De doorgaande leerlijn van Zwijsen

Al 170 jaar ontwikkelen we bij Zwijsen sprankelende materialen die het leren tot leven brengen voor kinderen in het basisonderwijs. Omdat de verschillende leerjaren voor een leerling zo nauw met elkaar samenhangen streven we naar een sterke samenhang tussen onze verschillende methodes. Op het vlak van herkenbaarheid maar ook inhoudelijk. Wij houden niet op bij de methodes, maar trekken de leerlijn innovatief door in het vele extra materiaal wat we ontwikkelen voor school én thuis.

0 tot 4 jaar

Kinderdagverblijf

Uk & Puk werkt aan de doorgaande ontwikkelingslijnen van 0 tot 4 jaar. Met Uk & Puk wordt op een speelse manier de taalvaardigheid, sociaalemotionele vaardigheden, maar ook de motorische en zintuigelijke vaardigheden gestimuleerd. Daarnaast biedt Uk & Puk allerlei rekenprikkels aan. Met Uk & Puk wordt de basis gelegd.

Thuis

Spelenderwijs ontdekken en leren, dát is wat peuters willen. Spellen in onze series Uk & Puk of Loco Bambino sluiten aan op de ontluikende geletterd- en gecijferdheid van jonge kinderen. De boekjes en spelletjes bieden een vrolijke eerste kennismaking met letters en getallen.

groep 1-2

School

Schatkist editie 3 sluit naadloos aan op Uk & Puk met een doorlopende leerlijn voor taal, rekenen, motoriek en sociaalemotionele ontwikkeling. Daarnaast sluiten de thema’s van Uk & Puk en de ankers van Schatkist op elkaar aan, zowel inhoudelijk als in opbouw.

Schrijven – Schatkist besteedt onder meer aandacht aan zithouding, schrijfpatronen, schrijftekens en aan het schrijven van cijfers. Een ‘schat’ van een voorbereiding op het échte schrijfwerk in groep 3 (Pennenstreken). Wil je kleuters nog beter voorbereiden op het leren schrijven, integreer dan moeiteloos het kleuterdeel van Pennenstreken in de thema’s van Schatkist.

Thuis

Spelen is leren, zeker voor kleuters. Speciaal voor kinderen in groep 1 en 2 ontwikkelt Zwijsen spelletjes die de ontwikkeling van taal, lezen, rekenen en sociaal-emotionele vaardigheden stimuleren. Onze leesseries voor kleuters zijn meer dan alleen mooie prenten- en voorleesboeken. Nieuwsgierige kleuters ontdekken van alles in onze prentenboeken en verkennen letters en woordjes in onze voorlees(samen)boeken. Ook voor kleuters die al zelfstandig kunnen lezen hebben wij kleurrijke boekjes geschreven op AVI Start.

groep 3

School

Lezen – Een goede doorstroom naar groep 3 is essentieel. Schatkist editie 3 sluit volledig aan bij de nummer 1 leesmethode van Nederland: Veilig leren lezen kim-versie. Door dezelfde didactiek, opbouw en differentiatie wordt de overgang van groep 2 naar groep 3 gewaarborgd.

Taal en spelling – Veilig leren lezen kim-versie biedt lezen, spellen én woordenschat geïntegreerd aan. De combinatie van lezen en spellen is een effectief principe om het automatiseren van letters en woorden te ondersteunen. Binnen de thematische aanpak is woordenschat volledig geïntegreerd. Ook schrijven is hierbij van belang.

Schrijven – De koppeling van een sterke leesdidactiek aan een sterke schrijfdidactiek leidt tot betere prestaties. Als leerlingen letters kunnen schrijven, herkennen en onderscheiden ze de letters daarna sneller. Dat helpt het leren lezen. Veilig leren lezen kim-versie en Pennenstreken editie 2 sluiten daarom naadloos op elkaar aan. Zo is de lettervolgorde hetzelfde en wordt ook de leerlijn spelling door Pennenstreken gevolgd.

RekenenSemsom; de enige rekenmethode speciaal voor groep 3. Semsom begeleidt kinderen van speelse kleuter naar zelfstandig schoolkind op een natuurlijke manier. Doordat ze actief bewegen en spelen in iedere les zijn kinderen beter geconcentreerd, beter gemotiveerd en kunnen ze de stof beter onthouden.

Wereldoriëntatie – De thema’s van Veilig leren lezen kim-versie zijn geplaatst in een wereldoriënterende omgeving. Daarnaast kun je werken met De Zaken van Zwijsen. De thema’s van De Zaken in groep 3 sluiten volledig aan bij de thema’s van Veilig leren lezen kim-versie.

Thuis

Speciaal voor kinderen in groep 3 ontwikkelde Zwijsen Spelletjes Veilig leren lezen. Deze spelletjes sluiten 100%  op de methode waarmee kinderen in groep 3 leren lezen: Veilig leren lezen. Spelenderwijs oefenen kinderen met deze spelletjes woorden, maken ze zinnen en werken ze aan hun woordenschat. Zelf een eigen boek lezen, dat willen kinderen in groep 3. Vanaf de eerste dag in groep 3 hebben wij voor iedere beginnende lezer een leuk boek om de nodige leeskilometers te maken.

groep 4 t/m 8

School

LezenEstafette editie 3 bouwt voort op het eindniveau ‘aanvankelijk lezen’ dat leerlingen bereiken met Veilig leren lezen. De leerstof uit de laatste kern van Veilig leren lezen wordt in het M4 pakket van Estafette herhaald en uitgebreid. Beide methodes hanteren hetzelfde differentiatiemodel. Estafette heeft net als Veilig leren lezen oefenboekjes waarmee leerlingen hun leesvaardigheid zelfstandig kunnen oefenen. Veilig & vlot (Veilig leren lezen) en Vloeiend & vlot (Estafette) kennen dezelfde opbouw: van woorden, naar zinnen, naar tekst.

Schrijven – Leren schrijven is een motorische vaardigheid die gedurende een lange periode geoefend moet worden. Het is dus van belang om in alle jaargroepen aandacht te besteden aan het schrijfonderwijs. Met Pennenstreken wordt door functionele schrijflessen het handschrift geoefend en kennis geautomatiseerd. Zo zijn er bijvoorbeeld schrijfoefeningen met Engelse woorden, spellingsmoeilijkheden en topografie. Zo wordt optimaal gebruik gemaakt van de leerstrategie die schrijven biedt.

Taal en spelling – Met Veilig leren lezen en Taal in beeld realiseert Zwijsen een doorlopende leerlijn voor taal en spelling in het basisonderwijs. Deze doorlopende leerlijn kenmerkt zich door aansluiting op spellingcategorieën en leesniveau als ook aansluiting op de leerlijnen spreken/luisteren, schrijven en woordenschat.

ZaakvakkenDe Zaken van Zwijsen bestaat uit eigentijdse methoden voor groep 3-8. Voor de groepen 3 en 4 is er de wereldoriëntatiemethode De Zaken 3-4. Voor de groepen 5 t/m 8 is er Tijdzaken (geschiedenis), Wereldzaken (aardrijkskunde) en Natuurzaken (natuur en techniek). De methoden zijn zowel in combinatie met elkaar als los van elkaar te gebruiken. Alle methoden zijn erop gericht leerlingen vanuit verschillende invalshoeken de echte wereld te laten ontdekken. De methoden zorgen voor een gedegen kennisopbouw. Ze prikkelen de leerlingen en zetten aan tot nadenken, ervaren en ontdekken. Concepten en processen worden zoveel mogelijk visueel uitgelegd, ondersteund door audio. 21-eeuwse vaardigheden, vakspecifieke vaardigheden en het toepassen daarvan komen ruimschoots aan bod.

Thuis

Uit onderzoek blijkt dat het thuis inzetten van educatieve spellen een enorm positieve invloed heeft op de leerresultaten op school. Vanaf groep 4 hebben we leuke leerzame spellenseries zoals Dolfje Weerwolfje en de Gorgels. Lol gegarandeerd tijdens het oefenen & lezen. Het lezen van boekenseries door kinderen is zeker aan te bevelen. Kinderen die leren lezen moeten namelijk leeservaring opdoen en leeskilometers maken. Het is net als leren zwemmen: oefening baart kunst. Zwijsen heeft leesboeken in alle soorten en maten zoals toneelleesboeken, moppenboeken, spannende verhalen, strips en een meeslepende leesserie die de geschiedenis tot leven brengt. Welke boeken- of spellenserie past het best bij jou kind?

Toegevoegd aan winkelmand

Naar winkelmandje