Leerkrachtassistent Veilig leren lezen digibordsoftware

Met de Leerkrachtassistent heb je alles in handen om je lessen mooi te presenteren op het digitale schoolbord. Alle basismaterialen waarmee de leerlingen werken, zijn in het programma opgenomen.

Overzicht en ondersteuning

De Leerkrachtassistent biedt overzicht en ondersteuning: van het inzoomen op woorden van het ankerverhaal tot het maken van een woordweb en van een auditief dictee tot het flitsen van letters en woorden. Als een letter via de instructie met de Leerkrachtassistent aan bod geweest is, geef je de letter vanuit de Leerkrachtassistent meteen vrij in de leerlingsoftware. Zo kunnen leerlingen er meteen mee oefenen!

Het voorlezen van een ankerverhaal met de Leerkrachtassistent Veilig leren lezen.

Leerkrachtassistent Veilig leren lezen, het voorlezen van een ankerverhaal

Woorden oefenen met de Leerkrachtassistent Veilig leren lezen.

Leerkrachtassistent Veilig leren lezen, scherm woorden oefenen

Hart van Veilig leren lezen

De Leerkrachtassistent en Digiregie vormen samen het hart van Veilig leren lezen en behoren dan ook tot het basispakket van de materialen. Je kunt eenvoudig thuis je lessen voorbereiden en dus veel tijd besparen, omdat alles online staat.

Optimale samenwerking met Digiregie

De Leerkrachtassistent werkt nauw samen met Digiregie. Zo geeft Digiregie de letterkennis van jouw leerlingen door aan de Leerkrachtassistent, waardoor je de instructie kunt afstemmen op je leerlingen. Ook is er vanuit Digiregie uitwisseling met de leerlingsoftware zodat je leerlingen adaptieve oefeningen krijgen.

Samenhang leerkracht- en leerlingsoftware

Door slimme koppelingen tussen de leerkracht- en leerlingsoftware ondersteunt Veilig leren lezen je optimaal in jouw dagelijkse lespraktijk. Op basis van de gegevens in Digiregie richt je je onderwijs in. Met de Leerkrachtassistent geef je instructie op maat en met de leerlingsoftware bied je gepersonaliseerde oefeningen aan. Hiermee bereik je maximale leerresultaten voor iedere leerling!

weergave softwarekoppelingen Veilig leren lezen

Meer materiaal van Veilig leren lezen

Ankerboeken

Elke kern van Veilig leren lezen begint met een prachtig geïllustreerd ankerverhaal waarmee je het thema van de kern introduceert. Het voorlezen draagt bij aan het uitbreiden van de woordenschat.Meer informatie

Letterbord

Bij het aanbieden van elke nieuwe letter maak je gebruik van het klassikale letterbord. Hiermee automatiseer je de letterkennis.Meer informatie

Wandplaten

34 prachtig geïllustreerde wandplaten ondersteunen je leerlingen in de klas bij het aanleren van nieuwe woorden en letters.Meer informatie