Hoe het werkt

Zelfsturend verwerken en oefenen

In Rekenkikker ligt de nadruk op het zelfsturend verwerken en oefenen van domeinspecifieke leerstof zoals die in de gangbare reken-wiskundemethodes voorkomt. Elk werkboek kent een vaste indeling, bestaande uit:

 1. In dit boek oefen je …: Elk boek start met een doelenoverzicht voor de leerling.
 2. Opfrissertje: 6 opdrachten die de voorkennis van de leerling activeren en toetsen.
 3. Je oefent …: 6 leerstappen met heldere doelomschrijvingen. Elke leerstap bestaat uit 10 opdrachten die oplopen in moeilijkheidsgraad.
 4. Wat weet je nu?: Een toets per leerstap.
 5. Weet je nog?: In 6 opdrachten worden de leerstappen nog eens herhaald.
 6. Dit kan ik nu!: 6 opdrachten waarmee de leerling reflecteert op de voorgaande 6 leerstappen. 

Inkijkexemplaar

Bekijk een paar opdrachten in onderstaande bladerversie van Rekenkikker.

Overzicht materialen

Voor de leerling:

 • 12 werkboeken met domeinspecifieke oefenstof op niveau Cito IV, minimumstof voor leerlingen in groep 3 t/m 8
 • 12 antwoordenboeken behorende bij bovengenoemde 12 werkboeken

Voor de leerkracht:

 • Algemene toelichting

De volgende 12 boekjes zijn beschikbaar:

 1. Rekenen met procenten
 2. Rekenen met breuken
 3. Rekenen met decimale getallen
 4. Rekenen met verhoudingen
 5. Metriek stelsel
 6. Betekenis geven aan procenten
 7. Betekenis geven aan breuken
 8. Lengte, inhoud en gewicht
 9. Klokkijken
 10. Toepassingen met procenten
 11.  Geldrekenen
 12.  Betekenis geven aan decimale getallen  

Hoe zet je Rekenkikker in bij jouw rekenmethode?

De rekenboeken van Rekenkikker kun je inzetten als extra oefenmateriaal naast de rekenmethode waar je school mee werkt. Ook kun je Rekenkikker opnemen in je groeps- en handelingsplannen op basis van de CITO-LOVS analyse.

Wil je weten hoe en wanneer je Rekenkikker het beste kunt inzetten bij jouw rekenmethode, ga dan naar de Veelgestelde vragen over de Extra rekenmaterialen.