Veilig gespeld

Met Veilig gespeld oefenen leerlingen het spellen van woorden en zinnen. Het boekje Veilig gespeld is bestemd voor zowel de maan- als de zonlijn, omdat het spellen voor alle leerlingen een sterke basis is voor het lezen.

Veilig gespeld zet bovendien in op het leren van spellingstrategieën. Dit leerproces is óók voor de betere of excellente lezers van belang. Er is voldoende uitdaging voor de betere spellers dankzij de snuffelpagina’s met moeilijkere woordtypen.

Meer materiaal van Veilig leren lezen

Werkboekjes

Vanaf kern 1 zijn er aparte werkboekjes maan en zon. De werkboekjes bevatten opdrachten voor technisch lezen, begrijpend lezen en spelling.Meer informatie

Leesboekjes maan en zon

In kern 1 t/m 6 lezen alle leerlingen in een leesboekje maan-zon. De leerlingen in de zonlijn hebben ook een leesboekje zon. In kern 7 t/m 11 zijn er aparte leesboekjes voor maan en zon.Meer informatie

Magnetische letterdoos

De magnetische letterdoos bevat alle letters uit Veilig leren lezen. De letters zijn aan beide zijden magnetisch, zodat ze keurig op hun plaats blijven.Meer informatie