Zowel technisch als begrijpend lezen met de rijke teksten van Estafette

Deskundigen pleiten ervoor om leerlingen in leeslessen rijke teksten aan te bieden. Rijke teksten zijn taalkundig goed geschreven en hebben voldoende inhoudelijke rijkdom om verdiepend te lezen. Met Estafette editie 3 sluiten we volledig aan op deze inzichten.

Teksten bij Estafette editie 3

Alle teksten van Estafette editie 3 zijn taalkundig van hoge kwaliteit en niet specifiek geschreven op de doelen die in de begrijpend leesles aan bod komen. De tekst staat centraal. En in de les komen alle aspecten aan bod waar de tekst om vraagt om met verdiepend begrip te lezen. Dat er in de tekst woorden en zinsconstructies staan die leerlingen niet meteen begrijpen, is geen bezwaar. Dat stimuleert hen juist om actief op zoek te gaan naar de betekenis, zeker als de tekst aanspreekt.

Begrijpend en technisch lezen met één tekst, kan dat?

We horen weleens dat de tekst die je gebruikt voor begrijpend lezen, niet geschikt zou zijn om ook te gebruiken voor technisch lezen. Zelfs komt de opvatting voorbij dat je voor de begrijpend leeslessen teksten moet aanbieden van één AVI-niveau lager dan bij het technisch lezen. Dit komt voort uit wat je soms ziet gebeuren in begrijpend leeslessen, dat teksten speciaal op de leerdoelen van de betreffende les zijn geschreven. Waarbij dan ook nog strikte AVI-richtlijnen worden gehanteerd en teksten worden vereenvoudigd om aan de meting van het AVI-niveau te voldoen.

Rijke teksten maken tekstbegrip eenvoudiger

Door het hanteren van enkel korte zinnen en het vermijden van moeilijke woorden en verbindingswoorden worden teksten geschikt gemaakt voor het technisch lezen. Maar de inhoud van de tekst verarmt hierdoor dusdanig dat die zelfs moeilijker wordt om met begrip te kunnen lezen. Want juist verbindingswoorden als ‘want’, ‘tenzij’ en ‘daardoor’ zorgen ervoor dat je verbanden ziet in een tekst. Gaat het om een reden, een voorwaarde of een oorzaak-gevolg? Als je uitgaat van rijke teksten kun je technisch én begrijpend lezen dus prima combineren. Het versterkt elkaar juist!

Tekstaanbod in de middenbouw

Het is ook een misvatting (lees: valkuil) om per definitie authentieke (bestaande) teksten als beter of als meer geschikt te beoordelen dan teksten die specifiek voor een methode zijn geschreven. Beter is het om te spreken over rijke teksten boven arme teksten. Rijke teksten zijn uitnodigend voor de leerlingen om te lezen (motivatie), bieden nieuwe informatie (kennisuitbreiding), zetten aan tot denken en nodigen uit om met elkaar over in gesprek te gaan (interactie). Het zal niemand verbazen dat er ook veel authentieke teksten bestaan die taalkundig slecht geschreven zijn en weinig diepgang bieden.

Rijke teksten zijn het uitgangspunt bij Estafette

Uitgangspunt bij Estafette is dan ook het aanbieden van rijke teksten. Omdat in de middenbouw de leerlingen nog volop bezig zijn met het ontwikkelen van hun leesvaardigheid naar het niveau van functionele geletterdheid (AVI-E6), wordt er binnen Estafette rekening gehouden met de leerlijn technisch lezen. Dit om ervoor te zorgen dat leerlingen in staat zijn om tot dieper tekstbegrip te komen.

Geschreven door bekende kinderboekenschrijvers

De aansprekende teksten zijn geschreven door gerenommeerde kinderboekenauteurs zoals Rian Visser, Stefan Boonen, Floortje Zwigtman en Harmen van Straaten. Zij hebben rekening gehouden met de leerlijn technisch lezen, maar hebben daarnaast alle vrijheid gehad om rijke teksten te schrijven.

Voorbeeldtekst groep 4

Tekstaanbod in de bovenbouw

In de bovenbouw speelt de technische leesvaardigheid een veel minder belangrijke rol, aangezien de leerlingen dan het niveau van functionele geletterdheid hebben bereikt. In groep 7 en 8 is het dan ook mogelijk om gebruik te maken van authentieke teksten. Uiteraard zijn deze teksten met zorg geselecteerd om te waarborgen dat deze voldoende rijk zijn, en daarmee geschikt zijn voor het verdiepend lezen. Achterin de leeswerkboeken staan alle bronnen vermeld waar de ontleende teksten uit afkomstig zijn.

Tekst uit leeswerkboek groep 7
Tekst uit leeswerkboek groep 8

Meer voorbeeldteksten zien?

Wil je meer voorbeelden zien van de lesteksten? Vraag een gratis zichtzending aan op zwijsen.nl/estafette.

Reacties (0)

Geef een antwoord

Jouw email wordt niet gepubliceerd.

Toegevoegd aan winkelmand

Naar winkelmandje