Mees Kees

Rekenen, lezen en spellen: Mees Kees maakt overal een feestje van! Deze spelletjes sluiten 100% aan bij de lesstof van school. Ze zijn geschikt voor kinderen vanaf ongeveer 8 jaar.