Hoe het werkt

Wizwijs is een praktische en uitdagende rekenmethode voor groep 1 tot en met 8. De methode combineert praktisch en creatief rekenen met wiskundige kennis en vaardigheden. Wizwijs werkt doelbewust aan functionele en schoolse gecijferdheid. Kinderen krijgen met functionele illustraties en opdrachten, grappige fictieve rekenmaatjes én door veel te oefenen het rekenen goed onder de knie. Wizwijs, daar kun je op rekenen!

Didactiek

Klopt het wisselgeld dat je terugkrijgt in de winkel? Hoeveel gram suiker mag je toevoegen aan je zelfgemaakte appeltaart? Wat zijn de afmetingen van je nieuwe garderobekast? Hoeveel nachtjes is het nog slapen tot de zomervakantie? 'Reken maar' dat we op een dag veel rekenen! Daarom is het belangrijk dat we van kleins af aan vertrouwd raken met cijfers en getallen. Kies voor Wizwijs, de praktische en uitdagende rekenmethode voor groep 1 tot en met 8. Wizwijs sluit perfect aan op de belevingswereld van kinderen, waardoor zij het rekenen écht gaan begrijpen. Hoe leuker de rekenlessen, hoe beter de uitkomsten!

Stevige basis

Wizwijs biedt leerlingen de juiste tools om goed te leren rekenen. De methode combineert praktisch en creatief rekenen met wiskundige kennis en vaardigheden en werkt doelbewust aan functionele en schoolse gecijferdheid. Ieder kind ontwikkelt een stevige en brede basis om verder te leren rekenen: van vmbo tot vwo.

Rekenen is meer dan een trucje

Hoeveel kilometer heeft een buschauffeur gereden? Hoe duur is een patatje mayo plus een kaassoufflé? Hoeveel procent van alle klasgenoten heeft een bril? Wizwijs benadert rekenen niet als een trucje, maar als iets wat je écht wilt leren begrijpen. Het draait om inzicht. De methode is daarmee ijzersterk in het aanleren van getalbegrip. Alle illustraties, kleurgebruik en opdrachten zijn daarbij van nut. De rekenlessen spreken tot de verbeelding, waardoor kinderen vol enthousiasme blijven oefenen en oefenen met cijfers en getallen.

Opbouw

Bij leren rekenen wil je graag het overzicht behouden. Wizwijs biedt daarom een heldere structuur en duidelijke opbouw. Elk leerjaar bestaat uit negen blokken, met elk vier weken lesstof: drie weken basisstof + een toets + een herhalings- en verrijkingsweek. In totaal gaat het dus om leerstof voor 36 weken.

Met Wizwijs leren kinderen stapsgewijs rekenen: van handelend naar realistisch rekenen (situaties in de werkelijkheid) tot uiteindelijk formeel rekenen (berekeningen).

Groep 1 en 2: speelse verkenning

De kleuters verkennen op speelse manier rekenwiskundige onderwerpen. Het aanvankelijk rekenen komt daarbij compleet en gedegen aan bod. De leerlingen ontmoeten Wisse, het vertrouwde maatje dat altijd aanwezig is tijdens de rekenles. Ook is er Boefie Rups, die kinderen helpt bij het structureren en tellen. Er zijn ook volop handelingsmaterialen uit de rekenkist aanwezig. Door leerlingen zelf te laten ordenen, ontdekken zij structuur in het tellen.

Vanaf groep 3: oefening baart kunst!

Vanaf groep 3 krijgen leerlingen elke week vijf lessen van één uur. In les 1 tot en met 3 draait het om getallen en bewerkingen, in les 4 om meten, tijd en geld én in les 5 om meetkunde of een toets. Er bestaan vier handelingsniveaus: het concrete niveau, realistische voorstellingsniveau, abstracte voorstellingsniveau en symbolische niveau. Leerlingen die alle niveaus beheersen, beschikken over de juiste basis om het wiskundig inzicht verder te ontwikkelen.

Wizwijs kenmerkt zich door verschillende lessen:

  • Leren onder begeleiding: bestaande uit een doe-activiteit (handelend leren) en een begeleide oefening met behulp van het werkboek. U volgt de vorderingen van leerlingen op de voet en biedt waar nodig niveauverhogingen aan.  

  • Samenwerkend leren: leerlingen gaan samen aan de slag met de stof die tijdens het begeleidend leren is aangeboden. Door met elkaar te overleggen en de opdrachten te bespreken, raken zij meer vertrouwd met de lesstof.  

  • Zelfstandig werken: tijdens het zelfstandig werken in het oefenboek verdiepen leerlingen zich in alle rust in eerder aangeboden leerstof.  

  • Reflectie: hierbij staat het verwoorden van de opgedane kennis centraal. Leerlingen die de toets niet halen, krijgen herinstructie in een kleine groep. Andere leerlingen werken zelfstandig verder.

Differentiatie

Iedere leerling is anders. De een heeft een rekenknobbel, de ander ervaart rekenen als abracadabra. Wizwijs laat leerlingen op hun eigen niveau (minimum, basis of plus) werken. Het werkboek staat vol aanwijzingen om de stof makkelijker of juist moeilijker te maken.

Minimum, basis of plus

Leerlingen die zelfstandig aan de slag gaan met het oefenboek volgen de minimum- en basislijn (voorbereiding vmbo) óf de basis- en pluslijn met verrijkingsopdrachten (voorbereiding havo en vwo).

Oefenboek en oefenboek+

Vanaf groep 6 wordt de stof verder gedifferentieerd. Afhankelijk van de toetsresultaten werkt een leerling in het oefenboek óf in het oefenboek+ (voor de gemiddelde tot goede rekenaar).

Digitaal aanbod

Ook in het digitale oefen- en automatiseringsprogramma krijgen leerlingen stof op hun eigen niveau (minimum, basis of plus) aangeboden. De moeilijkheidsgraad is gebaseerd op de toetsresultaten. Via de leerlingsoftware zijn extra oefeningen beschikbaar.

Passende Perspectieven

Wizwijs heeft het leerlijnpakket Passende Perspectieven ontwikkeld, speciaal voor leerlingen die, ondanks alle inspanningen, het fundamentele niveau niet behalen. Door deze leerlingen passend onderwijs te bieden, scoren zij beter op onderdelen die er voor hen écht toe doen. Lees ook het inspiratieartikel Passende Perspectieven van het SLO en Wizwijs.

Snelle rekenaars

Met de compactinglijn van Wizwijs krijgen betere rekenaars de kans om de leerstof sneller te doorlopen. In handige overzichten zie je per jaargroep en per blok hoe je de leerlijn in kunt korten of welke opdrachten de snel lerende leerling kan overslaan.

Toetsing en evaluatie

Bij rekenen draait het om nauwkeurigheid. Om inzicht. Met Wizwijs weet u precíés welke ontwikkeling iedere leerling doormaakt, welke doelen wel of nog niet behaald zijn én welke adviezen en vervolgstappen nodig zijn.

Voortgangstoets

Om erachter te komen of leerlingen de behandelde stof beheersen, krijgen zij ieder blok (week 3) een voortgangstoets. Daarbij komt elk domein goed aan bod.

Automatiseringstoets

Om te kijken of de leerstof voldoende geautomatiseerd is, maken alle leerlingen vanaf groep 4 ook een digitale toets.

Toetssite Wizwijs

De Toetssite Wizwijs toont u in één oogopslag hoe leerlingen zich ontwikkelen. Beheerst een leerling de lesstof nog niet, dan geeft de software automatisch een advies voor herinstructie in week 4. Aan het eind van deze week bekijkt u met een herhalingstoets of de kinderen de stof nu wel goed beheersen. Leerlingen die meteen goed scoren op de toets, gaan aan de slag met de oefenboekpagina’s en plusopdrachten uit voorgaande lessen. Daarna werken ze aan uitdagende opdrachten uit de extra rekenmaterialen Rekentijger of Rekenpanda.

Software

Ontdek de digitale mogelijkheden van Wizwijs. Een optelsom van levendige en overzichtelijke lessen én bijzondere extra's waarmee u het beste uit uw leerlingen haalt. De software stimuleert het zelfstandig werken van jonge rekenkampioenen én ondersteunt u maximaal.

Leerkrachtassistent

Wist u dat er een duidelijk verband bestaat tussen de kwaliteit van de instructie en de rekenprestaties van leerlingen? Daarom is de Leerkrachtassistent een onmisbare digibordtool! Uw instructie wordt leuker, spannender en interactiever. Rekenen gaat meer tot de verbeelding spreken én daarmee stijgt het leerrendement. Het digimenu bevat voor elke les een planningsoverzicht, met alle onderdelen die in de les aan bod komen. Denk aan bordtekeningen en werk- en oefenpagina's. Ook zijn alle rekenmodellen beschikbaar, ter ondersteuning van de lessen of voor het maken van eigen oefenbladen.