie

Semsom heeft geen vaste differentiatiegroepen. Rekenen is een breed vak en een leerling kan in de verschillende domeinen wisselend presteren. Kinderen leren dat er capaciteiten zijn die ze wél kunnen ontwikkelen en grip hebben op hun eigen ontwikkeling (growth mindset). Doormiddel van het checkmoment in iedere les, kun je op een haalbare manier nagaan welke leerlingen het lesdoel beheersen en welke leerlingen verdere instructie of hulp nodig hebben. Zo werkt ieder kind op zijn eigen niveau. 

Sterke rekenaars

Vanaf de tweede helft van het schooljaar krijgen de sterke rekenaars een eigen werkboek. Het bijzondere aan dit werkboek is dat kinderen aan dezelfde doelen werken als de rest van de klas, maar opdrachten krijgen die hoger in de taxonomie van Bloom zitten. Zo krijgen ze voldoende uitdaging en is de instructie ook voor hen relevant.


Toetsing en observatie

Iedere dag krijg je de kans om met het checkmoment te controleren of kinderen jouw instructie hebben begrepen. Daarnaast heeft Semsom ieder blok, met uitzondering van het startblok, een bloktoets om te controleren of alle kinderen op het gewenste niveau zitten.

Deze toets is gepland op de maandag in de vierde week van het blok. De bloktoets gaat altijd over de doelen uit het voorgaande blok en wordt afgenomen in het toetsboek. Na de toets heb je de ruimte om de lesstof nog eens uit te leggen en te herhalen.  Kinderen die alles goed beheersen, krijgen de mogelijkheid zich te verdiepen.


Combinatiegroepen

Het is mogelijk om Semsom te gebruiken in een combinatiegroep 3-4 omdat de lesopzet van Semsom flexibel is. De bewegende en spelende activiteiten verplaats je eenvoudig naar een moment op de dag waarop het jou beter uitkomt.


Doorgaande leerlijn

Het eindblok van Semsom behandelt de begindoelen van het startblok in groep 4. Zo heb je een naadloze overgang naar de volgende jaargroep. Doordat je de doelen van het eerste blok in groep 4 al in groep 3 hebt geoefend, krijgen leerlingen begin groep 4 de ruimte om te wennen aan de nieuwe rekenmethode.

Voor alle nieuwe gangbare rekenmethodes verzorgen wij een overzicht voor de doorgaande leerlijn, waardoor je direct inzage hebt in het eindniveau van Semsom en het startniveau van de betreffende rekenmethode. Ook maken we een vergelijking van de gebruikte modellen en rekentaal.


Speciaal basisonderwijs

Semsom is ook geschikt voor speciaal basisonderwijs. Semsom zit boordevol doelgerichte bewegende en spelende activiteiten en we besteden veel aandacht aan automatiseren. Semsom gebruikt heldere niet-talige instructies en ieder kind kan op zijn of haar eigen niveau werken. De bladspiegel van de werkboekjes is rustig, zo raken kinderen niet snel afgeleid tijdens het werken in de boekjes.

Er is geen aangepaste versie van Semsom nodig; vanuit het basisprogramma pas je eenvoudig het aanbod en de leertijd aan.

Contact opnemen

Meer weten over Semsom? Robert of een andere methodeadviseur vertelt je er graag meer over!

Contact

Op de hoogte blijven van alles rondom Semsom? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Aanmelden