Bij de les oefenboeken
Bij de les oefenboeken

‘Leerachterstanden door corona pak je effectief aan met Bij de les’

Met de serie oefenboeken Bij de les biedt Zwijsen kinderen ondersteuning bij het wegwerken van leerachterstanden veroorzaakt door de coronapandemie. Lees- en schrijfdeskundige Marion van der Meulen werkte mee aan de serie.

Lockdowns, online lesgeven, overleggen via Zoom of Teams: door corona zijn dit begrippen die iedereen in het onderwijs sinds 2020 heeft leren kennen. De gevolgen zijn groot: veel leerlingen hebben instructie gemist en bleken moeite te hebben met onderwijs op afstand. Niet alle kinderen zijn bovendien in de fijne omstandigheid thuis begeleid te worden. Vooral de gevolgen voor de basisvaardigheden rekenen, lezen en spelling kunnen het schoolsucces van leerlingen op lange termijn nadelig beïnvloeden.

Hoe ontstond het idee voor deze nieuwe serie oefenboeken?

‘Bij het ontwikkelen van al onze producten kijken we altijd naar wat er al op de markt is, en wat er nog mist. Ook doen we onderzoek bij ouders en kinderen, en vragen we leerkrachten waar zij behoefte aan hebben. Dat nemen we mee in het ontwikkelproces. We volgen daarbij de leerlijnen van kinderen van groep 1 tot en met 8, die ook in al onze educatieve methodes zitten. Al onze producten sluiten op die manier aan bij wat kinderen op school leren,’ legt Marion uit.

‘De afgelopen twee jaar is veel onderwijs minder optimaal geweest. Leerkrachten moesten ineens digitaal les gaan geven, en ook ouders moesten hun kinderen thuisonderwijs gaan bieden. Door al deze omstandigheden hebben veel leerlingen op verschillende gebieden leerachterstanden opgelopen.’

Ruimte voor verbetering

‘We hebben eerst gekeken naar producten die al op de markt waren. Maar die sluiten in de meeste gevallen niet aan bij de Nederlandse markt. Letterboekjes die vertaalt worden uit het Engels, bijvoorbeeld.’ Marion neemt als voorbeeld het woord giraf: ‘De Engelse G-klank (spreek uit als zj-iraf) van giraf komt niet terug in onze taal. Dan klopt de klank van die letter niet bij hoe wij deze uitspreken.

Kinderen leren op die manier dus niet de juiste uitspraak en klank, behorende bij de letters. Dat voorkom je met oefenboeken zoals onze Bij de les, zonder vertaling. Er was dus nog behoorlijk wat ruimte voor verbetering, merkten wij.’

Floris maakt rekenoefeningen uit het oefenboek Rekenen met de tafels

Kreeg je die signalen ook vanuit de scholen?

‘Zeker! Ik sprak onlangs een leerkracht, die op verschillende scholen lesgeeft als overkoepelend leerlingbegeleider. Zij vertelde mij dat de eerste lockdown net inging op het moment dat leerlingen leerden schrijven. De scholen waar ze lesgaf concentreerden zich vanaf dat moment op de hoofdvakken lezen en rekenen in groep 3, en kinderen kregen de schrijfboekjes van schrijfonderwijs mee naar huis.’

‘Daar ging het volgens deze juf fout, omdat de leerlingen bij de schrijfboekjes niet de benodigde instructie kregen. Terug op school, zag ze dat de leerlingen bepaalde letters niet op de juiste manier schreven. Dat staat de schrijfbeweging, de snelheid en de leesbaarheid van het handschrift in de weg. Kinderen hebben gewoon dingen gemist. En ouders zijn dan gebaat bij een oefenboek waar systematisch, praktisch en stap voor stap onderwerpen herhaald worden, om die achterstanden weg te werken.’

Hoe zit zo’n Bij de les boek in elkaar?

‘Er zit een opbouw in de boekjes. Een kind begint vooraan, met makkelijke oefeningen en het eindigt met moeilijker oefeningen. Ook op de pagina’s is er structuur: bovenaan wordt uitgelegd wat de bedoeling is, daarna volgen enkele eenvoudige opdrachten en onderaan de pagina staan wat moeilijkere opdrachten.’

Volgens Marion is er bij het ontwikkelen ook bewust voor gekozen de uitstraling sober te houden: ‘Veel plaatjes en illustraties leiden af. Bovendien voegt een drukke opmaak weinig toe, tenzij deze functioneel is. In de oefenboeken waarbij het nodig is, is natuurlijk wél gekozen voor beeldmateriaal,’ vervolgt ze.

Zelfvertrouwen opbouwen

Er is volgens haar nóg een belangrijke reden voor het spaarzaam gebruik van illustraties: het zorgt ervoor dat de serie ‘leeftijdsloos’ is. Leerlingen die een behoorlijke leerachterstand hebben opgelopen door corona kunnen op deze manier oefenen met een boekje van een groep lager, zonder dat ze het gevoel hebben iets kinderachtigs te doen. Marion: ‘Dan bouw je het zelfvertrouwen van je kind op. Op die manier kunnen ze de basis opnieuw leggen en van daaruit verder gaan opbouwen.’

Moeten ouders samen met hun kind gaan zitten? Of kunnen kinderen dit oefenen zelf oppakken?

‘Kinderen kunnen het helemaal zelf. Ouders die willen helpen, ondersteunen we. Zij krijgen uitleg op de eerste pagina met instructies. Ze kunnen zo precies lezen hoe ze die ondersteuning kunnen bieden. Maar de serie oefenboeken zelf zijn helemaal zo opgebouwd dat kinderen ze zelfstandig kunnen doorwerken. Achterin staan de oplossingen en daarmee kunnen ze hun werk zelfstandig nakijken.’

Maar dan mogen ze natuurlijk niet even spieken!

‘Ook daar hebben we rekening mee gehouden. We hebben de oplossingen namelijk heel erg verkleind afgedrukt. Anders dan bij een apart antwoordenboekje, dat je makkelijker even snel ernaast kunt pakken. We gaan er vanuit dat het niet gebeurt. En ach, als ze spieken … Ook al schrijft je kind het over vanaf het antwoordenblad, dan nog leer je daar iets van. Schrijven en overschrijven helpt namelijk bij het onthouden ervan.’

Overvragen we kinderen niet met al dat thuis oefenen?

‘We zeggen zeker: wissel inspanning en ontspanning af. Dat is heel belangrijk. Als ze een pagina klaar hebben, ga dan even iets anders doen. Lees een stripboek, ga dansen of even buiten spelen. Kinderen kunnen niet altijd hard werken. En onderwijs moet je echt aan school overlaten. Het is heel belangrijk dat thuis oefenen leuk blijft, ga dat niet doordrukken. Dat werkt averechts. En ouders: je kunt er echt op vertrouwen dat school de ontwikkeling van alle leerlingen goed in de gaten houdt.’

Marion van der Meulen
Marion van der Meulen

Met de boekjes van de serie Bij de les oefenen kinderen basisvaardigheden als rekenen, taal, spelling en lezen. In elk werkboek staat één leerdoel centraal, waardoor kinderen heel gericht oefenen met datgene wat ze moeilijk vinden. Er zijn meer dan 30 producten verkrijgbaar! Koop ze los in onze webshop of als pakket bij je basisschoolleverancier.

Reacties (0)

Geef een antwoord

Jouw email wordt niet gepubliceerd.

Toegevoegd aan winkelmand

Naar winkelmandje