Veilig & vlot

Veilig & vlot behoort tot het belangrijkste basismateriaal van de leerlingen. Elke kern heeft een apart Veilig & vlot-boekje in zowel een maan- als een zonversie.

Unieke automatiseerlijn

Met Veilig & vlot oefenen leerlingen de nieuwe letter in steeds wisselende combinaties met bekende letters en op verschillende woordposities. Niet alleen in losse woorden, maar ook in zinnen en korte teksten. Op de automatiseerpagina’s worden de letters en woordtypen herhaald die ze al eerder hebben geleerd. De opbouw van Veilig & vlot is uniek, omdat elke letter en ieder woordtype systematisch terugkomt. Deze systematiek zit niet in andere methoden. Meer lezen over de unieke automatiseerlijn

Voorbeelden Veilig & vlot

Blader door een voorbeeld van Veilig & vlot maan kern 4 of bekijk een van de andere voorbeeldmaterialen:

Veilig & vlot zon

Veilig & vlot zon is op dezelfde wijze samengesteld als Veilig & vlot maan. Er zijn twee belangrijke verschillen:

  • De inslijppagina in Veilig & vlot zon is vanaf kern 1 gericht op woordtypen in plaats van letters.
  • Veilig & vlot zon bevat aan het begin van elke boekje telkens twee introductiepagina’s. Hierin staan alle woordtypen die in de betreffende kern in de zonlijn aan de orde komen, in woorden en zinnen.

Veilig & vlot E3, boekje 1 en 2

Voor sommige kinderen is een intensief aanbod van herhaling van de E3-doelen wenselijk. Voor deze groep is een ondersteuningspakket ontwikkeld: Veilig & vlot E3.

Meer materiaal van Veilig leren lezen

Veilig gespeld

Met Veilig gespeld oefenen leerlingen het spellen van woorden en zinnen. Bij elke kern hoort een boekje waar de leerlingen in tweetallen of individueel in werken.Meer informatie

Werkboekjes

Vanaf kern 1 zijn er aparte werkboekjes maan en zon. De werkboekjes bevatten opdrachten voor technisch lezen, begrijpend lezen en spelling.Meer informatie

Leesboekjes maan en zon

In kern 1 t/m 6 lezen alle leerlingen in een leesboekje maan-zon. De leerlingen in de zonlijn hebben ook een leesboekje zon. In kern 7 t/m 11 zijn er aparte leesboekjes voor maan en zon.Meer informatie