Veelgestelde vragen software Estafette editie 2

Kijk bij onze veelgestelde vragen hieronder of neem direct contact met de helpdesk op. Bekijk ook het overzicht van alle  softwarevragen. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8.00 tot 17.30 uur, per mail of telefonisch op 013 583 88 88.

Leerkrachtassistent

Wat is de Leerkrachtassistent Estafette?

De Leerkrachtassistent is software voor het digibord bij Estafette. De Leerkrachtassistent Estafette is er voor de jaargroepen 4 t/m 8.

Ik heb een combinatiegroep. Kan ik 2 leerjaren van de Leerkrachtassistent tegelijk op het digibord gebruiken?

Ja, dat kan. Start de Leerkrachtmodule van Zwijsen en log in.
Kies ‘Mijn gegevens & programma’s’ > Overzicht.
Kies Estafette > Leerkrachtassistent
Klik op de eerste gewenste jaargroep.Als die is gestart, druk je op Escape op het toetsenbord, zodat het scherm niet full screen staat.
Ga dan terug naar de leerkrachtmodule (via de taakbalk onderin). Die staat namelijk nog steeds open.
Vervolgens klik je ook op de volgende jaargroep.
Zorg ook hier dat het scherm niet full screen staat met behulp van Escape.
Zo staan beide leerkrachtassistenten open en kan je switchen via de taakbalk onderin.

Leestrainer

Is de Leestrainer geschikt voor gebruik op een tablet?

De Leestrainer is omgezet naar HTML5. Hierdoor is het op de meeste tablets te gebruiken.

Het geluid van de geluidsopname is erg zacht ten opzichte van de coach. Kan ik hier iets aan doen?

Om het geluid van de geluidsopnames en van de coach te balanceren zijn er 2 acties mogelijk. Het eenvoudigste is om de volumeregeling in de Leestrainer te gebruiken, onder de Instellingenknop (rechtsboven). Zet het volume van de coach hier wat lager. En zet het algemene volume van de computer wat hoger. Zo kunt het geluid meer uitbalanceren.

Er is nog een tweede mogelijkheid:

  • Start de Leestrainer.
  • Klik verder tot je in het hoofdmenu bent. Je ziet rechtsboven een vraagteken. Klik hierop. 
  • Klik in het geopende venster op de knop ‘Test je microfoon’.
  • Klik met de rechtermuisknop in het Test je microfoon-venster op de microfoon. 
  • Kies Instellingen.
  • Klik op het tabje met de microfoon.
  • Schuif het volume zo ver mogelijk open en sluit het venstertje weer.

De Leestrainer opent niet in een fullscreen-modus. Kan ik zorgen dat dat wél gebeurt?

Er is een browserbalk boven in beeld als je met de Leestrainer werkt. Maar het is mogelijk om het scherm volledig full screen te maken. Je moet de Leestrainer hier dan rechten voor geven in de browser. Dat moet wel op elke pc gebeuren.

Hoe kan de Leestrainer voor de leerlingen van Aanpak I, II en III worden ingezet?

De Leestrainer is flexibel inzetbaar voor alle leerlingen en kan worden gebruikt als onderdeel van de Estafette-les en als oefeninstrument voor technisch lezen. Of een leerling nu Aanpak I, II of III volgt, hij kan zelfstandig met het programma werken dankzij de leescoach die hem door het programma leidt. 

In de basisles tijdens de fase van ‘Begeleide verwerking en oefening’ kunnen met name de leerlingen van Aanpak I, maar ook de Aanpak II-leerlingen, het hoofdstuk uit hun Estafetteboek lezen aan de computer, begeleid door de Leestrainer. 

Het onderdeel ‘Vloeiend & vlot’ is het meest geschikt voor leerlingen van Aanpak I en II. 

Oefenen met intonatielezen bij het onderdeel ‘Kruip in de huid van…’ past goed bij Aanpak II en III. 

Waarom is de Leesstoel ook opgenomen in de Leestrainer?

In het onderdeel ‘Kruip in de huid van…’ kan de leerling ook kiezen voor de Leesstoel. De Leesstoel geeft de mogelijkheid om een tekst in te spreken die de leerling zelf heeft uitgezocht (en die hij dus van papier leest, maar wel achter de computer).

Dit onderdeel is daarom erg geschikt voor leerlingen van Aanpak I, die hier een bijvoorbeeld een zelfgekozen tekst van een lager AVI-niveau kunnen inspreken, of de leestekst die ze hebben geoefend in de Extra leestijd. Maar ook leerlingen van Aanpak III kunnen hier een zelfgekozen of misschien zelfs zelfgeschreven tekst opnemen (al dan niet van een hoger AVI-niveau).

Hoe vaak oefenen de leerlingen met de Leestrainer?

De Leestrainer kan worden ingezet naar behoefte, of op regelmatige basis. De leerkracht hoeft niet niet vooraf in het programma aan te geven welke leerling wanneer met de Leestrainer gaat werken.

Doordat de leerling zelf toegang heeft tot de volledig oefenstof van het leerstofpakket kan de leerkracht zelfs tijdens de les nog bepalen welke leerlingen hij met de Leestrainer wil laten werken. En met welk onderdeel. 

Verandert de rol van de leerkracht met de komst van de Leestrainer?

Nee, de leerkracht doet gewoon wat hij anders ook doet in de Estafette-les. Met de Leestrainer kan de leerkracht ervoor kiezen om de leerling (deels) persoonlijk te begeleiden of zelfstandig te laten werken. Hiermee krijgt de leerkracht de ruimte om extra aandacht of instructie te geven aan zorgleerlingen of leerlingen van de andere aanpakken. 

Met de Leestrainer kan de leerling zelfstandig oefenen doordat de Leescoach instructie en begeleiding geeft. De Leestrainer kan de leerkracht dus ondersteunen, maar nooit vervangen. Wij raden dan ook niet aan om bijvoorbeeld een onderdeel als ‘Hoofdstuk lezen’ voor een Aanpak 1-leerling op vaste basis in te zetten als vervanging van het leren onder begeleiding van de leerkracht. De leerkracht zal er, zeker bij de leerlingen van Aanpak 1 ook goed aan doen om hen regelmatig persoonlijk te begeleiden bij het hoofdstuk lezen, zodat hij hun leesontwikkeling goed kan volgen. 

De kracht zit hem met name in de afwisseling. De ene keer begeleid, de andere keer zelfstandig aan de computer. De leerkracht kan er natuurlijk ook voor kiezen om het eerste deel van het hoofstuk samen te lezen en de leerling vervolgens het hoofdstuk te laten uitlezen met de Leestrainer.

Hoelang duurt een sessie met de Leestrainer?

Standaard duurt een sessie met de Leestrainer 20 minuten. De leerkracht kan deze duur indien gewenst aanpassen in de Leerkrachtmodule. De Leestrainer geeft automatisch een melding wanneer het eind van de sessietijd is bereikt en keert vervolgens automatisch terug naar het leerlingeninlogscherm.

De leestrainer geeft de melding dat het leesniveau nog niet is ingesteld. Hoe moet ik dat doen?

De voorwaarde om met de Leestrainer te kunnen werken is dat de het AVI-niveau is ingesteld. Dit kan in de Zwijsen Leerkrachtmodule gedaan worden. Klik hier op Estafette en vervolgens op Instellingen aanpassen.

Toetssite

Ik krijg tijdens het invoeren van toetsresultaten de melding ‘Automatisch bewaren mislukt’. Wat nu?

Om er zeker van te zijn dat de tot dan toe ingevoerde gegevens worden opgeslagen, kun je op de knop ‘Overzicht en printversie’ klikken. Bij gebruik van deze knop worden de gegevens altijd opgeslagen. Je kunt daarna teruggaan naar het invoerscherm en verder met invoeren van de resultaten.

Tijdens het invoeren van toetsresultaten komt het programma soms met een foutmelding die niet van toepassing lijkt. Hoe komt dat?

Het toetseninvulformulier is een zogenaamd ‘intelligent’ invulformulier. Na elke invoer in een veldje rekent het direct door of er logische waarden zijn ingevuld en/of dat er doorgetoetst moet worden, er velden gesloten of geopend moeten worden. Dit vraagt veel rekencapaciteit. Soms kan het zijn dat het formulier hierdoor trager reageert dan je typt, met als gevolg dat het soms met meldingen komt die niet (meer) van toepassing zijn.

Ik heb bij een leerling gegevens ingevuld, maar het lijkt of de Toetssite ze niet 'ziet'. Het doortoetsadvies is niet aangepast en er komt ook geen niveau tevoorschijn. Hoe kan dat?

Zorg dat je altijd het aantal fouten intypt, ook als dit er 0 zijn. Ga vervolgens met je cursor naar een ander invoerveld (door erin te klikken met je muis of door de TAB-toets te gebruiken). De toetssite zal nu met een niveau en/of doortoetsadvies komen. 

Ik heb resultaten verwijderd en krijg nu de melding 'Aantal fout mag niet meer zijn dan het aantal gelezen'. Hoe krijg je deze melding weg?

Wil je de gegevens verwijderen en geen nieuwe gegevens invoeren? Gebruik dan bij deze leerling het prullenbakje. De foutmelding zal dan verdwijnen. Wil je wel nieuwe gegevens invoeren bij de betreffende leerling, ga dan met je cursor in het vakje staan en voer de nieuwe gegevens in. Zodra het aantal gelezen woorden weer groter is dan het aantal fouten zal de foutmelding weg zijn.

In het Adviezenoverzicht staat bij (bijna) alle leerlingen ten onrechte een verwijzing naar een voetnoot die zegt dat de leerlingen doubleurs zijn of een klas hebben overgeslagen. Hoe kan dit?

Controleer of de Didactische Leeftijd goed is ingesteld. De Didactische Leeftijd wordt weergegeven in elk invoerscherm en in de groepsoverzichten. In de handleiding van Toetssite Estafette vind je een handig overzichtje met voor elke periode de Didactische Leeftijd van leerlingen die zonder zittenblijven de basisschool doorlopen. Is de Didactische Leeftijd niet juist? Pas dan de 'Startdatum leesonderwijs' aan in de leerkrachtmodule. 

Waarom is er geen koppeling tussen het LOVS Cito en de Toetssite Estafette?

Diverse scholen hebben ons gevraagd of de toetssite Estafette gekoppeld kan worden aan het LOVS van Cito, zodat de toetsresultaten niet dubbel ingevoerd hoeven te worden. Een logische vraag, want op het eerste gezicht lijkt zo'n koppeling erg handig. We hebben onderzocht of we zo'n koppeling kunnen realiseren. Toch hebben we moeten besluiten om het niet te doen. De belangrijkste reden is dat een koppeling een aantal consequenties heeft die het afnemen van de toetsen in de klas eerder belemmeren dan ondersteunen. 

Kunnen de nieuwe AVI en DMT toetsen van Cito ingevoerd worden in de toetssite?

Na Leerstofpakket 1 worden bij de zwakke lezers de AVI en DMT toetsen afgenomen. Deze nieuwe Citotoetsen kunnen dan ingevoerd worden in de toetssite.