Veelgestelde vragen software Veilig leren lezen kim-versie

Kijk bij onze veelgestelde vragen in het dashboard van Veilig leren lezen kim-versie of neem direct contact op met onze helpdesk. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur.

Algemeen

Wat zijn de systeemeisen voor de software bij de kim-versie?

Voordat je start met de online software van Veilig leren lezen (kim-versie) adviseren we om de systeemeisen door te nemen. De online software van Veilig leren lezen (kim-versie) bestaat uit de Leerkrachtsoftware en Oefensoftware.

Onze schoolvakanties wijken af van de adviesdata die de overheid heeft bepaald. Hoe kan ik de vakantiedata aanpassen?

De beheerder kan in de Leerkrachtmodule de vakantiedata aanpassen.

Dit doe je onder Algemeen beheer > Schoolinstellingen > vrije dagen.

Je ziet daar de schoolkalender met vakanties en eventuele extra vrije dagen.
De data zijn aan te passen door op het kalendericoon te klikken en de juiste datum te selecteren.

Klik daarna op “voeg toe”.

Leerkrachtsoftware dashboard

Zijn de resultaten van de leerlingsoftware voor thuis zichtbaar in de leerkrachtsoftware?

De resultaten die thuis worden behaald, worden ook getoond in de leerkrachtsoftware onder evaluatie/resultaten/leerlingsoftware. Resultaten die op school zijn behaald, worden gescheiden weergegeven van de resultaten thuis. In het individuele overzicht staan ze wel onder elkaar zodat je als leerkracht snel kunt vergelijken.

Hoe sluit de leerkrachtsoftware van Veilig leren lezen aan op de leerkrachtsoftware van Estafette?

In de leerkrachtsoftware kan je als leerkracht na toetsmoment E3 de scores op de AVI-toetsen en DMT invoeren. Deze gegevens blijven zichtbaar bij de leerling in de hogere jaargroepen bij Estafette, zodra deze leerling gekoppeld wordt aan Estafette.

De resultaten van de toets worden niet opgeslagen. Hoe kan dat?

Vul de resultaten nogmaals in en controleer hierbij of de toetsdatum binnen het schooljaar valt. Indien de toetsdatum buiten het schooljaar valt worden de resultaten onder een ander schooljaar opgeslagen en zullen ze niet zichtbaar zijn.

Leerlingsoftware

Hoe geef ik een ouder toegang tot de thuisversie van de leerlingsoftware?

Stap 1: In het dashboard stel je in dat de leerling met de software thuis mag werken.

 1. Kies links in het menu Instellingen.
 2. Kies vervolgens voor Oefeninstellingen.
 3. Vink bij de betreffende leerling(en) het vakje aan in de kolom ‘Thuisgebruik toegestaan’.
 4. Vink ook het vakje ‘Vorige kernen’ aan als u wilt dat de leerlingen thuis in vorige kernen kunnen werken.

Stap 2: Als leerkracht volg je de volgende stappen:

Voor Nederland
 • Ga naar www.basispoort.nl
 • Log in als leerkracht met je mailadres en wachtwoord
 • Klik op ‘Groepen’
 • Klik op de gewenste groep
 • Dan zijn er twee mogelijkheden:
  • Print de ‘thuis login codes’ en geef deze mee aan de leerling
  • Mail de ‘thuis login codes’ vanuit Basispoort aan de ouders van de leerling
 • Let op: De wachtwoorden voor thuis zijn dezelfde als op school. Deze kunnen alleen worden geprint in Basispoort om mee te geven aan de leerling.
Voor België
 • Ga in de Leerkrachtmodule naar Groepsbeheer
 • Zoek daar de schoolcode, klas, klasnummer en pincode van de leerling
 • De url voor de leerling om in te loggen is www.oefenjemee.be
 • Vervolgens moet de leerling schoolcode, klas, klasnummer en pincode invullen
Op welke tablets kunnen de leerlingen het beste werken met de software?

Wij adviseren om de leerlingsoftware van de kim-versie te laten draaien op een iPad 4, iPad 5 of een Samsung Galaxy Note. Deze tablets zijn 100% goed uit onze softwaretesten gekomen.

Hoe maak ik een snelkoppeling op de iPad die wordt geopend met de Chrome-browser?

Voor Lezen met Zoem adviseren we gebruik van Google Chrome op een iPad. Apple staat echter niet toe dat er op het bureaublad van een iPad een snelkoppeling wordt gemaakt die geopend wordt met de Chrome-browser van Google. D.m.v. Mobile Device Managment (MDM) is het wel mogelijk om een snelkoppeling (een webclip) te maken te die wordt geopend in Chrome. MDM is een protocol in iOS en OS X waarmee onderwijsinstellingen apparaten op afstand kunnen configureren en beheren.  Je netwerkbeheerder kan je hier bij helpen.

Is het mogelijk zelf woordjes toe te voegen in de leerlingsoftware?

Nee, het is niet mogelijk om zelf woorden toe te voegen in de leerlingsoftware. In de leerkrachtsoftware kun je wel zelf foto’s toevoegen bij bestaande woorden en aandacht besteden aan nieuwe woorden met behulp van de module Woordrelaties.

Zijn de resultaten van de leerlingsoftware voor thuis zichtbaar in de leerkrachtsoftware?

De resultaten die thuis worden behaald, worden ook getoond in de leerkrachtsoftware onder evaluatie/resultaten/leerlingsoftware. Resultaten die op school zijn behaald, worden gescheiden weergegeven van de resultaten thuis. In het individuele overzicht staan ze wel onder elkaar zodat je als leerkracht snel kunt vergelijken.

Kunnen de leerlingen tijdens de zomervakantie ook met de leerlingensoftware blijven werken?

Ja, leerlingen kunnen tijdens de zomervakantie gebruik blijven maken van de leerlingsoftware. Je moet daar als leerkracht dan wel instellingen voor maken.

Daarbij zijn er 2 scenario’s mogelijk.

1: Het Leerling Administratie Systeem (LAS) is al ingericht voor volgend schooljaar: de leerlingen staan nu in groep 4 en/of groep 3.

 • Leerlingen in groep 3 worden automatisch gekoppeld aan de software die beschikbaar is voor de jaargroep. Controleer dit voor de zekerheid.
 • De leerlingen die nu in groep 4 zitten koppel je handmatig aan de leerlingsoftware en aan de leerkrachtsoftware, dat doe je in de Zwijsen leerkrachtmodule.
 • Controleer ook of in de leerkrachtsoftware thuisgebruik aangevinkt is.

2: Het LAS is nog niet ingericht voor volgend schooljaar. De leerlingen staan in groep 3 en kunnen werken met de software met de instellingen die eerder zijn gemaakt.

LET OP: voor beide scenario’s geldt: nadat Zwijsen de jaarovergang heeft doorgevoerd kan het nodig zijn om de leerlingen te herkoppelen in de Zwijsen Leerkrachtmodule en om het thuisgebruik aan te zetten in de leerkrachtsoftware. Dit gebeurt ieder jaar rond 1 augustus. De exacte datum wordt voor die tijd gecommuniceerd in o.a. de leerkrachtsoftware.

De leerling kan niet in de software werken. Hoe kan dat?

Er zijn 3 verschillende mogelijkheden.

 • Wanneer alle poorten gesloten zijn, moet de leerkracht in het dashboard van de leerkrachtsoftware bij Instellingen – oefeninstellingen instellen met welke leerlijn de leerling kan werken. Voor elke leerlijn is er een eigen poort. Zodra er een vinkje wordt gezet, gaat de poort open en kan de leerling in de desbetreffende leerlijn werken. Overigens staan alle leerlijnen aangevinkt bij start schooljaar.
 • Wanneer er voor een leerling de ster-aanpak staat ingesteld in de leerlingsoftware, is alleen de poort van de speeltuin open. Kinderen die de steraanpak volgen, moeten eerst de basisoefeningen technisch lezen doen. Pas daarna komen de leerlijnen woordenschat (dierentuin) en leesbevordering (bibliotheek) beschikbaar. Leerlingen die de maan- of zonaanpak volgen, mogen direct alle leerlijnen kiezen.
 • Het kan zijn dat de woordenschattoets staat ingesteld. In dat geval ziet de leerling in het midden van het beeld een groene startknop. De leerling heeft dan alleen toegang tot de woordenschattoets. Zij kunnen pas weer verder met oefeningen voor technisch lezen en spellen, woordenschat en leesbevordering als zij de toets hebben afgerond.
Is het mogelijk om boektitels te verwijderen die leerlingen zelf hebben toegevoegd in de bibliotheek?

De leerlingen kunnen zelf titels toevoegen van gelezen boeken. Ga in het dashboard van de leerkrachtsoftware naar Evaluatie – Resultaten – leerlingsoftware. Wanneer je in het selectiemenu ‘Toegevoegde boektitels’ selecteert, zie je welke leerlingen gedurende het schooljaar welke titels hebben toegevoegd. Je kunt deze titels bewerken door achter de betreffende titel op de knop bewerken te klikken. Je kunt de titel alleen wijzigen in een titel die nog niet is ingevoerd (in de reeds door het programma gevulde database of door een andere leerling). Je kunt een boektitel verwijderen door in de regel van de titel op de prullenbak te klikken. Hiermee verwijder je ook eventueel bijbehorende resultaten. De door leerlingen toegevoegde titels worden op de laatste schooldag automatisch verwijderd.

Een ouder is het wachtwoord vergeten van de thuisversie van de leerlingsoftware, wat kan ik doen?

Wanneer een ouder de inloggegevens voor de thuisinlog niet meer weet kunnen ze een nieuwe activeringslink opvragen via https://thuis.basispoort.nl. Klik daarvoor op “Gebruikersnaam of wachtwoord vergeten”. De gebruikersnaam is het e-mailadres zoals de leerkracht het heeft ingevoerd in Basispoort.

Leesturbo

Hoe kan ik een andere kern instellen voor Leesturbo?

Het instellen van de kern voor Leesturbo doe je op dezelfde plek als voor de (gewone) leerlingsoftware. Ga in het dashboard van de leerrkrachtsoftware naar instellingen- oefeninstellingen. Pas hier de kern aan en sla dit op. Deze instelling is dus zowel voor de leerlingsoftware als voor Leesturbo.

Let op: indien de kern al goed staat, maar niet doorkomt in Leesturbo, is dit waarschijnlijk omdat de kern via de leerkrachtsoftware gesynchroniseerd is. De synchronisatie in de leerkrachtsoftware werkt niet voor Leesturbo. In dat geval kun je de kerninstelling op de volgende manier te resetten: Wijzig de kern in de leerkrachtsoftware naar een andere kern en sla dit op. Wijzig het daarna naar de gewenste kern en sla dit weer op. Nu zou de kerninstelling zowel in de leerlingsoftware als in leesturbo goed door moeten komen.

Gaat Leesturbo ook door in de zomervakantie?

Ja, leerlingen kunnen tijdens de zomervakantie gebruik blijven maken van de leerlingsoftware en dus ook van Leesturbo. Je moet daar als leerkracht dan wel instellingen voor aanpassen. Lees voor meer informatie de vraag ‘Kunnen de leerlingen tijdens de zomervakantie ook met de leerlingensoftware blijven werken?’ op de pagina m.b.t. Veelgestelde vragen software Veilig leren lezen.

E-learning

Ik ontvang geen activatiemail voor de e-learning, hoe kan ik hem toch activeren?

De beheerder kan in Leerkrachtmodule controleren of de leerkracht is toegewezen.

Op de volgende manier kun je de e-learning zonder activatiemail toch activeren:

 • De desbetreffende leerkracht vindt bovenin de Zwijsen Leerkrachtmodule het kopje ‘Leren met Zwijsen’ (in de balk met alle methodes).
 • Dit kopje is alléén zichtbaar wanneer de e-learning nog niet is geactiveerd.
 • Klik op het kopje ‘Leren met Zwijsen’ en ga naar ‘Cursussen’. Daar kun je de e-learning activeren en daarna komt het kopje ‘Leren met Zwijsen’ in Basispoort te staan. Vanuit daar kan de e-learning in het vervolg geopend worden.
Hoe koppel ik de leerkracht aan de e-learning?

Na het bestellen van een cursus kunnen gebruikers hier aan gekoppeld worden. Een beheerder kan dit doen in de Zwijsen Leerkrachtmodule:

 • Ga naar de Zwijsen Leerkrachtmodule;
 • Open ‘Programmabeheer’ en klik op ‘Cursussen’ onder ‘Leerkrachten’;
 • Kies een cursus;
 • Klik onder de tabel op ‘Toewijzen’ en selecteer een leerkracht die je wilt koppelen aan de cursus.
 • Hierna ontvangt de leerkracht een activatiemail. Controleer hiervoor evt. ook de spambox.

Je kunt een koppeling ongedaan maken door op de knop ‘Ontkoppelen’ te klikken. Onder de tabel zie je hoeveel leerkrachten je nog kunt koppelen. Wanneer de leerkracht de cursus heeft geactiveerd, kan de toewijzing niet meer ongedaan gemaakt worden.

Hoe kom ik in de e-learning?

Wanneer je de e-learning hebt geactiveerd staat er in Basispoort onder het kopje ‘Leren met Zwijsen’ een snelkoppeling naar de e-learning.

Mijn school heeft een geldige licentie op een van de cursussen maar ik heb geen toegang.

Ga na of de ICT Coördinator van je school jou gekoppeld heeft aan de cursus. Activeer vervolgens de cursus.

De beheerder heeft mij gekoppeld, hoe activeer ik nu de cursus?

Wanneer de beheerder je heeft gekoppeld aan de e-learning krijg je daar automatisch een email van.

In de mail dien je op de activatie link te klikken. Via je Basispoort inlog kom je in de Zwijsen Leerkrachtmodule. Klik vervolgens op Activeren, de cursus wordt gestart.

Na het activeren staat er in Basispoort onder het kopje ‘Leren met Zwijsen’ een snelkoppeling naar de e-learning.

Ik probeer in Leren met Zwijsen de cursus (knop 2) te openen maar dit lukt niet.

De cursus wordt geopend in een nieuw browservenster. Zorg ervoor dat popupblokkering voor lerenmet.zwijsen.nl is uitgeschakeld.

Ik heb de cursus afgerond. Hoe komt het dat ik het certificaat niet kan openen?

Controleer of de voortgangsstreepjes van alle onderdelen in de cursus volledig wit zijn. Zo niet, dan zijn niet alle onderdelen afgerond. Ga naar het onderdeel dat nog niet is afgerond en controleer of alle vragen zijn beantwoord, alle filmpjes zijn bekeken en eventuele bijlagen zijn geopend.

Kan ik de voortgang van de e-learning van leerkrachten inzien?

Een beheerder kan de voortgang zien van een e-learning per leerkracht.

Wanneer je als beheerder zelf ook aan de e-learning gekoppeld bent kun je op de volgende manier zien hoe ver de vorderingen in de e-learning per leerkracht zijn:

 • Ga naar Basispoort – Lesmateriaal – Leren met Zwijsen – E-learning starten met VLL Kim.
 • Klik links bovenin op: Mijn startpagina – Klik bij mijn medewerkers de naam van de desbetreffende leerkracht aan. Wanneer je doorklikt opent hij de e-learning en kun je zien wat er al afgerond is.

Wanneer je als beheerder niet gekoppeld ben aan de e-learning ga je naar: https://lerenmet.zwijsen.nl/my/

Klik je daar de naam van de desbetreffende leerkracht aan. Hier zie je het afgeronde percentage staan. Wanneer je daarna de cursus aanklikt en nogmaals op ‘cursus’ opent de e-learning. Je kunt dan zien welke onderdelen er al afgerond zijn.

Neem contact op

E-mailen

Stuur een bericht

Of stuur een e-mail naar: klantenservice@zwijsen.nl

Vragen worden binnen een werkdag beantwoord

Software helpdesk

Stuur een bericht

Of stuur een e-mail naar: software@zwijsen.nl

Vragen worden binnen een werkdag beantwoord

Whatsapp

06 24 88 54 59
We sturen je binnen 24 uur een reactie

Bellen

013 583 88 88
Op werkdagen van 8u tot 17u. Voor webshopvragen vanaf 9u.

Toegevoegd aan winkelmand

Naar winkelmandje