Wereldoriëntatie basisonderwijs

Zwijsen heeft twee methodes wereldoriëntatie voor de basisschool: de nieuwe lesmethode Code D en De Zaken van Zwijsen. Daarnaast verkopen we boeken en spellen rondom geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek. Op zoek naar leuke extra’s voor in je wereldoriëntatieles? Lees onze inspiratieartikelen en download gratis lesideeën en meer!

Foto

Nieuw: Code D

Methode wereldoriëntatie groep 5 – 8. Hoe meer je van de wereld weet, hoe nieuwsgieriger je wordt!

 

Naar Code D

De Zaken van Zwijsen

Bestaat uit De Zaken 3-4, Natuurzaken, Tijdzaken en Wereldzaken. Zowel los als in combinatie met elkaar in te zetten.

Naar De Zaken
Foto

Boeken en spellen over wereldoriëntatie

Methode aardrijkskunde, natuur & techniek en geschiedenis los of samen

In wereldoriëntatie methodes komen de vakken aardrijkskunde, natuur & techniek en geschiedenis los (De Zaken van Zwijsen) of geïntegreerd (Code D) aan bod. Help je leerlingen kennismaken met de wereld!

Wereldoriëntatie voor groep 3 en 4

De Zaken is de methode voor wereldoriëntatie en bereidt de leerlingen van groep 3 en 4 uitstekend voor op de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuur en techniek. De kerndoelen van ‘oriëntatie op jezelf en de wereld’ komen geïntegreerd aan de orde. Code D is vooralsnog alleen beschikbaar voor groep 5 t/m 8. Maar op termijn wordt de methode zeker uitgebreid met groep 3 en 4.

Burgerschapsvorming basisonderwijs

Nederlandse scholen voor primair en voortgezet onderwijs zijn al sinds 2006 wettelijk verplicht om actief burgerschap en sociale integratie te bevorderen. In 2021 is daarvoor een nieuwe wet in werking getreden. Door burgerschap een prominente plaats in het onderwijs te geven, hoopt de overheid te bereiken dat leerlingen met uiteenlopende achtergronden een gemeenschappelijk perspectief krijgen op de bijdrage die zij als burgers aan de samenleving kunnen leveren.

Op veel basisscholen wordt burgerschap behandeld bij het vak Wereldoriëntatie. De nieuwe wereldoriëntatiemethode Code D van Zwijsen ademt burgerschap. Dankzij Code D werk je gericht aan burgerschapsvorming zonder dat je iets extra’s hoeft te organiseren. En je weet zeker dat je aan alle kerndoelen voldoet. Lees er alles over in het whitepaper ‘Wereldoriëntatie en burgerschapsvorming.’

Topografie

De topografie in Code D is thematisch. In het werkboek staat een aansprekende kaart en leuke informatie over de gebieden. Hier hoort ook een korte les bij vanuit het digibord. Oefenen kunnen de leerlingen met het software programma Topotour, beschikbaar vanaf schooljaar ’24-’25.

Ook in Wereldzaken (onderdeel van De Zaken van Zwijsen) wordt veel aandacht besteed aan topografie als onderdeel van kaartvaardigheden. De basis daarvoor vormt de topolijst van Cito. Voor het inoefenen van de topografie kun je gebruikmaken van de digibordopdrachten bij elke les en de oefenbladen bij elk thema. Lees hier 5 tips om topografie in een betekenisvolle context aan te bieden.

Meer leren over wereldoriëntatie? Abonneer je dan op de nieuwsbrief!

Aanmelden

Toegevoegd aan winkelmand

Naar winkelmandje