Werkboeken Basis en Plus

Werkboeken basis

Bij elk AVI-niveau horen twee werkboeken basis (A & B) voor de Aanpak 1 2 leerlingen. Hierin staan allerlei oefeningen, gericht op correct, vlot en vloeiend lezen met per lesafsluiting een opdracht leesbegrip en leesbeleving.

Werkboeken basis

Werkboeken plus

Ook horen bij elk AVI-niveau twee werkboeken plus (A & B) voor de Aanpak 3 leerlingen. Deze werkboeken overlappen gedeeltelijk met de werkboeken basis maar bieden meer uitdaging in de opdrachten.

Werkboeken plus

Groep 7 en 8

In de bovenbouw werken alle leerlingen in hetzelfde werkboek, dat gericht is op het onderhouden en uitbreiden van de leesvaardigheid. Het accent ligt daarbij vooral op het begrijpend lezen.

Werkboek E5 basis

Werkboek E5 plus