Inhoud en didactiek Code D

  • Kennis én vaardigheden vergroten
  • Leren uit een jeugdtijdschrift
  • Leren van elkaar

Inhoud en didactiek Code D

  • Kennis én vaardigheden vergroten
  • Leren uit een jeugdtijdschrift
  • Leren van elkaar

Krachtige didactiek

Kennis en vaardigheden, daar staat Code D voor. Kennis is de basis van alles. En kennis zorgt ervoor dat je nog meer wilt weten, dat je gaat doorvragen en doordenken. Met de bronnen en opdrachten van Code D bouwen de leerlingen aan een stevig kennisfundament. En omdat ze bij iedere opdracht verschillende vaardigheden moeten aanspreken – ook de 21e eeuwse vaardigheden –, vergroten ze niet alleen hun kennis maar ook hun vaardigheden. Stap voor stap.

Kennis én vaardigheden vergroten

Kennis is de basis van alles. En kennis zorgt ervoor dat je nog meer wilt weten, dat je gaat doorvragen en doordenken. Met de bronnen en opdrachten van Code D bouwen de leerlingen aan een stevig kennisfundament.

Maar kennis aanbieden alleen is niet genoeg. Kinderen leren pas écht als ze zelf ontdekken hoe iets in elkaar zit, als ze zelf verbanden zien of zelf oplossingen bedenken. En precies daarin schuilt de grote kracht van Code D. Alle leerstof wordt behandeld in speciaal ontworpen kijk- en denkopdrachten waarbij de kinderen kennis en vaardigheden, zoals logisch redeneren, kaartlezen, oorzaak-gevolgrelaties ontdekken en nog veel meer  – ook de 21e eeuwse vaardigheden -gebruiken en ontwikkelen. Zo vergroten ze hun kennis én hun vaardigheden.

Leren uit een jeugdtijdschrift

Het werkboek in de vorm van een jeugdtijdschrift staat garant voor motivatie en leerplezier. Doordat de bronnen en opdrachten in het werkboek afwisselend en leuk zijn, gáán de leerlingen ervoor.

Burgerschap is volledig geïntegreerd

In elk thema van iedere jaargroep zit een burgerschapsles. In deze les leggen de leerlingen een link vanuit de lesstof naar de huidige samenleving en hun eigen wereld. Ze discussiëren of filosoferen samen over het onderwerp: hoe kun je de opgedane kennis uit de eerdere lessen gebruiken om met elkaar na te denken over een betekenisvolle oplossing? Door naar elkaar te luisteren leren ze veel. Ook – of juist – als de meningen verschillen. Met Code D voldoe je aan de burgerschapsdoelen.

Code D Spread Burgerschapsles
Spread van een burgerschapsles uit Code D

Leren van elkaar

Wereldoriëntatie leent zich heel goed voor samenwerken en leren van elkaar.

In Code D werken de leerlingen veel samen. Interactie verscherpt hun beeld en brengt ze op nieuwe ideeën. Door samen over de opdrachten en bronnen te praten, krijgen ze bovendien meer grip op wat ze gelezen en gezien hebben. Fijne bijkomstigheid: doordat kinderen veel met elkaar en met de leerkracht in gesprek zijn, maken ze veel spreekkilometers. Ze gaan ongemerkt vaktaal gebruiken, breiden hun woordenschat uit en het is goed voor de spreekvaardigheid.

Inhoudelijke samenhang geschiedenis, aardrijkskunde, natuur & techniek

Samenhang maakt kennis betekenisvol. Daarom vertrekt elk thema vanuit centrale vragen waarin de vakgebieden die van nature al bij elkaar passen worden gecombineerd: geschiedenis met sociale geografie (mens en maatschappij) en fysische geografie met natuur & techniek (mens en natuur). Zo wordt veel duidelijker hoe alles met elkaar samenhangt, krijgt het geleerde meer betekenis en onthouden leerlingen alles beter.

Mens en maatschappij

Mens en natuur

Door de lesstof in logische samenhang aan te bieden blijft de lesstof beter hangen en gaan leerlingen zelf verbanden zien. 

Historisch tijdsbesef: de geschiedenis chronologisch bekeken

Code D biedt geschiedenis in chronologische volgorde aan. Op die manier krijgen leerlingen historisch tijdsbesef. Doordat ze weten hoe de overgang van het ene naar het andere tijdvak verliep, én waardoor dat kwam, begrijpen ze ook hoe iets door de eeuwen heen ontstaan of juist verdwenen is.

Thematische Topografie

De toponiemen worden in Code D thematisch aangeboden. Bij het thema Romeinen leren de leerlingen bijvoorbeeld waar Rome ligt. Op die manier krijgt topografie meer betekenis en beklijft het beter. In elk thema herhalen leerlingen toponiemen uit voorgaande thema’s.

Spread van een topografieles uit Code D
Spread van een topografieles uit Code D

Onderzoekend en ontwerpend leren (OOL)

Elk thema heeft een facultatieve OOL les, onderzoekend en ontwerpend leren. Deze OOL les borduurt altijd voort op de kennis die kinderen in de eerdere lessen van het thema aangeboden hebben gekregen. Code D biedt eerst kennis en vaardigheden aan (in de kijk- en denkopdrachten in iedere les) en laat kinderen dan zelf op onderzoek gaan. De OOL les heeft altijd een vaste opbouw: verkennen, onderzoeken, concluderen en presenteren.


Opbouw & Organisatie

Code D biedt rust en ruimte in het jaarprogramma, voor leerkrachten en leerlingen. Zo kun je al je tijd en aandacht geven aan de inhoud en samen met de leerlingen op ontdekkingsreis gaan.

10 thema’s per jaar

Met Code D  heb je 10 thema’s per jaargroep:

De thema's per jaargroep van Code D
10 de thema’s per jaargroep

Opbouw per thema

Elk thema bestaat uit 8 lessen van 60 minuten. De opfrisles en de OOL les zijn optioneel. Een jaarprogramma met Code D bestaat uit minimaal 60 en maximaal 80 lessen, inclusief de toetslessen.

Opbouw per les

Elke les 1 t/m 5 heeft dezelfde opbouw:

De startles duurt 30 minuten. De toetsles duurt 45 minuten.

Lesopbouw en lesdoelen in één overzicht

De handleiding helpt je om de les goed te organiseren. Het lesverloop is er bondig beschreven. Bij elke kijk- en denkopdracht zie je in één oogopslag het onderliggende doel en de vaardigheid en vind je tips om de leerlingen te begeleiden.

Spread van een les uit de handleiding Code D
Spread van een les uit de handleiding Code D

Combinatiegroepen

In combinatiegroepen kan dezelfde les van Code D aan twee groepen gelijktijdig gegeven worden.

In een combinatiegroep 5-6 geef je als leerkracht aan groep 5 en 6 dezelfde les. Het ene jaar start je met het materiaal van groep 5 en het volgende leerjaar met het materiaal van groep 6. Dit geldt ook voor de groepen 7-8.

Start je in groep 5 met de inhoud van groep 6 dan is het belangrijk voor het historisch tijdsbesef van de leerlingen de voorgaande tijdvakken kort te doorlopen. Hiervoor vind je in het dashbord vier extra lessen waarmee je met de leerlingen in een helicopterview de voorgaande tijdvakken doorloopt.


Differentiatie

Alle leerlingen werken bij Code D in hetzelfde werkboekje aan dezelfde opdrachten. Maar met verschillende vormen van differentiatie is maatwerk mogelijk voor iedere leerling. Zo kun je ze extra ondersteuning en uitdaging bieden.

Focusvaardigheden

De kijk- en denkopdrachten bij iedere les doen een beroep op verschillende vaardigheden van de leerlingen. De ene leerling gaat dit makkelijker af dan de andere. Per les is er een focusvaardigheid en in de handleiding staan voor elke focusvaardigheid observatiepunten en tips waarmee je leerlingen kunt ondersteunen.

Onderzoekend en ontwerpend leren

De optionele lessen onderzoekend en ontwerpend leren (OOL) kun je naar wens uitbreiden. De stappen hiervoor staan in een overzichtelijk kader in de handleiding. Als eindproduct presenteren de leerlingen wat ze onderzocht en ontdekt hebben. Ze maken bijvoorbeeld een infographic, interviewen elkaar of stellen een moodboard samen.

Verrijking

In de handleiding en in de Doris, het inspiratiemagazine voor de leerkracht, staan tips en ideeën om de lessen te verrijken: van boekentips en een halfuurtje kunst tot infographics bij ieder thema, waarmee de kinderen die meer of een andere uitdaging nodig hebben op verschillende manieren aan de slag kunnen.


Toetsen

Ieder thema wordt afgesloten met een toets die je op papier afneemt. Topografie kun je digitaal of op papier toetsen.

De toets toetst kennis en vaardigheden volgens de methode van de kijk- en denkopdrachten. Topografie kun je digitaal of op papier toetsen.

Verder met je methodekeuze

Factsheet

Download factsheet

De feiten op een rij. Waar moet jouw nieuwe methode aan voldoen?

Bekijk echt materiaal

Zichtzending aanvragen

Voel, blader, klik en scroll door echt materiaal.

Brochure lezen

Brochure aanvragen

Alles nog eens rustig nalezen en delen met je collega’s.

Contact opnemen

Wil je meer weten over Code D? Manon of een andere adviseur uit jouw regio helpt je graag verder.

Contact

Of bekijk de veelgestelde vragen

Op de hoogte blijven? Abonneer je dan op de nieuwsbrief van Code D.

Aanmelden

Toegevoegd aan winkelmand

Naar winkelmandje