Hoe het werkt

Taal in beeld is een compacte en complete taal- en spellingmethode voor groep 4 tot en met 8. De methode is ontwikkeld voor kinderen van nu. De focus ligt op de belevingswereld van het kind, onder meer met dynamische lessen, bijzondere digitale 'uitstapjes' en kleurrijke materialen. Taal in beeld biedt onderwijs op maat: álle leerlingen − taalzwak, taalgemiddeld en taalsterk − krijgen volop aandacht en uitdaging op het eigen niveau.

Didactiek

Taal is een van de belangrijkste en breedste vakken op de basisschool. Het heeft te maken met woordenschat, met spreken en luisteren, met analyseren en met het onthouden van allerlei regeltjes om de taal goed te gebruiken. Taal is ook sterk verbonden met spelling (een vak apart). Schrijf je speurtocht of speurtogt? Stevig of steevig? Lijf of leif? Hond of hont? En waarom dan? Kortom: leerlingen die met taal en spelling aan de slag gaan, staan voor veel uitdagingen. Een goede aanpak is dus een must. Kies voor Taal in beeld, de meest compacte en complete taal- en spellingmethode voor groep 4 tot en met 8. Voor kinderen van nu!

Belevingswereld kind

Leren en spelen is een gouden combinatie. Kinderen die met veel plezier leren, onthouden meer. Taal in beeld focust daarom op de belevingswereld van het kind. De lessen, taken en toetsen zijn eigentijds én er wordt slim gebruikgemaakt van de nieuwste digitale mogelijkheden. Denk aan serious games als 'Woordenschat in beeld' en 'Spellingspeurder', waarmee kinderen geen genoeg krijgen van het leren. Dát vertaalt zich weer in mooie resultaten.  

Taal in beeld: voor álle kinderen

De leerstof van Taal in beeld is volledig afgestemd op de referentieniveaus en sluit daarmee perfect aan op het vervolgonderwijs. Dit garandeert een compleet dekkend leerstofaanbod voor álle leerlingen. Elk kind, taalzwak, taalgemiddeld of taalsterk, krijgt voldoende aandacht en uitdaging op het eigen niveau. Ook aan u, de leerkracht, is gedacht. Taal in beeld biedt u voldoende keuzevrijheid, zodat u les kunt geven zoals ú dat wilt.
 

Opbouw

Als het om taal en spelling gaat, komt er veel nieuwe informatie op kinderen af. Om leerlingen niet te overladen met de leerstof, is het belangrijk om alles heel gedoseerd, stap voor stap en gestructureerd aan bod te laten komen. Taal in beeld is daar een kei in! De methode kenmerkt zich door een herkenbare didactische structuur, waar leerlingen op kunnen bouwen.

Jaarprogramma: 32 lesweken/8 blokken

Het jaarprogramma van Taal in beeld telt 32 lesweken. Het gaat hierbij om 8 blokken van 4 weken, wat ruimte biedt om na enkele weken (na blok 4 en blok 8) een breekweek in te bouwen. Bij ieder blok staat een ander thema centraal. De eerste drie weken bestaan uit basislessen: 12 taallessen en 9 spellinglessen. In de vierde week vindt een toetstaak (taal) en controledictee (spelling) plaats. Ook gaan kinderen, afhankelijk van hun ontwikkeling, aan de slag met herhalings- of plustaken.

De lessen

De taallessen staan in het teken van vier taaldomeinen: woordenschat, spreken/luisteren, schrijven (stellen) en taalbeschouwing. Bij spelling is er aandacht voor de juiste spellingwijze, maar ook voor het 'spellingproces': waarom wordt een woord zo gespeld? 

4 lesfasen

Iedere les is opgebouwd volgens een herkenbare didactische structuur. Er zijn 4 fasen:

Fase 1: Op verkenning

De les start met een oriëntatie op de lesstof: klassikaal of individueel met oefeningen. 

Fase 2: Uitleg

Je geeft uitleg met behulp van handige instructietools, zoals uitlegfilmpjes, de Werkwoordenhulp, de Moeilijke woorden Top 10 en het uitlegbord.

Fase 3: Aan de slag

Leerlingen maken de oefeningen in het werkboek. Tip: neem de antwoorden klassikaal door met behulp van het digibord.

Fase 4: Terugkijken

Je blikt samen met de leerlingen terug: wat hebben ze geleerd?

Differentiatie

Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn eigen manier en tempo. Terwijl de een met grote passen vooruitloopt op de rest, heeft de ander meer tijd nodig om die ene spellingregel onder de knie te krijgen. En dat geeft niets, want... oefening baart kunst! Taalzwakke, taalgemiddelde en taalsterke leerlingen: ieder kind heeft taalent op het eigen niveau!

Niveaudifferentiatie en tempodifferentiatie

Taal in beeld biedt volop ruimte om op het eigen niveau te spelen, te oefenen en te experimenteren met taal en spelling. De basisleerlijn is volledig gebaseerd op de referentieniveaus en dus bedoeld voor álle leerlingen. Aan onderlinge verschillen komt de methode tegemoet met niveaudifferentiatie en tempodifferentiatie. Voor élke leerling krijg je gerichte adviezen.

Niveaudifferentiatie

3 instructiegroepen

Taal in beeld houdt rekening met de verschillende onderwijsbehoeften. De methode hanteert daarom 3 aanpakken.

  • Aanpak 1: taalzwakke leerlingen krijgen naast de basisinstructie verlengde instructie en extra feedback.
  • Aanpak 2: taalgemiddelde leerlingen werken na de basisinstructie zelfstandig verder.
  • Aanpak 3: taalsterke leerlingen bereiken hun doelen zelfstandig.

Opdrachtniveau

Bij veel opdrachten zijn pictogrammen zichtbaar die het niveau van de opdracht aanduiden. Opdrachten met 1 stip staan voor het basisniveau en worden door alle leerlingen gemaakt. Via deze oefeningen werken kinderen naar het streefniveau toe. Er zijn ook opdrachten met 2 stippen, voor leerlingen die meer aankunnen. De lessen sluiten af met een verwijzing naar plustaken op verhoogd niveau.

Inzicht via toets en controledictee

Om vast te stellen of leerlingen de doelen bereikt hebben, maken ze voor taal een toetstaak (na elk blok) en voor spelling een controledictee (na les 9). Indien nodig zijn er herhalingstaken in de vierde week.

Tempodifferentiatie

Taal in beeld biedt ook voldoende ruimte voor tempodifferentiatie. Zo krijgen snelle leerlingen extra taken aangeboden. Op papier werken ze bijvoorbeeld met Taalmaker (waarmee ze taal op creatieve wijze leren gebruiken) en digitaal met Spellingspeurder en Woordenschat in beeld. 

Serious games

Om leerlingen zelfstandig met taal en spelling te laten oefenen, zijn de serious games Woordenschat in beeld en Spellingspeurder ontwikkeld. De games sluiten perfect aan op de belevingswereld van kinderen.

Herhaling en toetsing

Een taal- en spellingkampioen ben je niet zomaar. Daar is veel oefening, herhaling en toetsing voor nodig. Taal in beeld toetst op diverse manieren. Op de korte en middellange termijn. Op papier of digitaal. Met deze methodegebonden toetsen weet je precies hoe alle leerlingen zich ontwikkelen en wanneer behoefte is aan extra oefening of uitdaging. 

Toetsing op korte termijn: na elke les

Bij taal- en spellingonderwijs is het belangrijk om leerlingen op de voet te volgen. Taal in beeld sluit daarom elke les af met een reflectieopdracht (Terugkijken): leerlingen noteren zelf wat ze deze les hebben geleerd. Ook jij, de leerkracht, controleert of alle doelen zijn bereikt.  

Toetsing op middellange termijn: na elk blok

Op de middellange termijn stel je vast of de kinderen alle doelen van het blok hebben behaald:

Taal

Elk blok bevat een toetstaak, gericht op de verschillende domeinen. Op basis van deze basistoets volgt een individueel advies voor het programma in de vierde en dus laatste week. Daarnaast is er ook een facultatieve toets, die de domeinen spreken/luisteren en schrijven intensiever toetst met mondelinge en schriftelijke opdrachten. 

Spelling

Om de vorderingen bij spelling te evalueren, heeft ieder blok 3 soorten dictees: 2 facultatieve weekdictees (na les 3 en les 6 van elk blok), een facultatief signaaldictee (na les 7 van elk blok) en een controledictee (na les 9 van elk blok).

Toetsing: papier of digitaal

Bij zowel taal als spelling heb je de keuze uit papieren en digitale toetsen. Welke vorm je ook kiest, het toets- en volgsysteem maakt alle resultaten inzichtelijk en zet voor elke leerling de juiste herhalingstaken op naam klaar. Na een digitale toets zijn de resultaten en adviestaken direct zichtbaar. Na een papieren toets voer je de resultaten handmatig in, waarna je gerichte adviezen krijgt. Omdat de software van Taal in beeld en Spelling in beeld gekoppeld is aan het leerlingvolgsysteem ParnasSys, hoef je toetsresultaten nooit meer dubbel in te voeren.

Software

Taal in beeld speelt in op de belevingswereld van kinderen. Dit vraagt om een andere manier van lesgeven, met meer aandacht voor digitalisering. De methode focust op de nieuwste digitale mogelijkheden. Denk aan aansprekende filmpjes, interactieve oefeningen en serious games die taal en spelling echt tot leven brengen. Ook jij, de leerkracht, profiteert van de slimme software. De Leerkrachtassistent ondersteunt je optimaal bij instructie, verwerking, evaluatie en het (thuis) voorbereiden van uw lessen. 

Met Taal in beeld geef je zoals jij dat wilt: alle materialen zijn zowel digitaal als op papier verkrijgbaar. Dus kies óf combineer!

Serious games

Wie regelmatig oefent met taal en spelling, maakt grote sprongen in het leerproces. De serious games 'Woordenschat in beeld' en 'Spellingspeurder' maken het oefenen wel heel aantrekkelijk.

  • Met 'Woordenschat in beeld'  oefenen leerlingen op het eigen niveau met het vergroten van de woordenschat.
  • Met 'Spellingspeurder'  oefenen leerlingen op een leuke, opbrengstgerichte manier met spelling. Alle spellingcategorieën komen aan bod.

Leerkrachtassistent 

De Leerkrachtassistent, het hart van de methode, bevat handige en prikkelende software voor het digibord. Met de Leerkrachtassistent breng je je lessen meer tot leven. Laat bijvoorbeeld leuke filmpjes zien of maak de oefeningen klassikaal. De Leerkrachtassistent levert je veel op. De tool is handig voor instructie, verwerking, evaluatie én het (thuis) voorbereiden van lessen. Daarnaast krijg je met slechts één klik op de knop een schat aan informatie over alle leerlingen. 

Toetssite

De Leerkrachtassistent is gekoppeld aan de Toetssite, waarmee je digitaal toetsen afneemt en nakijkt. De resultaten zijn meteen inzichtelijk en je krijgt per leerling (of groep) advies over een geschikte vervolgaanpak. Dat scheelt tijd!