Veelgestelde vragen software Veilig leren lezen kim-versie

Kijk bij onze veelgestelde vragen in het dashboard van Veilig leren lezen kim-versie of neem direct contact op met onze helpdesk. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur.

Algemeen

Wat zijn de systeemeisen voor de software bij de kim-versie?

Voordat je start met de online software van Veilig leren lezen (kim-versie) adviseren we om de systeemeisen door te nemen. De online software van Veilig leren lezen (kim-versie) bestaat uit de Leerkrachtsoftware en Oefensoftware.

Onze schoolvakanties wijken af van de adviesdata die de overheid heeft bepaald. Hoe kan ik de vakantiedata aanpassen?

De beheerder kan in de Leerkrachtmodule de vakantiedata aanpassen.

Dit doe je onder Algemeen beheer > Schoolinstellingen > vrije dagen.

Je ziet daar de schoolkalender met vakanties en eventuele extra vrije dagen.
De data zijn aan te passen door op het kalendericoon te klikken en de juiste datum te selecteren.

Klik daarna op “voeg toe”.

Leerkrachtsoftware dashboard

Zijn de resultaten van de leerlingsoftware voor thuis zichtbaar in de leerkrachtsoftware?

De resultaten die thuis worden behaald, worden ook getoond in de leerkrachtsoftware onder evaluatie/resultaten/leerlingsoftware. Resultaten die op school zijn behaald, worden gescheiden weergegeven van de resultaten thuis. In het individuele overzicht staan ze wel onder elkaar zodat je als leerkracht snel kunt vergelijken.

Hoe sluit de leerkrachtsoftware van Veilig leren lezen aan op de leerkrachtsoftware van Estafette?

In de leerkrachtsoftware kan je als leerkracht na toetsmoment E3 de scores op de AVI-toetsen en DMT invoeren. Deze gegevens blijven zichtbaar bij de leerling in de hogere jaargroepen bij Estafette, zodra deze leerling gekoppeld wordt aan Estafette.

De resultaten van de toets worden niet opgeslagen. Hoe kan dat?

Vul de resultaten nogmaals in en controleer hierbij of de toetsdatum binnen het schooljaar valt. Indien de toetsdatum buiten het schooljaar valt worden de resultaten onder een ander schooljaar opgeslagen en zullen ze niet zichtbaar zijn.

Leerlingsoftware

Hoe geef ik een ouder toegang tot de thuisversie van de leerlingsoftware?

Stap 1: In het dashboard stel je in dat de leerling met de software thuis mag werken.

 1. Kies links in het menu Instellingen.
 2. Kies vervolgens voor Oefeninstellingen.
 3. Vink bij de betreffende leerling(en) het vakje aan in de kolom ‘Thuisgebruik toegestaan’.
 4. Vink ook het vakje ‘Vorige kernen’ aan als u wilt dat de leerlingen thuis in vorige kernen kunnen werken.

Stap 2: Als leerkracht volg je de volgende stappen:

Voor Nederland
 • Ga naar www.basispoort.nl
 • Log in als leerkracht met je mailadres en wachtwoord
 • Klik op ‘Groepen’
 • Klik op de gewenste groep
 • Dan zijn er twee mogelijkheden:
  • Print de ‘thuis login codes’ en geef deze mee aan de leerling
  • Mail de ‘thuis login codes’ vanuit Basispoort aan de ouders van de leerling
 • Let op: De wachtwoorden voor thuis zijn dezelfde als op school. Deze kunnen alleen worden geprint in Basispoort om mee te geven aan de leerling.
Voor België
 • Ga in de Leerkrachtmodule naar Groepsbeheer
 • Zoek daar de schoolcode, klas, klasnummer en pincode van de leerling
 • De url voor de leerling om in te loggen is www.oefenjemee.be
 • Vervolgens moet de leerling schoolcode, klas, klasnummer en pincode invullen
Op welke tablets kunnen de leerlingen het beste werken met de software?

Wij adviseren om de leerlingsoftware van de kim-versie te laten draaien op een iPad 4, iPad 5 of een Samsung Galaxy Note. Deze tablets zijn 100% goed uit onze softwaretesten gekomen.

Hoe maak ik een snelkoppeling op de iPad die wordt geopend met de Chrome-browser?

Voor Lezen met Zoem adviseren we gebruik van Google Chrome op een iPad. Apple staat echter niet toe dat er op het bureaublad van een iPad een snelkoppeling wordt gemaakt die geopend wordt met de Chrome-browser van Google. D.m.v. Mobile Device Managment (MDM) is het wel mogelijk om een snelkoppeling (een webclip) te maken te die wordt geopend in Chrome. MDM is een protocol in iOS en OS X waarmee onderwijsinstellingen apparaten op afstand kunnen configureren en beheren.  Je netwerkbeheerder kan je hier bij helpen.

Is het mogelijk zelf woordjes toe te voegen in de leerlingsoftware?

Nee, het is niet mogelijk om zelf woorden toe te voegen in de leerlingsoftware. In de leerkrachtsoftware kun je wel zelf foto’s toevoegen bij bestaande woorden en aandacht besteden aan nieuwe woorden met behulp van de module Woordrelaties.

Zijn de resultaten van de leerlingsoftware voor thuis zichtbaar in de leerkrachtsoftware?

De resultaten die thuis worden behaald, worden ook getoond in de leerkrachtsoftware onder evaluatie/resultaten/leerlingsoftware. Resultaten die op school zijn behaald, worden gescheiden weergegeven van de resultaten thuis. In het individuele overzicht staan ze wel onder elkaar zodat je als leerkracht snel kunt vergelijken.

Kunnen de leerlingen tijdens de zomervakantie ook met de leerlingensoftware blijven werken?

Ja, leerlingen kunnen tijdens de zomervakantie gebruik blijven maken van de leerlingsoftware. Je moet daar als leerkracht dan wel instellingen voor maken.

Daarbij zijn er 2 scenario’s mogelijk.

1: Het Leerling Administratie Systeem (LAS) is al ingericht voor volgend schooljaar: de leerlingen staan nu in groep 4 en/of groep 3.

 • Leerlingen in groep 3 worden automatisch gekoppeld aan de software die beschikbaar is voor de jaargroep. Controleer dit voor de zekerheid.
 • De leerlingen die nu in groep 4 zitten koppel je handmatig aan de leerlingsoftware en aan de leerkrachtsoftware, dat doe je in de Zwijsen leerkrachtmodule.
 • Controleer ook of in de leerkrachtsoftware thuisgebruik aangevinkt is.

2: Het LAS is nog niet ingericht voor volgend schooljaar. De leerlingen staan in groep 3 en kunnen werken met de software met de instellingen die eerder zijn gemaakt.

LET OP: voor beide scenario’s geldt: nadat Zwijsen de jaarovergang heeft doorgevoerd kan het nodig zijn om de leerlingen te herkoppelen in de Zwijsen Leerkrachtmodule en om het thuisgebruik aan te zetten in de leerkrachtsoftware. Dit gebeurt ieder jaar rond 1 augustus. De exacte datum wordt voor die tijd gecommuniceerd in o.a. de leerkrachtsoftware.

De leerling kan niet in de software werken. Hoe kan dat?

Er zijn 3 verschillende mogelijkheden.

 • Wanneer alle poorten gesloten zijn, moet de leerkracht in het dashboard van de leerkrachtsoftware bij Instellingen – oefeninstellingen instellen met welke leerlijn de leerling kan werken. Voor elke leerlijn is er een eigen poort. Zodra er een vinkje wordt gezet, gaat de poort open en kan de leerling in de desbetreffende leerlijn werken. Overigens staan alle leerlijnen aangevinkt bij start schooljaar.
 • Wanneer er voor een leerling de ster-aanpak staat ingesteld in de leerlingsoftware, is alleen de poort van de speeltuin open. Kinderen die de steraanpak volgen, moeten eerst de basisoefeningen technisch lezen doen. Pas daarna komen de leerlijnen woordenschat (dierentuin) en leesbevordering (bibliotheek) beschikbaar. Leerlingen die de maan- of zonaanpak volgen, mogen direct alle leerlijnen kiezen.
 • Het kan zijn dat de woordenschattoets staat ingesteld. In dat geval ziet de leerling in het midden van het beeld een groene startknop. De leerling heeft dan alleen toegang tot de woordenschattoets. Zij kunnen pas weer verder met oefeningen voor technisch lezen en spellen, woordenschat en leesbevordering als zij de toets hebben afgerond.
Is het mogelijk om boektitels te verwijderen die leerlingen zelf hebben toegevoegd in de bibliotheek?

De leerlingen kunnen zelf titels toevoegen van gelezen boeken. Ga in het dashboard van de leerkrachtsoftware naar Evaluatie – Resultaten – leerlingsoftware. Wanneer je in het selectiemenu ‘Toegevoegde boektitels’ selecteert, zie je welke leerlingen gedurende het schooljaar welke titels hebben toegevoegd. Je kunt deze titels bewerken door achter de betreffende titel op de knop bewerken te klikken. Je kunt de titel alleen wijzigen in een titel die nog niet is ingevoerd (in de reeds door het programma gevulde database of door een andere leerling). Je kunt een boektitel verwijderen door in de regel van de titel op de prullenbak te klikken. Hiermee verwijder je ook eventueel bijbehorende resultaten. De door leerlingen toegevoegde titels worden op de laatste schooldag automatisch verwijderd.

Een ouder is het wachtwoord vergeten van de thuisversie van de leerlingsoftware, wat kan ik doen?

Wanneer een ouder de inloggegevens voor de thuisinlog niet meer weet kunnen ze een nieuwe activeringslink opvragen via https://thuis.basispoort.nl. Klik daarvoor op “Gebruikersnaam of wachtwoord vergeten”. De gebruikersnaam is het e-mailadres zoals de leerkracht het heeft ingevoerd in Basispoort.

Spraakherkenning

Waarom is spraakherkenning een toegevoegde waarde in Veilig leren lezen?

Leerlingen kunnen zelfstandig, met online begeleiding, hardop oefenen. De leerkracht kan daardoor tijdens de les leerlingen individueel aan het werk zetten. Door vaker te oefenen, worden er meer leesmeters gemaakt. Bovendien is het beter te controleren dan een kind dat een boekje zit te lezen. En doordat de leerlingen vaker oefenen, zullen ze zich sneller ontwikkelen en dat zorgt voor meer leesplezier.

Is spraakherkenning in Veilig leren lezen vooraf getest?

We zijn al 3 jaar bezig met de voorbereidingen van deze innovatieve module. Vanuit een projectteam is de module in samenwerking met NovoLanguage ontwikkeld en uitvoerig getest.

In voorafgaand onderzoek van de Radboud Universiteit zijn 44 scholen betrokken in diverse feedbackcondities en zijn leerkrachten, leerlingen en ouders bevraagd op bevindingen en wensen.

Later hebben zo’n 100 scholen, in zowel Nederland als Vlaanderen, de module in de klas getest als onderdeel van een pilot. Tijdens deze test is ook aandachtig gekeken naar dialect en andere factoren (bijvoorbeeld het missen van voortanden door wisselen), zodat de woorden in alle vormen goed gecheckt worden.

Lees meer over de ontwikkeling van de spraakherkenning in Veilig leren lezen in het artikel Veilig leren lezen met spraakherkenning.

Hoe werkt spraakherkenning in de klas?

In de leerlingsoftware is in de speeltuin de nieuwe module spraakherkenning ingebouwd. Zoem legt uit wat je moet doen en vervolgens kan de leerling zelfstandig aan de slag met het hardop lezen van de oefeningen. Is het woord of de zin niet goed gelezen, dan vraagt de computer om het nog een keer te lezen. Als het dan nog steeds niet gelukt is, dan leest de computer het woord of de zin met de juiste uitspraak voor.

Wat heb je nodig om spraakherkenning te gebruiken?

Om de module Spraakherkenning bij de Leerlingsoftware Veilig leren lezen op een juiste manier te gebruiken heb je een koptelefoon met microfoon nodig.

Hoe zit het met omgevingsgeluid?

Bij gebruik van de Spraakherkenningsmodule van Veilig leren lezen is een afgesloten ruimte zonder ruis voor een optimaal resultaat het allerbeste. Maar in de praktijk werkt dat natuurlijk niet zo. Tijdens de pilot hebben we de leerlingen bewust laten testen in de klas en op de gang, aangezien dat meer aansluit bij de praktijk. Het merendeel van de leerkrachten gaf aan dat dit prima gaat.

Wanneer is de spraakherkenningsmodule beschikbaar?

Vanaf 1 maart 2023 is de Spraakherkenningsmodule, zowel in Nederland als Vlaanderen, beschikbaar in de leerlingsoftware van Veilig leren lezen kim-versie. De module is ook in beide landen getest. Het is niet nodig om je hiervoor aan te melden en er zijn geen extra kosten aan verbonden.

Is spraakherkenning in Veilig leren lezen gereed?

Jazeker, maar we blijven door ontwikkelen. Ook na livegang!
Voordat een module als spraakherkenning kan worden ingezet op scholen moet deze goed worden onderzocht. Dat begint met een onderzoek binnen onze organisatie en via pilotscholen. Maar ook nu we de technologie in de praktijk gaan brengen is doorontwikkeling continu nodig. Waarom? Om de spraakherkenner nog beter te kunnen trainen op kinderspraak en om de feedback te optimaliseren.

Waar kan ik de resultaten van spraakherkenning terugzien?

We zijn de mogelijkheden om resultaatweergave voor de leerkracht in te bouwen aan het inventariseren. Op dit moment kan je de resultaten niet terugzien. De focus ligt immers niet op het toetsen van leerlingen, maar op het motiveren voor leren lezen. Ook de feedback naar de leerling zal in die zin verder verbeterd worden.

Werkt spraakherkenning ook in de thuissoftware?

Je kunt de spraakherkenningsmodule alleen in de leerlingsoftware op school gebruiken. De thuisversie beschikt niet over deze module.

De reden hiervoor is dat vanwege privacy-wetgeving de toestemming voor audio-opnames die je als leerkracht moet geven niet geldig is voor thuisgebruik.

Zijn alle pagina’s beschikbaar in de spraakherkenningsmodule?

Per instapmoment staan er oefenpagina’s klaar uit Veilig & vlot. Alleen de verplichte even herhaalpagina’s per letter en woordtype uit Veilig & Vlot zijn momenteel beschikbaar om mee te oefenen.

Wat is het verschil met andere spraakherkenners?

De spraaktechnologie van Novolanguage, waar Veilig leren lezen gebruik van maakt, is in staat om te beoordelen of datgene wat er gezegd is ook overeenkomt met wat er staat. Daarin verschilt de technologie van de standaard spraakherkenningstechnologieën op de markt, zoals Google Speech. 

Voor het aanvankelijk lezen is dat een belangrijke vereiste, omdat de leerling ook op woordniveau moet oefenen en de spraak direct beoordeeld moet kunnen worden in relatie tot wat er staat.

Een andere uitdaging voor spraakherkenning bij aanvankelijk lezen is dat leerlingen in eerste instantie nog niet vlot lezen en woorden vaak niet in één keer uitspreken, maar in delen. Bovendien zijn de meeste spraakherkenners gebaseerd op spraak van volwassenen: de beoordeling van kinderspraak is dus nog een aparte uitdaging.

Lees meer over de ontwikkeling van de spraakherkenning in Veilig leren lezen in het artikel Veilig leren lezen met spraakherkenning.

Is de spraakherkenningsmodule ook beschikbaar voor Vlaamse scholen?

De spraakherkenning in de Veilig & vlot-module is ontwikkeld voor Nederlandse en Vlaamse scholen. De Nederlandse scholen gaan in de leerlingsoftware met de Nederlandse versie aan de slag. De Vlaamse leerlingen gaan in de leerlingsoftware aan de slag met de Vlaams gesproken versie.

Waarom moet ik toestemming geven om met de Veilig & vlot-module te werken?

Voorafgaand het werken met de Veilig & vlot-module is vereist dat de leerkracht hiervoor per leerling toestemming geeft in het dashboard (leerkrachtsoftware). Die toestemming impliceert dat Zwijsen de beschikking krijgt over de opgenomen spraakdata.
De leerlingen mogen alleen op school met deze module werken. Dit heeft te maken met privacy: thuis zouden ook achtergrondgesprekken mee opgenomen kunnen worden.

De Veilig & vlot-module start niet, de microfoon is geblokkeerd. Hoe maak ik dit ongedaan?

Je krijgt deze melding als iemand bij de vraag of het gebruik van de microfoon is toegestaan, op blokkeren heeft geklikt.

Hoe je die blokkering opheft is afhankelijk van de browser en het soort apparaat waarop gewerkt wordt. Op een pc of laptop met Chrome-browser doe je het als volgt:

 • Klik op F11 zodat de browserbalk zichtbaar wordt.
 • Klik in de browserbalk op het slotje dat voor de url staat.
 • In het menu daaronder, zet je met de schuifbalk de microfoon aan.
 • De browser vraagt om de webpagina opnieuw te laden.
 • Klik bovenaan op opnieuw laden.
 • De leerling kan nu terugwerken met de Veilig & vlot-module. Klik op F11 om het scherm terug te maximaliseren.

Binnen Microsoft Edge doe je dit vrijwel op dezelfde wijze.

Wat zijn de systeemvereisten voor de spraakherkenning in Veilig leren lezen?

Mocht je problemen ondervinden tijdens het oefenen met de software, check dan zeker een keer de systeemvereisten. Zo ga je in de optimale omstandigheden aan de slag met de spraakherkenningsmodule in de Veilig leren lezen leerlingsoftware voor op school.

Leesturbo

Hoe kan ik een andere kern instellen voor Leesturbo?

Het instellen van de kern voor Leesturbo doe je op dezelfde plek als voor de (gewone) leerlingsoftware. Ga in het dashboard van de leerrkrachtsoftware naar instellingen- oefeninstellingen. Pas hier de kern aan en sla dit op. Deze instelling is dus zowel voor de leerlingsoftware als voor Leesturbo.

Let op: indien de kern al goed staat, maar niet doorkomt in Leesturbo, is dit waarschijnlijk omdat de kern via de leerkrachtsoftware gesynchroniseerd is. De synchronisatie in de leerkrachtsoftware werkt niet voor Leesturbo. In dat geval kun je de kerninstelling op de volgende manier te resetten: Wijzig de kern in de leerkrachtsoftware naar een andere kern en sla dit op. Wijzig het daarna naar de gewenste kern en sla dit weer op. Nu zou de kerninstelling zowel in de leerlingsoftware als in leesturbo goed door moeten komen.

Gaat Leesturbo ook door in de zomervakantie?

Ja, leerlingen kunnen tijdens de zomervakantie gebruik blijven maken van de leerlingsoftware en dus ook van Leesturbo. Je moet daar als leerkracht dan wel instellingen voor aanpassen. Lees voor meer informatie de vraag ‘Kunnen de leerlingen tijdens de zomervakantie ook met de leerlingensoftware blijven werken?’ op de pagina m.b.t. Veelgestelde vragen software Veilig leren lezen.

E-learning

Ik ontvang geen activatiemail voor de e-learning, hoe kan ik hem toch activeren?

De beheerder kan in Leerkrachtmodule controleren of de leerkracht is toegewezen.

Op de volgende manier kun je de e-learning zonder activatiemail toch activeren:

 • De desbetreffende leerkracht vindt bovenin de Zwijsen Leerkrachtmodule het kopje ‘Zwijsen academie’ (in de balk met alle methodes).
 • Dit kopje is alléén zichtbaar wanneer de e-learning nog niet is geactiveerd.
 • Klik op het kopje ‘Zwijsen academie’ en ga naar ‘Trainingen’. Daar kun je de e-learning activeren en daarna komt het kopje ‘Zwijsen academie’ in Basispoort te staan. Vanuit daar kan de e-learning in het vervolg geopend worden.
Hoe koppel ik de leerkracht aan de e-learning?

Na het bestellen van een cursus kunnen gebruikers hier aan gekoppeld worden. Een beheerder kan dit doen in de Zwijsen Leerkrachtmodule:

 • Ga naar de Zwijsen Leerkrachtmodule;
 • Open ‘Programmabeheer’ en klik op ‘Trainingen’ onder ‘Leerkrachten’;
 • Kies een training;
 • Klik onder de tabel op ‘Toewijzen’ en selecteer een leerkracht die je wilt koppelen aan de training.
 • Hierna ontvangt de leerkracht een activatiemail. Controleer hiervoor evt. ook de spambox.

Je kunt een koppeling ongedaan maken door op de knop ‘Ontkoppelen’ te klikken. Onder de tabel zie je hoeveel leerkrachten je nog kunt koppelen. Wanneer de leerkracht de training heeft geactiveerd, kan de toewijzing niet meer ongedaan gemaakt worden.

Hoe kom ik in de e-learning?

Wanneer je de e-learning hebt geactiveerd staat er in Basispoort onder het kopje ‘Zwijsen academie’ een snelkoppeling naar de e-learning.

Mijn school heeft een geldige licentie op een van de trainingen maar ik heb geen toegang.

Ga na of de ICT Coördinator van je school jou gekoppeld heeft aan de training. Activeer vervolgens de training.

De beheerder heeft mij gekoppeld, hoe activeer ik nu de training?

Wanneer de beheerder je heeft gekoppeld aan de e-learning krijg je daar automatisch een email van.

In de mail dien je op de activatie link te klikken. Via je Basispoort inlog kom je in de Zwijsen Leerkrachtmodule. Klik vervolgens op Activeren, de training wordt gestart.

Na het activeren staat er in Basispoort onder het kopje ‘Zwijsen academie’ een snelkoppeling naar de e-learning.

Ik probeer in Zwijsen academie de training (knop 2) te openen maar dit lukt niet.

De training wordt geopend in een nieuw browservenster. Zorg ervoor dat popupblokkering voor lerenmet.zwijsen.nl is uitgeschakeld.

Ik heb de training afgerond. Hoe komt het dat ik het certificaat niet kan openen?

Controleer of de voortgangsstreepjes van alle onderdelen in de training volledig wit zijn. Zo niet, dan zijn niet alle onderdelen afgerond. Ga naar het onderdeel dat nog niet is afgerond en controleer of alle vragen zijn beantwoord, alle filmpjes zijn bekeken en eventuele bijlagen zijn geopend.

Kan ik de voortgang van de e-learning van leerkrachten inzien?

Een beheerder kan de voortgang zien van een e-learning per leerkracht.

Wanneer je als beheerder zelf ook aan de e-learning gekoppeld bent kun je op de volgende manier zien hoe ver de vorderingen in de e-learning per leerkracht zijn:

 • Ga naar Basispoort – Lesmateriaal – Zwijsen academie – E-learning starten met VLL Kim.
 • Klik links bovenin op: Mijn startpagina – Klik bij mijn medewerkers de naam van de desbetreffende leerkracht aan. Wanneer je doorklikt opent hij de e-learning en kun je zien wat er al afgerond is.

Wanneer je als beheerder niet gekoppeld ben aan de e-learning ga je naar: https://lerenmet.zwijsen.nl/my/

Klik je daar de naam van de desbetreffende leerkracht aan. Hier zie je het afgeronde percentage staan. Wanneer je daarna de training aanklikt en nogmaals op ‘training’ opent de e-learning. Je kunt dan zien welke onderdelen er al afgerond zijn.

Neem contact op

E-mailen

Stuur een bericht

Of stuur een e-mail naar: klantenservice@zwijsen.nl

Vragen worden in principe binnen een werkdag beantwoord.

Software helpdesk

Stuur een bericht

Of stuur een e-mail naar: software@zwijsen.nl

Vragen worden in principe binnen een werkdag beantwoord.

Whatsapp

06 24 88 54 59
We sturen je binnen 24 uur een reactie.

Bellen

013 583 88 88
Op werkdagen van 8 uur tot 17 uur.
0
  Je winkelmand
  Je winkelmand is leeg< Verder winkelen
   Bereken verzendkosten
   Kortingscode toepassen

    Toegevoegd aan winkelmand

    Naar winkelmandje