AVI-niveau: hoe wordt het getest?

avi-niveau-test-thumbnailpngKinderen leren in groep 1 en 2 de letters al enigszins kennen, maar vanaf groep 3 beginnen ze écht met leren lezen. Zo leert 80% van de kinderen in groep 3 lezen met Veilig leren lezen, de methode voor aanvankelijk lezen en taal van Uitgeverij Zwijsen. Bij leesmethodes horen ook toetsen waarmee leerkrachten meten of kinderen de lesstof goed beheersen. De toetsen die het AVI-niveau van leerlingen meten, testen of kinderen een tekst vlot en correct kunnen lezen. Dit gebeurt van groep 3 t/m halverwege groep 8. Maar hoe testen scholen dat AVI-niveau precies en waarom? Je leest het in dit artikel.

‘De AVI-toets van Cito is een methode-onafhankelijke toets. De manier waarop deze wordt afgenomen, staat los van de methode die scholen gebruiken’, vertelt Marjon Verstappen, Uitgever van Veilig leren lezen.

Technisch lezen bij AVI-toetsen

Op de basisschool is er onderscheid tussen technisch en begrijpend lezen. De AVI-toets brengt de ontwikkeling en vaardigheid van kinderen in kaart op het gebied van technisch lezen van een tekst. ‘Bij technisch lezen gaat er vooral om dat kinderen de geschreven tekst correct en vlot uitspreken en bij begrijpend lezen gaat het om het begrijpen van de tekst. Technisch lezen is een voorwaarde voor het begrijpend lezen’, volgens Cito. De afname van de AVI-toetsen gebeurt met leeskaarten. Leerlingen lezen tijdens de toets de teksten op de kaarten hardop voor. De leerkracht noteert de tijd die de leerling nodig heeft om de tekst te lezen en hoeveel fouten de leerling maakt.

Twee AVI-toetsmomenten per jaar

‘Het moment waarop de AVI-toetsen worden afgenomen, staat vast. Dat gebeurt twee keer per jaar: tussen medio januari en medio februari (dan worden de M-toetsen afgenomen) en aan het eind van het schooljaar, tussen medio mei en eind juni (dan worden de E-toetsen afgenomen)’, vertelt Marjon verder. ‘In groep 3 neem je dus halverwege het schooljaar AVI M3 af en eind schooljaar AVI E3. Je kijkt dan of de leerling het AVI-niveau van de toets (M3 bijvoorbeeld) beheerst, of dit zijn ‘instructieniveau’ is of dat de tekst nog dusdanig moeilijk is voor de leerling dat hij die echt nog niet zelfstandig kan lezen (frustratieniveau). In het laatste geval leest het kind te langzaam en/of maakt het te veel fouten tijdens het lezen.’

Cito omschrijft de niveaus als volgt: ‘Het beheersingsniveau houdt in dat de tekst vloeiend en met relatief weinig fouten wordt gelezen. Als leerlingen zelfstandig willen lezen, sluiten teksten op dit niveau goed aan. Door het lezen van teksten op beheersingsniveau kunnen leerlingen hun technische leesvaardigheid onderhouden en ook een beetje uitbreiden. De leeshandeling wordt zo verder geautomatiseerd, wat er ook voor zorgt dat de leerlingen vlotter gaan lezen. Als ze een leeskaart op instructieniveau [of frustratieniveau, red.] lezen, dan lezen ze de tekst langzamer en/of met meer fouten dan op beheersingsniveau.’

AVI-niveaus

Cito heeft 12 AVI-niveaus bepaald: AVI-start, AVI-M3, AVI-E3, AVI-M4, AVI-E4, AVI-M5, AVI-E5, AVI-M6, AVI-E6, AVI-M7, AVI-E7 en AVI-Plus. Een tekst moet aan een aantal tekstkenmerken voldoen om een bepaald AVI-niveau te mogen hebben. Zoals deze kenmerken:

 • De gebruikte letters en bladspiegel
 • De lengte van de gebruikte woorden
 • De moeilijkheid van de gebruikte woorden en zinnen

‘Voor elk AVI-niveau, met uitzondering van AVI-start, zijn prestatie-eisen bepaald. Die prestatie-eisen bestaan uit grenswaarden voor tijd en fouten. Aan de hand van de grenswaarden kunnen leerkrachten bepalen of een leerling een leeskaart op beheersings-, instructie-, of frustratieniveau heeft gelezen’, aldus Cito.

Leeftijd en AVI-niveau gelijk?

Er is geen directe koppeling tussen het AVI-niveau en de leeftijd van leerlingen. AVI is ontwikkeld vanuit de gemiddelde leesontwikkeling van kinderen in Nederland en Vlaanderen. Door hele grote groepen kinderen te bekijken, is vastgesteld wat in elke jaargroep gemiddeld de leesontwikkeling is. Maar dat zegt nog niets over de leesontwikkeling van een individueel kind. Gemiddeld lezen kinderen in groep 3 op AVI Start, M3 en E3. Er zijn ook kinderen die al op E4 of hoger lezen. Anderzijds zijn er ook kinderen die het niveau E3 eind groep 3 nog niet halen. Het is vooral belangrijk dat de kinderen zich blijven ontwikkelen en gemotiveerd zijn om te lezen.

Doel van de AVI-toetsen

Het doel van de AVI-toets is volgens Cito: ‘Enerzijds het in kaart brengen van het vaardigheidsniveau en anderzijds het zichtbaar maken van de ontwikkeling van leerlingen op het gebied van technisch lezen. Daarnaast biedt de AVI-toets diagnostische informatie, zodat leerkrachten inzicht krijgen in het leesgedrag van de leerling. Leerkrachten komen zo meer te weten over de leessnelheid en de accuratesse van leerlingen.

Technische leesvaardigheid bij AVI-toetsen

Doorgaans is de leessnelheid voor de technische leesvaardigheid van zowel goede als zwakke lezers de bepalende factor. Zwakke technisch-lezers onderscheiden zich met name door een geringe leessnelheid. Uit de individuele analyse van de leesprestaties van laag scorende, dus doorgaans langzaam lezende leerlingen kan ook blijken dat deze niet alleen moeite hebben met het tempo, maar ook met de accuratesse waarmee gelezen wordt. De leerkracht kan dan nagaan welke leesfouten de leerling maakt. Door op de scoreformulieren bij de afgenomen kaarten het type fouten te noteren, krijgt de leerkracht meer zicht op het leesgedrag van de leerling’, volgens Cito.

Leesboeken en AVI-niveau

Cito bepaalt ook het AVI-niveau van een boek. Uitgevers vragen Cito om hun boeken door te meten. Hierna mogen uitgevers het AVI-niveau (AVI Start tot Plus) op hun boeken zetten met een apart logo. Dit gebeurt al ruim 35 jaar. In de video hieronder legt Cito uit hoe dat gaat.

Hier zou inhoud moeten staan van bijv. Youtube of Issuu
Om deze inhoud te kunnen laten zien, hebben wij je toestemming nodig om cookies te plaatsen. 
Open je cookie-instellingen om de cookies te accepteren.

AVI-niveaus bij Uitgeverij Zwijsen

Wil je leuke boeken voor je kind(eren) op verschillende AVI-niveaus? In onze webshop zoek je makkelijk op AVI-niveau en vind je snel een geschikt boek voor je kind(eren). Bijvoorbeeld Opa’s en oma’s stelen niet op AVI M6, een spannend kijkverhaal over dieren, de dierentuin en diefstal. Met een tof, gratis werkblad erbij. Of: Wist je dat? Olifanten, een non-fictieboekje met een verhaal in stripvorm, vol met grappige en leuke feitjes over olifanten. Oók met gratis, extra materiaal.

Uitgeverij Zwijsen heeft alle boeken die verschenen zijn, voorzien van een duidelijk leesbaar AVI-vignet dat achter op alle nieuwe kinderboeken te vinden is:

Test je eigen AVI- kennis!

Wil je nog meer weten over AVI-niveaus? Lees dan deze artikelen ook eens: AVI-lezen: veelgestelde vragen en Zelf het AVI-niveau bepalen van een kinderboek.

Reacties (4)
Michael van Haaren schreef op 3 februari 2023:
Beste Chantal, wij adviseren bij alle leerlingen de DMT en AVI-toets af te nemen om zowel op woordniveau als op tekstniveau de leesvaardigheid vast te stellen.
Chantal schreef op 3 februari 2023:
Wanneer besluit je de DMT af te nemen, nadat je eerst de AVI hebt afgenomen? Wat is hiervan de criteria? De DMT heb je namelijk nodig voor je dossieropbouw dyslexieaanvraag.
Michael van Haaren schreef op 7 juli 2021:
Beste Marja, Het is niet nodig om een leerling met hogere AVI-toetskaarten door te toetsen. Het volstaat om bijvoorbeeld halverwege groep 6 de toetskaart AVI-M6 af te nemen. Hiermee stel je vast of de leesvaardigheid van de leerling overeenkomt met het niveau dat je mag verwachten van een leerling halverwege groep 6. Wanneer de leerling AVI-M6 beheerst is deze in staat om boeken te lezen van AVI-M6 of hoger. Voor het vrije lezen adviseren wij leerlingen vooral te laten lezen wat ze willen lezen, ook als dit boeken zijn van een lager of hoger AVI-niveau. Wanneer een leerling op toetsmoment Midden groep 6 de AVI-toetskaart M6 op beheersingsniveau heeft gelezen is het niet nodig om aan het eind van groep 6 deze leerling nogmaals die toetskaart af te nemen als hij dan op de AVI-E6 kaart frustratie of beheersingsniveau behaalt. Hij heeft dan nog onvoldoende groei doorgemaakt om het niveau van AVI-E6 te bereiken. Belangrijk is om dan vast te stellen of dit te maken heeft met het vlot lezen of het accuraat lezen. Daarop kan dan nog gericht geoefend worden. ^Michael, Uitgeverij Zwijsen
Marja Apeldoorn schreef op 25 juni 2021:
Is het bij het afnemen van de AVI-toetsen van belang om als een kind voor kaart M6 in instructieniveau scoort, om dan nog door te toetsen met kaart E6? En als een kind bij een vorige afname M6 gehaald heeft en nu, bij de afnames in juni, toets je E6 en die haalt het nog niet (frustratie- of instructieniveau), moet dan M6 nog eens opnieuw getoetst worden? Misschien om te bepalen of een kind achteruit gegaan is?

Geef een reactie

Jouw email wordt niet gepubliceerd.

0
  Je winkelmand
  Je winkelmand is leeg< Verder winkelen
   Bereken verzendkosten
   Kortingscode toepassen

    Toegevoegd aan winkelmand

    Naar winkelmandje