Hoe het werkt

Realistisch reken-wiskundeonderwijs

Rekentijger ondersteunt de principes van het realistisch reken-wiskundeonderwijs en stimuleert het samenwerkend leren.

In Rekentijger worden geen oplossingswijzen voorgeschreven. De leerlingen kunnen zelf bepalen hoe ze een opdracht aanpakken. Komen ze er niet uit, dan vinden ze op deze website tips die hen op het juiste spoor zetten.

Regelmatig worden de leerlingen gestimuleerd om samen te werken; bij bepaalde opdrachten is dat zelfs noodzakelijk. Zo leren ze hun werkwijze en argumenten aan anderen uitleggen en verdedigen. Ze kunnen ook samen oplossingen zoeken en elkaar op ideeën brengen.

Inkijkexemplaar

Bekijk een paar breinkrakers in onderstaande bladerversie van Rekentijger jaargroep 5.

Leerstof

De leerstof in Rekentijger sluit aan bij de stof die in de reguliere reken-wiskundemethoden aan bod komt. De opdrachten zijn ingedeeld naar vier onderwerpen, die te herkennen zijn aan de kleuren van de werkbladen.

  • Getalbegrip en bewerkingen (gele bladen)
  • Meten en meetkunde (rode bladen)
  • Logisch denken en redeneren (groene bladen)
  • Combinaties (blauwe bladen)

Leerlingen kunnen op elk gewenst moment werken met Rekentijger, bijvoorbeeld als ze klaar zijn met het reguliere rekenwerk of op vrijgeroosterde uren. Gemiddeld heeft een leerling een half uur tot 3 kwartier nodig voor een werkblad.

Registreren en evalueren

Elk werkboek bevat een overzicht van de werkbladen. Daarop geven de leerlingen aan of ze een werkblad hebben gemaakt. Nadat de werkbladen zijn nagekeken aan de hand van het antwoordenboek, eventueel door de leerlingen zelf of tijdens een nabespreking, kan ook worden aangegeven of de resultaten voldoende zijn.

Een ander hulpmiddel om na te gaan in hoeverre de leerlingen de behandelde onderwerpen begrijpen is de puzzel op pagina 31. In deze puzzel komen de belangrijkste nieuwe onderwerpen die in het werkboek aan bod zijn geweest aan bod in de vorm van stellingen. Deel B bevat ook stellingen over onderwerpen die in deel A aan bod zijn geweest. Door deze pagina samen met de leerlingen door te nemen nadat ze deze gemaakt hebben, krijgt u een goed beeld van wat de kinderen hebben geleerd.

Gratis uitproberen

Daag snelle rekenaars uit met extra pittige rekenproblemen en breinkrakers van Rekentijger.

Download de gratis materialen en probeer ze uit in je groep

Tips bij de werkbladen