Materiaal & software bij Estafette editie 3

Estafette staat voor volledig voortgezet leesonderwijs. De methode biedt aantrekkelijke en afwisselende materialen waardoor zowel leerlingen als leerkrachten er met plezier mee werken: 

Materialen voor de leerkracht

Handleiding

Voor elk niveau is er een handleidingpakket (A & B) met duidelijke lesbeschrijvingen en veel tips voor de extra-leestijd.Meer informatie

Leerkrachtsoftware

De Estafette Leerkrachtsoftware ondersteunt de leerkracht bij het geven van instructie via het digibord en het voorbereiden, plannen, geven en evalueren van de lessen en de resultaten van de leerlingen.Meer informatie

Materialen voor de leerling

Omnibussen

Bij elk AVI-niveau horen twee omnibussen (A & B) met elk een eigen thema. De omnibussen bevatten een tekstboek en als je dit omdraait heb je een leesboek.Meer informatie

Vloeiend & vlot

Voorin zitten leeskaarten horend bij de verschillende woordtypen van dat AVI-niveau met als doel correct en vlot lezen. De kaarten achterin behandelen de verschillende aspecten van vloeiend lezen.Meer informatie

Zandlopers

Zandloperoefeningen zijn belangrijke opdrachten in het werkboek. Ze automatiseren de leesvaardigheid.Meer informatie

Oefensoftware

Met de Oefensoftware kunnen leerlingen zelfstandig hun leesvaardigheid oefenen op de computer of tablet, op school en/of thuis. En dat op hun eigen niveau.Meer informatie

Aanvullende materialen