Veelgestelde vragen Estafette editie 3

Algemene vragen

Is Estafette volledig kerndoeldekkend voor technisch en begrijpend lezen?

Ja, met de methode ben je volledig kerndoeldekkend op zowel technisch lezen als begrijpend lezen. Wij noemen Estafette dan ook een volledige voortgezet leesmethode. 

Wat doet Estafette in de bovenbouw?

Estafette is dé voortgezet leesmethode voor groep 4 t/m 8. In groep 4, 5 en 6 leggen we de nadruk op technisch lezen en combineren we dit met leesbegrip, -beleving en -bevordering. In groep 7 & 8 verschuift het zwaartepunt naar begrijpend en studerend lezen en is leestechniek ondersteunend hieraan. Het toepassen en uitbreiden van de leesvaardigheid krijgt wel blijvend aandacht. Het doel van Estafette in de bovenbouw is dat alle leerlingen functioneel geletterd en zelfredzaam het voortgezet onderwijs instromen.

Klik hier voor meer informatie.

Zit er niet (te) weinig begrijpend lezen in de methode?

Nee hoor! Begrijpend lezen benaderen we niet vanuit strategiën, maar vanuit de uitgangspunten van Close Reading.

Close Reading gaat uit van 3 drie fasen. De eerste is kijken naar de tekst in het algemeen. Hierbij hebben we 2 richtvragen gegeven in het werkboek om kinderen op een denkspoor te zetten. Bij fase 2 en 3 (kijken naar details in de tekst en uitzoomen) is interactie tussen de leerlingen onderling en tussen de leerkracht en de leerlingen van grote toegevoegde waarde. Dat doen we aan de hand van de Leerkrachtsassistent.

De begripsvragen voor het verdiepend lezen op begrip zijn opgenomen in de Leerkrachtsoftware. Hierbij hanteren wij dus geen lijst met vragen in het werkboek die kinderen moeten maken. Maar modelen: Hardopdenkend voordoen. En met elkaar praten over de tekst.

Hoe is de aansluiting van Veilig Leren Lezen groep 3 naar Estafette groep 4 ?

Uiteraard mag je van Zwijsen een sterke doorgaande lijn verwachten van het aanvankelijk lezen met Veilig Leren Lezen in groep 3 naar het voortgezet lezen met Estafette in groep 4 en verder. Zo zijn de leerlijnen op elkaar afgestemd en houdt Estafette rekening met wat er in groep 3 is aangeboden. Sterker nog, het pakket M4a heeft een overgangskarakter waarbij er wordt herhaald en voortgebouwd op het aanbod binnen de laatste kernen van Veilig Leren Lezen. Maar uiteraard is Estafette ook prima te combineren met een andere aanvankelijk leesmethode.

Hoe ziet de instructie voor plusleerlingen eruit?

Kinderen in aanpak 3 krijgen samen met de andere leerlingen instructie op het betreffende lesdoel wat die dag aan bod komt. Daarnaast staat het onderhoud van AVI E5 en hoger centraal (dit in tegenstelling tot de kinderen in aanpak 1 en 2, waarbij het onderhoud in AVI E5 en lager aanbod komt).

Wat doen de kinderen in groep 4 en 5 als ze al AVI uit zijn? Is het plusdeel dan voldoende?

Kinderen die in groep 4 en 5 al AVI uit zijn hebben een andere leesbehoefte. Zij gebruiken het lezen als middel in plaats van als doel. Zij zullen echter wel op (over het algemeen) eenzelfde beleving zitten als de andere leerlingen. Het plusboek biedt hier uitkomst. Deze kinderen gaan gelijk aan de slag met vloeiend lezen en zullen dit ook op AVI-vrije teksten toepassen. We gaan deze kinderen dus uitdagen in de breedte van de beleving en niet op AVI-niveau. Ze hebben immers laten zien dat ze het technische stuk al onder de knie hebben. Voor deze kinderen is het belangrijk om te blijven lezen. Betrek je deze kinderen niet bij het leesonderwijs, dan zal hun motivatie om te lezen en uiteindelijk hun  leesvaardigheid achteruit gaan.

Worden de extra leesboeken in de komende jaren nog aangevuld?

We hebben per jaargroep een aanvullende leesserie. Wil je nog meer boeken? Dan kun je op zwijsen.nl/webshop heel makkelijk extra, actuele boeken vinden. Hier kun je selecteren op verschillende manieren, zoals op groep, serie, of thema, en bij de titels vind je allerlei tips, lesbrieven, werkbladen etc.

Wat is een belangrijke verandering in de werkboeken?

Bij Estafette editie 3 staan de leerdoelen in leerlingtaal in het werkboek. Zo zien ze welk woordtype in de les centraal staat. En welke tip van vloeiend lezen aan bod komt. Maar we laten de leerlingen na afloop van de les ook evalueren of de lesdoelen zijn behaald. Dat gebeurt in de lesfase Terugkijken. Mocht de leerling meer willen oefenen dan ziet hij direct welke pagina’s van Vloeiend & vlot aansluiten bij de doelen van de les. Daarnaast is de focus in de werkboeken nog meer komen te liggen op het technisch aspect van leren lezen: automatisering. Oefeningen die daar in mindere mate aan bijdragen zijn niet meer opgenomen, zoals het schrijven van woorden en zinnen.

Wat vind ik in de Leerkrachtsoftware?

Voorbereiden, plannen, geven en evalueren van de lessen. En het bijhouden van resultaten. 

Zit er een beloningssysteem in de Oefensoftware?

Met de Leestrainer oefenen leerlingen zelfstandig hun leesvaardigheid. Dit doen ze op de computer of op een tablet, op school óf thuis. Op hun eigen niveau oefenen ze:

 • Het lezen van teksten uit de omnibus
 • Vloeiend lezen met het onderdeel ‘Kruip in de huid van’
 • Vlot lezen van woorden met ‘Woordflitsen’

Een coach begeleidt hen bij de leesoefeningen en past de voor-koor-zelf methodiek toe.

Uniek aan de Leestrainer is de opnamefunctie waardoor kinderen hun hardop gelezen stuk terug kunnen luisteren.

In het leesrapport binnen de Leestrainer is voor leerlingen zichtbaar welke resultaten hij of zij behaald heeft. Het programma geeft ook duidelijk aan of je op het juiste tempo of te langzaam/snel gelezen hebt.  

Hoe wordt de licentieprijs berekend?

De licentiegeldt voor meerdere jaargroepen. En wordt berekend door een prijs per leerlingen maal een fictief aantal leerlingen per klas, gebaseerd op de schoolgrootte, verdeeld over het aantal groepen waarvoor de licentie werkt. 

Is Connect-lezen nog noodzakelijk naast Estafette 3 – aanpak 1?

De inzet is van aanvullende leermaterialen als connect-lezen is niet noodzakelijk. Met aanpak 1 biedt Estafette een volwaardig aanbod voor de zwakke lezers. Daarin zijn uitgangspunten als die van connect-lezen verwerkt. De school kan (in overleg met de leesspecialist van school of indien er sprake is van dyslexie met de betreffende behandelaar) er uiteraard zelf voor kiezen om naast de methode toch een aanvullend aanbod/interventie in te zetten (zorgniveau 3).

Kan Estafette ook in het speciaal onderwijs worden gebruikt?

Ja, dat kan. Bij het samenstellen van de methode Estafette is uitgegaan van een didactiek die voor alle kinderen werkt om goed, vlot, vloeiend en met begrip te leren lezen. De methode is zo ontwikkeld, dat er voor elk kind voldoende materialen en oefeningen zijn. Ook de zwakste leerling leert met deze methode lezen, zeker als er optimaal gebruik wordt gemaakt van de differentiatiemogelijkheden. Die zijn vooral gericht op intensivering en doelgericht werken aan de aandachtsgebieden die worden gesignaleerd aan de hand van de toetsgegevens.

De werkwijze van intensiveren en doelgericht werken kan ook worden toegepast in het SBO en SO. Het gebruik van de methode hiervoor vergt wel aanpassingen. Wil je hier meer informatie over? Neem dan contact op met onze klantenservice.

Hoe werkt Estafette in combinatiegroepen?

Heb je een combinatiegroep? Dat werkt in Estafette editie 3 heel eenvoudig. Je hebt twee mogelijkheden:

 • je combineert de leerkrachtgebonden basisles voor de ene groep met de vrijwel leerkrachtvrije vervolgles voor de andere groep (dakpanmodel);
 • je geeft leerlingen uit beide groepen samen instructie voor leestechniek. Daarna gaan beide groepen zelfstandig aan de slag. Alle Aanpak 1 leerlingen kun je dan samen ‘verwerking’ geven;

In de Leerkrachtsoftware (Leerkrachtassistent) word je digitaal ondersteund bij het geven van een Estafette les in een combinatiegroep. Je kunt instellen aan welke groepen je lesgeeft en welk instructiemodel je wilt hanteren. En vervolgens helpt de Leerkrachtassistent je stapsgewijs door een les. Wil je weten hoe je dit instelt? Bekijk het knoppenfilmpje van de software.

In groep 7 en 8 ligt de nadruk op begrijpend en studerend lezen. Heb je een combinatiegroep 7-8, dan kun je ervoor kiezen om het ene jaar met de hele groep M7 en E7 door te werken, de jaar daarop neem je dan de pakketten M8 en E8. Wij adviseren om in de periode oktober en maart dan bij álle leerlingen voor begrijpend – en studerend lezen de methodetoetsen horende bij het gegeven pakket af te nemen. Voor het technisch lezen oefenen de leerlingen van groep 7 met de boekjes Vloeiend & vlot M7 en E7, in groep 8 met Vloeiend & vlot Plus.

Ben je gebruiker van Estafette editie 3?

Voor verschillende combinatiegroepen vind je in de Leerkrachtassistent onder ‘Materiaal’ en dan ‘Naslag’ meer informatie en tips. Ook voor groepsdoorbroken werken is een artikel beschikbaar.

Wat is modelen?

Modelen = ik doe het voor, jij / jullie doen het na. Modelen is niet hetzelfde als uitleg geven.

In Estafette editie 3 wordt modelen gebruikt om leerlingen te laten zien hoe je een tekst kan aanpakken. Daarbij wordt telkens een van de focuspunten rondom leesbegrip gemodeld, zoals Leesdoel en leesmanier, Verbanden via een zinsdeel en Betekenis van woorden en zinnen. In bijgaand filmpje wordt aan de hand van een stukje tekst nog eens toegelicht hoe modelen werkt.

Over toetsing

Welke toetsen biedt Estafette aan?

Estafette kent zowel voor het technisch lezen als het begrijpend en studerend lezen 4 toetsmomenten in het jaar. Twee keer een landelijke Citotoets en twee keer een methodegebonden toets.

Voldoet Estafette aan de nieuwe Cito leestoetsen DMT en AVI?

Jazeker. Op basis van de nieuwe AVI-leestoetsen van Cito hebben wij de nieuwe leerlijn technisch lezen gebaseerd. Alle woordtypen die in de AVI-leeskaarten worden getoetst komen uitvoerig aan bod binnen de Estafettelessen.

Zitten de methodetoetsen in de Leerkrachtsoftware?

Ja die zitten daarin. Ben je bekend met de vorige editie van Estafette? Dan zie je nu dat taartdiagrammen eruit zijn gehaald en dat alles wordt weergegeven als staven.

Wordt begrijpend lezen ook getoetst?

Begrijpend lezen in Estafette sluit aan op de Cito toetsen 3.0 Naar aanleiding van de vraag vanuit scholen om begrijpend lezen ook tussentijds te kunnen toetsen hebben we ook methodegebonden begrijpend leestoetsen ontwikkeld. Deze zijn beschikbaar via de Leerkrachtsoftware. In de bovenbouw ligt de nadruk op begrijpend en studerend lezen. De Aanpak adviezen worden dan ook niet meer gebaseerd op de toetsen technisch lezen maar op de toetsen begrijpend lezen. 

Vragen omtrent de e-learning

Ik ontvang geen activatiemail voor de e-learning, hoe kan ik hem toch activeren?

De beheerder kan in Leerkrachtmodule controleren of de leerkracht is toegewezen.

Op de volgende manier kun je de e-learning zonder activatiemail toch activeren:

 • De desbetreffende leerkracht vindt bovenin de Zwijsen Leerkrachtmodule het kopje ‘Zwijsen academie’ (in de balk met alle methodes).
 • Dit kopje is alléén zichtbaar wanneer de e-learning nog niet is geactiveerd.
 • Klik op het kopje ‘Zwijsen academie’ en ga naar ‘Trainingen’. Daar kun je de e-learning activeren en daarna komt het kopje ‘Zwijsen academie’ in Basispoort te staan. Vanuit daar kan de e-learning in het vervolg geopend worden.
Hoe koppel ik de leerkracht aan de e-learning?

Na het bestellen van een cursus kunnen gebruikers hier aan gekoppeld worden. Een beheerder kan dit doen in de Zwijsen Leerkrachtmodule:

 • Ga naar de Zwijsen Leerkrachtmodule;
 • Open ‘Programmabeheer’ en klik op ‘Trainingen’ onder ‘Leerkrachten’;
 • Kies een training;
 • Klik onder de tabel op ‘Toewijzen’ en selecteer een leerkracht die je wilt koppelen aan de training.
 • Hierna ontvangt de leerkracht een activatiemail. Controleer hiervoor evt. ook de spambox.

Je kunt een koppeling ongedaan maken door op de knop ‘Ontkoppelen’ te klikken. Onder de tabel zie je hoeveel leerkrachten je nog kunt koppelen. Wanneer de leerkracht de training heeft geactiveerd, kan de toewijzing niet meer ongedaan gemaakt worden.

Hoe kom ik in de e-learning?

Wanneer je de e-learning hebt geactiveerd staat er in Basispoort onder het kopje ‘Zwijsen academie’ een snelkoppeling naar de e-learning.

Mijn school heeft een geldige licentie op een van de trainingen maar ik heb geen toegang.

Ga na of de ICT Coördinator van je school jou gekoppeld heeft aan de training. Activeer vervolgens de training.

De beheerder heeft mij gekoppeld, hoe activeer ik nu de training?

Wanneer de beheerder je heeft gekoppeld aan de e-learning krijg je daar automatisch een email van.

In de mail dien je op de activatie link te klikken. Via je Basispoort inlog kom je in de Zwijsen Leerkrachtmodule. Klik vervolgens op Activeren, de training wordt gestart.

Na het activeren staat er in Basispoort onder het kopje ‘Zwijsen academie’ een snelkoppeling naar de e-learning.

Ik probeer in Zwijsen academie de training (knop 2) te openen maar dit lukt niet.

De training wordt geopend in een nieuw browservenster. Zorg ervoor dat popupblokkering voor lerenmet.zwijsen.nl is uitgeschakeld.

Ik heb de training afgerond. Hoe komt het dat ik het certificaat niet kan openen?

Controleer of de voortgangsstreepjes van alle onderdelen in de training volledig wit zijn. Zo niet, dan zijn niet alle onderdelen afgerond. Ga naar het onderdeel dat nog niet is afgerond en controleer of alle vragen zijn beantwoord, alle filmpjes zijn bekeken en eventuele bijlagen zijn geopend.

Kan ik de voortgang van de e-learning van leerkrachten inzien?

Een beheerder kan de voortgang zien van een e-learning per leerkracht.

Wanneer je als beheerder zelf ook aan de e-learning gekoppeld bent kun je op de volgende manier zien hoe ver de vorderingen in de e-learning per leerkracht zijn:

 • Ga naar Basispoort – Lesmateriaal – Zwijsen academie – E-learning starten met VLL Kim.
 • Klik links bovenin op: Mijn startpagina – Klik bij mijn medewerkers de naam van de desbetreffende leerkracht aan. Wanneer je doorklikt opent hij de e-learning en kun je zien wat er al afgerond is.

Wanneer je als beheerder niet gekoppeld ben aan de e-learning ga je naar: https://lerenmet.zwijsen.nl/my/

Klik je daar de naam van de desbetreffende leerkracht aan. Hier zie je het afgeronde percentage staan. Wanneer je daarna de training aanklikt en nogmaals op ‘training’ opent de e-learning. Je kunt dan zien welke onderdelen er al afgerond zijn.

Neem contact op

E-mailen

Stuur een bericht

Of stuur een e-mail naar: klantenservice@zwijsen.nl

Vragen worden in principe binnen een werkdag beantwoord.

Software helpdesk

Stuur een bericht

Of stuur een e-mail naar: software@zwijsen.nl

Vragen worden in principe binnen een werkdag beantwoord.

Whatsapp

06 24 88 54 59
We sturen je binnen 24 uur een reactie.

Bellen

013 583 88 88
Op werkdagen van 8 uur tot 17 uur.
0
  Je winkelmand
  Je winkelmand is leeg< Verder winkelen
   Bereken verzendkosten
   Kortingscode toepassen

    Toegevoegd aan winkelmand

    Naar winkelmandje