Online software Lezen met Zoem

Het oefenen van lezen is voor leerlingen heel aantrekkelijk en stimulerend via het vernieuwde én online computerprogramma bij Veilig leren lezen. Een belangrijke rol hierin speelt Zoem. De bekende bij die de leerlingen door alle thema’s van de methode leidt. Lezen met Zoem is geschikt voor zowel pc als tablet.

Ruimte voor verschillen

Veilig leren lezen biedt ruimte voor verschillen. De methode biedt de leerkracht de mogelijkheid in te spelen op de verschillende leerbehoeften binnen een groep door middel van een steraanpak, raketactiviteiten en zonmaterialen. Kinderen met een normale leesontwikkeling volgen de basislijn, de zogenoemde maanlijn. De online software Lezen met Zoem is voorzien van een vergelijkbare indeling. Lezen met zoem is ook heel geschikt voor het speciaal basisonderwijs.

Voordelen

Lezen met Zoem heeft een aantal voordelen ten opzichte van het bestaande computerprogramma op cd-rom. Allereerst is Lezen met Zoem direct gekoppeld aan de Leerkrachtassistent Veilig leren lezen. Dit maakt het voor uw leerlingen mogelijk om meteen toe te passen wat zojuist aan bod is geweest tijdens de instructie. Zonder dat je daar eerst instellingen voor hoeft aan te passen.

Voor pc en tablet

Lezen met Zoem is een online programma. Dit heeft als extra voordeel: gebruiksgemak. De vorderingen van de leerlingen zijn makkelijk te volgen. Je hoeft niets te installeren en het programma werkt op alle gangbare computersystemen. Je kunt leerlingen laten werken op de pc, maar Lezen met Zoem is ook zéér geschikt voor tablets.

Oefenstof bij alle kernen

Lezen met Zoem biedt oefenstof bij alle 12 kernen van Veilig leren lezen. Binnen de geboden context oefenen de leerlingen technisch lezen, spellen en begrijpend lezen. Het programma heeft ook een aantrekkelijk beloningsspel, waarbij Zoem de kinderen beloont met grappige animaties en positieve feedback.

Ben je geïnteresseerd in Veilig leren lezen 2e maanversie?