Veelgestelde vragen Semsom

Algemeen

Is Semsom in de praktijk getest?

Tijdens de ontwikkeling van de methode hebben we uitvoerig onderzoek gedaan naar rekenen in groep 3. Niet alleen achter ons bureau, maar echt in de klassen. We hebben lessen op scholen getest en onze auteurs staan allemaal voor de klas. De methode is dus echt vanuit de praktijk ontwikkeld.

Welke methode kan ik het beste kiezen als vervolg op Semsom?

Semsom sluit aan bij alle rekenmethoden in groep 5. Het maakt dus niet uit voor welke methode je kiest in groep 5.

Hoe vaak wordt dansen ingezet bij Voorbereidend rekenen met Semsom?

De Semsom dansen komen 1 keer in de 2 weken aan bod. In de andere weken bewegen de kinderen door middel van andere activiteiten.

Is Semsom dansen ook geschikt voor groep 3?

Ja, dansen met rekenen is zeker geschikt voor kinderen in groep 3. De Semsom dansen zijn op dit moment gekoppeld aan de activiteitenkaarten van groep 1-2. Je hebt dus Voorbereidend rekenen met Semsom nodig om toegang te krijgen tot de 18 Semsom dansen.

Didactiek

Wat zijn de einddoelen van Semsom groep 3?

In het onderstaande overzicht vind je de einddoelen van het reguliere aanbod van Semsom. Een aantal van deze doelen ligt iets hoger dan het reguliere aanbod van andere rekenmethodes in groep 3. Hierdoor hebben de leerlingen bij de start van groep 4 een voorsprong. Een gedeelte van de lesstof in begin groep 4 is namelijk herhaling. Leerlingen krijgen de kans om na de zomervakantie lesstof te herhalen en te wennen aan de nieuwe rekenmethode.

GetallenBewerkingenMeten, tijd en geldMeetkundeVerbanden
Telrij en getallenrij 100

Getallenlijn 100 plaatsen en lezen

Getallen 100 splitsen en samenvoegen in tientallen en eenheden
Optellen en aftrekken naar analogie t/m 20 (tussen 10 en 20)

Optellen en aftrekken via de tien t/m 20

Hoeveelheden herhaald optellen t/m 20

Hoeveelheden eerlijk verdelen t/m 20

Automatisering: splitsen, optellen en aftrekken t/m 10
Lengte, omtrek en oppervlakte met natuurlijke maten

Lengte meten

Begrippen met gewicht

Begrippen met inhoud

Dagdelen, dagen, maanden en seizoenen

Gebeurtenissen verbinden aan tijdsduur en dagdelen

Analoge klok: hele – en halve uren

Digitale klok: hele uren

Tijdsduur berekenen
Systeem kopen en betalen

Bedragen maken met biljetten 5 en 10 euro en munten 1 en 2 euro

Bedragen maken met munten 5, 10, 20 en 50 eurocent.
Vormen sorteren op kenmerken

Schaduw tekenen

Routes lezen en beschrijven

Eenvoudige plattegrond lezen

Meetkundige begrippen en figuren

Vouwwerk

Bouwsels tellen en bouwen a.d.h. van plattegrond

Patronen (af)maken

Uitslagen bij figuren

Standpunten

(Tangram) figuren maken

Spiegelen  
Beelddiagram

Staafgrafiek
Wat biedt Semsom groep 4 extra aan sterke rekenaars?

Vanaf het eerste blok tot en met het eindblok hebben we een pluswerkboek voor de sterke rekenaars. Deze bestaat uit twee delen. Het bijzondere aan het Semsom Pluswerkboek is dat kinderen aan dezelfde doelen werken als de rest van de klas, maar opdrachten krijgen die hoger in de taxonomie van Bloom zitten. Zo krijgen ze voldoende uitdaging en is de instructie ook voor hen relevant.

Daarnaast bieden we bij iedere basisles twee verdiepingsoefeningen in het werkboek (opgaven met een blaadje). Ook krijgen de rekensterke leerlingen 2 keer per week een verdiepende instructie aansluitend bij het weekdoel.

Bij de meer/weer les aan het einde van elke week zijn er ook altijd verdiepingsoefeningen. Als ze hiermee klaar zijn, werken ze verder aan de activiteitenkaarten aansluitend bij het weekdoel. Leerlingen kunnen ook nog op eigen niveau verder werken aan het Rekenmuurtje. Hierbij kun je gebruikmaken van de software en de automatiseerkaarten.

Wat biedt Semsom groep 3 extra aan sterke rekenaars?

Vanaf blok 1 geven we al extra aandacht aan de sterke rekenaars. Vanaf blok 1 zijn er iedere basisles twee verdiepingsoefeningen in het werkboek (opgaven met een blaadje). Ook krijgen de rekensterke leerlingen 2 keer per week een verdiepende instructie aansluitend bij het weekdoel.

Bij de meer/weer les aan het einde van elke week zijn er ook altijd verdiepingsoefeningen. Als ze hiermee klaar zijn, werken ze verder aan de activiteitenkaarten aansluitend bij het weekdoel. Leerlingen kunnen ook nog op eigen niveau verder werken aan het Rekenmuurtje. Hierbij kun je gebruikmaken van de software en de automatiseerkaarten.

Vanaf blok 5 kunnen de leerlingen ook compacten. Ze maken dan de 2 uitdagende oefeningen in het werkboek en daarnaast werken ze verder in het Semsom Pluswerkboek en de activiteitenkaarten. Het bijzondere aan het Semsom Pluswerkboek is dat kinderen aan dezelfde doelen werken als de rest van de klas, maar opdrachten krijgen die hoger in de taxonomie van Bloom zitten. Zo krijgen ze voldoende uitdaging en is de instructie ook voor hen relevant.

Hoe gaat Semsom om met zwakke rekenaars?

Ieder kind kan bij Semsom op het eigen niveau werken, zonder dat ze hier een aparte benadering voor krijgen. ‘Zwakke’ rekenaars werken in dezelfde werkboekjes en doen mee aan dezelfde activiteiten. Wel kunnen zij in een les en in de materialen een andere route volgen: minder werkboek-opdrachten en meer uitleg in de verlengde instructie. Door de checks tijdens een les heeft de leerkracht de zwakke leerlingen altijd goed in beeld.

Worden in Semsom redactiesommen aangeboden?

Ja! We hebben bij de ontwikkeling van Semsom goed gekeken naar de vraagstellingen van het Cito en daarbij ook naar het benodigde aanbod redactiesommen (contextopgaven). In Semsom wordt daarom in iedere vierde lesweek van een blok geoefend met contextopgaven die belangrijk zijn voor Cito.

Hoe verloopt de overgang naar groep 4 en 5 bij Semsom?

Aanvankelijk rekenen met Semsom sluit naadloos aan op het kleuteronderwijs. Ook de overgang naar groep 4 én naar groep 5 verloopt soepel, ongeacht de methode die ze gebruiken. Hoe dat kan?

 • Semsom stelt hoge, reële einddoelen voor alle leerlingen. Voorbeeld: doordat je de doelen van het eerste blok in groep 4 al in groep 3 hebt geoefend, krijgen leerlingen begin groep 4 de ruimte om te wennen aan de nieuwe rekenmethode. Dit geldt ook voor de overgang naar groep 5.
 • Semsom zorgt voor een geleidelijke overgang naar de rekenmethode van groep 4 en groep 5. Voorbeeld: het eindblok van Semsom is een herhaling van de belangrijkste doelen van eind groep 3 en 4.
 • Het rekenaanbod sluit aan bij de SLO-doelen van groep 3 en 4 (SLO). Hierdoor weet je als leerkracht zeker dat de leerlingen goed voorbereid zijn op het lesaanbod van groep 4 en 5.

Voor een paar methodes hebben we de doorgaande leerlijn verder uitgewerkt. Download hier de doorgaande leerlijn van jouw methode in groep 4 en 5:

Materialen

Welke extra materialen heb ik nodig om met Semsom te werken?

In onderstaande tabel staan alle extra materialen die je nodig hebt voor Semsom. Het meeste heb je waarschijnlijk al in huis en vanzelfsprekend heb je niet alle materialen bij iedere les nodig. Ga jij aan de slag met aanvankelijk rekenen met Semsom? Dan ontvang je duidelijke ‘boodschappenlijstjes’ inclusief de aantallen die nodig zijn voor je groep.

LeerkrachtmateriaalLeerlingmateriaal
Rekenrek 20 klassikaal, 2 x 10 kralenLiniaal
Kralenstang klassikaal t/m 100Pittenzakje en foambal
BalansweegschaalRekenrek
Grote dobbelstenen10 blokjes MAB-materiaal
DobbelsteenkofferDobbelsteen met 10 vlakken
Grote bordliniaalKleine analoge klok
100 blokjes MAB-materiaalEierdoos + 10 plastic eieren
Grote analoge klokMunt- en biljetgeld €1, €2, €5, €10
FoambalKleine kralenketting t/m 20
Getalkaarten tot 100Kralenketting t/m 100
Getalkaarten tot 20Spiegeltje

Voorbereidend rekenen groep 1-2

Hoe verhoudt Voorbereidend rekenen met Semsom zich tot Schatkist (editie 3)?

Semsom staat los van Schatkist 3. In Schatkist 3 zijn de rekendoelen helemaal verweven in de thema’s. Semsom focust echt op de rekendoelen en is een aanvulling op Schatkist en een mooie aansluiting waar ze in groep 3 verder op kunnen bouwen.

De methodes vullen elkaar perfect aan en kunnen heel goed naast elkaar gebruikt worden.

Hoe zit het met de doorgaande leerlijn van Schatkist editie 3 naar Semsom in groep 3?

Bij de ontwikkeling van Semsom is nauw samengewerkt tussen de uitgevers van Semsom en Schatkist editie 3. Semsom hebben ze bewust heel goed laten aansluiten op meerdere vlakken bij Schatkist.

 • Doelen: er wordt zowel in Schatkist editie 3 als in Semsom 1/2 met exact dezelfde rekendoelen en aan de opbouw van deze doelen gewerkt. De bewoording van deze doelen is heel herkenbaar voor de leerkracht. Wanneer je nog meer aan bepaalde rekendoelen wilt werken, kan je hiervoor de activiteitenkaarten van Semsom gebruiken. Het rekendoel komt dan nog een keer op een andere manier aan bod.
 • Samenwerkingsvormen / coöperatieve werkvormen: zowel in Schatkist editie 3 als in Semsom worden dezelfde werkvormen gebruikt. Leerkrachten hoeven zich deze dus niet meer eigen te maken. Daarbij zijn deze voor de leerlingen ook herkenbaar.
 • Karakter: Zowel in Semsom en Schatkist editie 3 staat een karakter centraal. Aap Semsom kan gemakkelijk geïntroduceerd worden als vriendje van Pompom. Net als Zoem de bij.
 • Opbouw van activiteiten: De opbouw van activiteiten is in beide methodes gelijk: introductie, kern en afsluiting. Dus heel herkenbaar voor de leerkracht.
 • Differentiatie: Zowel in Schatkist editie 3 als in Semsom krijgt de leerkracht hulp bij het differentiëren binnen de activiteiten naar groep 1 en 2.

Daarnaast zijn er allerlei ideeën en tips om het gebruik van Schatkist editie 3 en Semsom te integreren:

 • De getallenwand van Schatkist editie 3 kan je ook heel handig en eenvoudig gebruiken bij activiteiten van Semsom.
 • De rekenspullen die je nodig hebt voor Semsom, kun je bijvoorbeeld in de schatkist van Pompom stoppen.
 • Laat aap Semsom en Pompom samen rekendansjes doen. Pompom danst mee met de kinderen net als Semsom.
 • De dobbelstenen met de rekenkaarten uit de kaartendoos van Schatkist editie 3 zijn ook goed in te zetten binnen Semsom.
Is het noodzakelijk om Semsom voor groep 1-2 te hebben als ik in groep 3 Semsom wil toepassen?

Nee, het is niet noodzakelijk om Semsom groep voor groep 1-2 te hebben als je Semsom in groep 3 wil gebruiken.
Semsom groep 1-2 is wel een hele mooie aanvulling op het kleuteraanbod waarmee je de zekerheid hebt dat alle benodigde rekendoelen behandeld worden. Het bevordert daarnaast een soepele overgang van 2 naar 3 doordat er aan dezelfde doelen wordt gewerkt als in Semsom groep 3, hierdoor borgen we een goede herkenbare doorgaande lijn.

Is er software beschikbaar voor Semsom in groep 1-2?

Voor op het digibord zijn instructiefilmpjes beschikbaar van de rekendansjes. Een echte dansdocent doet elke dans voor. Door middel van actief bewegen op muziek komen onder andere rekentaal, ruimte, getalbegrip en meten aan bod. De filmpjes worden op een speciale website geplaatst. Bij aanschaf van de Activiteitenbox van Voorbereidend rekenen met Semsom krijg je gratis toegang tot de website.

Is het groeiboek een werkboek?

Het Semsom groeiboekje is een soort portfolio (doeboek), geschikt voor kinderen van niveaugroep 2 of snelle leerlingen in groep 1. In de Semsom groeiboekjes houden leerlingen hun eigen voortgang bij, maken ze opdrachten en eigen producties. Ze oefenen onder andere met verschillende manieren om hoeveelheden en getallen weer te geven. Een groeiboekje is als een portfolio dat ze thuis en op school kunnen bespreken en het bereidt hen voor op de werkschriften in groep 3.

Zijn de activiteiten in de activiteitenbox ingedeeld op thema?

Nee, Semsom is thema onafhankelijk. Je kunt de activiteiten van Semsom dus gemakkelijk toepassen op een thema die speelt bij jou in de klas. Het betreffen losse activiteiten met een cyclisch karakter (werken in een circuit, coöperatieve werkvorm, bewegend leren).

Kun je de prentenboeken ook los bestellen?

Ja dat kan! De prentenboeken kun je nu al bestellen bij jouw basisschoolleverancier. Vanaf deze zomer kan je de Semsomprentenboeken ook kopen via onze webshop of bij jouw lokale boekhandel.

Sluit Voorbereidend rekenen met Semsom aan bij andere methodes in groep 3?

Ja, de leerlijnen van Semsom zijn volledig in lijn met de kerndoelen van het primair onderwijs, de tussendoelen van het SLO en de inhoudskaart voor het jonge kind van het SLO en sluit daarom aan bij iedere methode in groep 3.

Combigroep 3-4

Kan ik Semsom inzetten in een combinatieklas groep 3-4?

Heb je een combinatiegroep? Semsom werkt goed in een combinatiegroep omdat de lesopzet van Semsom flexibel is. Daarnaast zijn de activiteiten van groep 3 (automatiseren en bewegend en spelend leren) relatief eenvoudig te combineren met een hogere of lagere jaargroep, door kleine aanpassingen in de opgaven. Interactie is bovendien enorm belangrijk in het leerproces van de leerling. Leerlingen leren immers van en met elkaar tijdens de les. Zowel op sociaal- als cognitief vlak.

Door middel van een goede klassenorganisatie en het combineren van lesonderdelen kun je beide groepen goed de aandacht geven die zij nodig hebben. Bij een basisles bied je leerlingen van groep 4 tijdens de lesfasen ‘automatiseren’ en ‘bewegend en spelend leren’ een hoger niveau van de lesstof aan.

Hoe ziet een basisles in een combigroep 3-4 eruit?

Met een kleine niveau-aanpassing in de opgaven zijn de activiteiten van groep 3, in de lesfases automatiseren en bewegend en spelend leren, eenvoudig te combineren met de activiteiten van groep 4.

Voorbeeld:

Getallen maak je daar waar kan groter en bewerkingen wat moeilijker zodat groep 4 wordt uitgedaagd. Bijv. 13+6 voor groep 3 en 43+6 voor groep 4. Tevens wordt groep 3 uitgedaagd bij de grotere getallen en de bewerkingen van groep 4. Hier rekenen zij dus ook mee. Als kleinere getallen en eenvoudige bewerkingen voor groep 3 aan bod komen vindt het consolideren plaats voor groep 4. Zij onderhouden hiermee deze bewerkingen, zodat de automatisering van de leerlingen op een zeer hoog niveau blijft.

Lesfase basislesGroepAanpassingen
Automatiseren – 10 min.3 en 4 samenBewegende, spelende lesfase. De leerkracht biedt de lesstof op een hoger niveau aan voor groep 4 leerlingen. B.v. 5+2 (groep 3) wordt 50+20 (groep 4).
Op verkenning – 5 min.3 en 4 samen
Instructie – Checkmoment 10 min.3 en 4 samen
Zelfstandig werken / verlengde instructie – 20 min.Zelfstandig werken 3/4
Kinderen die voldoende hebben gehad aan de instructie kunnen nu zelfstandig gaan werken.
Verlengde instructie
ma: Verlengde instructie groep 3
di: Verlengde of verdiepende instructie groep 4
wo: Verlengde instructie groep 4
do: Verlengde of verdiepende instructie groep 3
Bewegend en spelend leren – 10 min.3 en 4 samenDe leerkracht biedt de lesstof op een hoger niveau aan voor groep 4. B.v. 5+2 (groep 3) wordt 50+20 (groep 4).
Lesafsluiting – 5 min.3 en 4 samen

Speciaal basisonderwijs

Is Semsom ook geschikt voor het SBO?

Semsom is ook geschikt voor speciaal basisonderwijs. Semsom zit boordevol doelgerichte bewegende en spelende activiteiten en we besteden veel aandacht aan automatiseren. Semsom gebruikt heldere, niet-talige instructies en ieder kind kan op zijn of haar eigen niveau werken. De bladspiegel van de werkboekjes is rustig, zo raken kinderen niet snel afgeleid tijdens het werken in de boekjes.
Er is geen aangepaste versie van Semsom nodig; vanuit het basisprogramma pas je eenvoudig het aanbod en de leertijd aan.

Bekijk ook: Softwarevragen Semsom

Neem contact op

E-mailen

Stuur een bericht

Of stuur een e-mail naar: klantenservice@zwijsen.nl

Vragen worden in principe binnen een werkdag beantwoord.

Software helpdesk

Stuur een bericht

Of stuur een e-mail naar: software@zwijsen.nl

Vragen worden in principe binnen een werkdag beantwoord.

Whatsapp

06 24 88 54 59
We sturen je binnen 24 uur een reactie.

Bellen

013 583 88 88
Op werkdagen van 8 uur tot 17 uur.
0
  Je winkelmand
  Je winkelmand is leeg< Verder winkelen
   Bereken verzendkosten
   Kortingscode toepassen

    Toegevoegd aan winkelmand

    Naar winkelmandje