Motoriek belangrijk voor algemene ontwikkeling

3 januari 2019

Bij jonge kinderen speelt de motoriek een belangrijke rol in de algemene ontwikkeling. Bij het ontdekken en onderzoeken van de wereld is het noodzakelijk dat je kunt bewegen, dat je de dingen kunt betasten, vastpakken, vasthouden en verplaatsen. Maar ook de ontwikkeling van de spraak, het bewegen met de ogen en het uiten van emoties vraagt om motorische vaardigheden. Kinderen leren bij beweegervaringen hun gedrag te sturen en te structureren, bijvoorbeeld bij een tikspel.

Hoewel nog niet bewezen is dat handig leren bewegen een rechtstreekse invloed heeft op de ontwikkeling van schoolse vaardigheden, blijken er wel aanwijzingen te zijn dat gevarieerde bewegings- en spelervaringen een stevige basis helpen leggen. Kinderen ervaren via bewegen aan den lijve allerlei begrippen en processen. Ook komt bewegen de ontwikkeling van taal en sociale vaardigheden ten goede.

Het bewegingsspel is bovendien een natuurlijke manier om te communiceren met leeftijdsgenootjes. Kortom, de motorische ontwikkeling is nauw verbonden met de andere ontwikkelingsgebieden. Uiteraard bevordert veel en vlot bewegen ook de gezondheid. 

Motoriek in Schatkist editie 3 

Schatkist editie 3 kiest volop voor het breed stimuleren van motorische vaardigheden, zowel fijne als grove motoriek. Aandacht voor een gezonde levensstijl en het schrijven en de zithouding bij de oudste kleuters maken hier  onlosmakelijk deel van uit. De activiteiten in Schatkist dagen de kinderen uit om veel te bewegen, via het bewegen hun eigen lichaam te ontdekken, maar ook te ervaren wat je met bewegen allemaal kunt bereiken. Ze komen bijvoorbeeld ook meer te weten over de ruimte om zich heen en over de relatie tussen tekens op papier en hoe je ermee kunt communiceren.

Voorbeeld 1: rollende eikels (of sneeuwballen)

Rondom het thema Herfst (Winter) kan het volgende stoeispel worden gespeeld. Hierbij zitten twee kinderen op een mat. Ze proberen een (sneeuw-)bal te veroveren. Twee andere kinderen zijn scheidsrechter en beoordelen of het spel volgens de afspraken en regels verloopt. In deze activiteit doen de kinderen niet alleen motorische vaardigheden op, maar leren zij ook voor zichzelf op te komen. Als zij het stoeien niet fijn meer vinden, moeten ze zich aan afspraken en regels houden. Ze worden vaardiger in het omgaan met elkaar. 

Voorbeeld 2: op weg naar…

Bij het thema Gezondheid spelen de kinderen dat ze patiënt en ambulancebroeder zijn. De ambulancebroeder brengt de patiënt met de ambulance (fiets) volgens een parcours naar het ziekenhuis. Hierbij kan een keuze gemaakt worden in het soort fiets en het parcours. Deze activiteit kan ook worden ingezet rondom andere thema’s, zoals op reis gaan.

Voorbeeld 3: schrijfteken ‘cirkel’

In het anker Herfst van Schatkist 3 staat het schrijfteken ‘cirkel’ centraal. In de speelzaal kunnen de kinderen de schrijfrichting en de vorm van de cirkel ervaren door met hoepels diverse opdrachten uit te voeren. In de lees-schrijfhoek maken de kinderen van papier een paddenstoel met witte cirkels op de hoed.

Van inspanning tot rust

De bewegingsactiviteiten in Schatkist:

  • zorgen ervoor dat kinderen plezier beleven aan fysieke inspanningen en bewegen in het algemeen;
  • wekken intrinsieke belangstelling op om diverse bewegingssituaties te verkennen;
  • zorgen ervoor dat kinderen speels bezig zijn met de eigen beweging en lichamelijkheid;
  • zorgen ervoor dat kinderen tot rust kunnen komen en dit ook beheersen, zoals even stil kunnen liggen, rustig ademen, rustig een beurt afwachten.

Meer weten?

Meer weten over het belang van motoriek, en hoe de motorische vaardigheden binnen Schatkist editie 3 worden ontwikkeld? Download dan het artikel Motoriek in Schatkist editie 3, van bewegen tot schrijven van Christine De Medts en Maria van Gils.

Er zijn nog geen reacties.