Materiaal & software bij Estafette editie 3

Estafette staat voor volledig voortgezet leesonderwijs. De methode biedt aantrekkelijke en afwisselende materialen waardoor zowel leerlingen als leerkrachten er met plezier mee werken: 

Materialen voor de leerkracht

Handleiding

Voor elk niveau is er een handleidingpakket (A & B) met duidelijke lesbeschrijvingen en veel tips voor de extra-leestijd.Meer informatie

Leerkrachtsoftware

De Estafette Leerkrachtsoftware ondersteunt je niet alleen bij het voorbereiden, geven en evalueren van de lessen en de resultaten. Het begrijpend lezen doe je zelfs vrijwel volledig digitaal aan de hand van vragen en opdrachten op je digibord.Meer informatie

Materialen voor de leerling

Vloeiend & vlot - groep 4 t/m 8

Voorin zitten leeskaarten horend bij de verschillende woordtypen van dat AVI-niveau met als doel correct en vlot lezen. De kaarten achterin behandelen de verschillende aspecten van vloeiend lezen.Meer informatie

Leeswerkboeken - groep 7 en 8

Per half jaar heb je twee leeswerkboeken. Hierin gaan leerlingen ‘lezen met de pen’: echt in de teksten werken. Volop onderstrepen, omcirkelen en aantekeningen maken. In het leeswerkboek staan alle teksten die in de lessen gebruikt worden, met gevarieerde oefeningen en opdrachten gericht op leesbegrip, leesbeleving, studerend lezen én voordrachtslezen.Meer informatie

Aanvullende materialen