Hoe het werkt

Met deze geschiedenismethode voor groep 5 t/m 8 leer je je leerlingen het verleden te herkennen in het heden. De tijdbalk neemt een centrale plaats in. Deze laat zien hoe ver weg en hoe dichtbij onze geschiedenis is. Kinderen leren van alles over tien tijdvakken. Dit doen ze eerst (groep 5-6) vanuit Nederlands perspectief en daarna (groep 7-8) vanuit Europees of mondiaal perspectief.

Lees hieronder hoe Tijdzaken betekenis aan geschiedenis geeft. Geen tijd om te lezen? Scroll dan naar beneden om de 1-minuut video's te bekijken.

Didactiek

Tijdzaken, geschiedenisles voor kinderen van nu

Met deze geschiedenismethode leren kinderen overeenkomsten en verschillen tussen vroeger tijden en nu. Ze zien hoe mensen in de Wereldoorlogen leefden en hoe revoluties ontstonden. Ook brengt de methode hen bij wat burgerschap inhoudt. Ze leren zich te verplaatsen in een ander en wat hun eigen verantwoordelijkheden zijn. In groep 5-6 draaien de lessen om de vragen: wie, wat, waar en hoe? In groep 7-8 staat vooral de waaromvraag centraal.

Historisch besef

Tijdzaken brengt kinderen tijdsbesef en historisch besef bij. De tijdbalk speelt hierin een belangrijke rol. De tijdbalk wordt gebruik om gebeurtenissen, verschijnselen, personen en ontwikkelingen te ordenen en in de tijd te plaatsen. Zo ontwikkelen je leerlingen inzicht in chronologie. Hierbij zijn niet alleen de jaartallen van belang. De methode stelt ook regelmatig de vraag: hoe ver weg of hoe dichtbij is de geschiedenis?

Kaarten en tabellen

Topografische en historische kaarten spelen vanaf groep 6 een grote rol in deze geschiedenismethode. Kinderen geven informatie weer in een grafiek of tabel en gebruiken deze om te vergelijken. Wat is anders? Wat juist hetzelfde? 

Bouwen aan woordenschat

Tijdzaken is geen leesmethode, maar presenteert wel woorden en begrippen die voor veel kinderen nieuw zijn. Deze zijn voorzien van de fonetische uitspraak. Bovendien worden elke ontwikkeling en proces ondersteund en toegelicht met beeld. Filmpjes en mooie afbeeldingen sluiten goed aan bij de belevingswereld van kinderen en bij de manier waarop zij graag leren. 

Op pad met personages

In groep 5-6 ontdekken je leerlingen hun eigen leefomgeving en Nederland. Ze doen dit aan de hand van kinderen van hun eigen leeftijd. In groep 7-8 nemen volwassenen hen mee Europa door, de wereld over en het heelal in. Zo vertelt piloot Tom over de Europese landen waar hij naartoe vliegt en laat de reislustige Nadira zien welke verschillende klimaten ze tegenkomt tijdens haar reizen.  

Opbouw

Logische en herkenbare opbouw

Tijdzaken werkt als een tijdmachine. In woord en met veel beeld breng je vroeger tijden tot leven in je eigen klas. Door de link te leggen met de periode waarin we nu leven, leer je kinderen wat het belang van geschiedenis is. Deze geschiedenismethode voor groep 5 t/m 8 focust in groep 5 en 6 op de vragen: wie, wat, waar en hoe. Vanaf groep 7 staat de waaromvraag centraal. De methode is in alle jaargroepen op dezelfde manier opgebouwd. 

Compact en flexibel

Deze geschiedenismethode heeft een jaarprogramma van 20 lessen. Deze compactheid maakt de methode overzichtelijk en zeer flexibel. Je behandelt vijf thema’s per leerjaar. Een thema telt drie lessen en een toetsles. Een les duurt 50 minuten: na de instructie van 20 minuten is er 30 minuten tijd voor verwerking. In groep 7-8 diep je de tien thema’s die je leerlingen in groep 5-6 gehad hebben verder uit. Heb je weinig voorbereidingstijd? Kies dan voor de kant-en-klare lessen. Maar lessen uitbreiden met eigen materiaal is ook heel eenvoudig. 

Een combinatieklas?

Tijdzaken is zo flexibel opgebouwd dat je er ook in een combinatieklas prima mee uit de voeten kunt. De methode is zo ingericht dat leerlingen de lessen zelfstandig kunnen doorlopen. Je kunt dus de ene jaargroep aan het werk zetten op de pc, laptop of tablet terwijl je de andere jaargroep klassikaal lesgeeft. Of je kiest ervoor in beide jaargroepen hetzelfde thema te behandelen. Een andere optie is om de ene jaargroep les te geven en de andere met de plusopdrachten te laten werken. De week erna draai je dit om. Volop flexibiliteit dus met deze geschiedenismethode voor groep 5 t/m 8!  

Wereldoriëntatiethema’s

Zwijsen biedt wereldoriëntatiethema’s waarin Tijdzaken, Wereldzaken en Natuurzaken samenkomen. Hierin staan naast de 21e-eeuwse vaardigheden, ontdekkend en onderzoekend leren centraal. Binnen het wereldoriëntatiethema Uitvindingen werken groepjes kinderen volgens een vastgestelde route naar het antwoord op de onderzoeksvraag. Tijdens het doorlopen van deze route ontdekken ze onder andere uitvindingen uit het verleden. In elk wereldoriëntatiethema verkent en onderzoekt het groepje eerst het onderwerp en geven de groepsleden tot slot een presentatie. Jij bepaalt hoeveel tijd ze aan elke stap mogen besteden. De wereldoriëntatiethema’s doen een beroep op de volgende vaardigheden: creativiteit, samenwerken, kritisch en probleemoplossend denken, communiceren, zelfregulering en sociale vaardigheden.

Differentiatie

Differentiatiemogelijkheden

Tijdzaken laat elk kind optimaal leren. De geschiedenismethode voor groep 5 t/m 8 biedt de mogelijkheid te differentiëren in leerstijl, tempo en niveau. Kinderen van nu zijn gewend om informatie tot zich te nemen via beeld. Ze zijn enorm visueel ingesteld. Daar sluit Tijdzaken bij aan. De methode staat bol van de aansprekende afbeeldingen en leuke, informatieve filmpjes. De teksten zijn altijd kort en overzichtelijk. 

Uitdagende plusopdrachten

Heb je leerlingen die extra uitdaging aankunnen? Bij elke les Tijdzaken zitten twee plusopdrachten. Bij elk thema hoort ook een plusopdracht. Dit is een opdracht waar kinderen meerdere lessen mee bezig zijn. De extra opdracht bij het thema doet een beroep op de creativiteit van je leerlingen. Ze maken bijvoorbeeld een werkstuk of toneelstuk dat ze vervolgens opvoeren. 

Woordenschat uitbouwen

Lastige en nieuwe begrippen, ontwikkelingen en processen zijn voorzien van de fonetische uitspraak. Kinderen bouwen dus ook tijdens de geschiedenislessen hun woordenschat uit. Elke les start met het lesdoel en de begrippen die centraal staan. Hiermee activeer je de voorkennis en bereid je je leerlingen voor op de les. 

Spelletjes!

Alle kinderen houden van spelletjes, daarom zijn veel opdrachten in Tijdzaken in spelvorm gegoten. Tijdens het spelen van een quiz of invullen van een kruiswoordpuzzel, kunnen kinderen laten zien wat ze allemaal al geleerd hebben. Deze geschiedenismethode voor groep 5 t/m 8 bevat verschillende spelvormen waarmee kinderen alleen of in duo’s aan de slag gaan. 
 

Toetsing en evaluatie

Spectaculaire lessen

Tijdzaken leert kinderen verbanden te zien tussen vroeger en nu. Door verleden en heden met elkaar te verbinden met bijvoorbeeld de hulp van een tijdbalk, met grafieken en tabellen. De methode maakt kinderen nieuwsgierig naar hoe hun grootouders leefden toen ze jong waren en naar de kunstschilders in de gouden eeuw. De spectaculaire lessen vol filmpjes en spellen zorg voor enthousiasme en motivatie. Dit zie je terug in de toetsresultaten! 

Toetsen

Een toets Tijdzaken bestaat uit tien vragen, eentje per lesdoel. Kinderen maken een toets na elke derde les. Ook de toetsvragen zijn aantrekkelijk vormgegeven en vaak voorzien van leuke filmpjes en afbeeldingen. De laatste toetsvraag gaat altijd over het thema. Het leerlingvolgsysteem geeft inzicht in hoe je leerlingen ervoor staan. Je zie hoe lang ze over een opdracht gedaan hebben en welke opdrachten ze gemaakt hebben.  

Digitaal of op papier

De toetsen van Tijdzaken kun je vanaf het schooljaar 2017-2018 behalve op papier ook digitaal afnemen. Digitaal toetsen neemt je veel werk uit handen. De resultaten vind je automatisch terug. 
Tijdzaken is gekoppeld aan ParnasSys. 

De papieren toets vind je in het leerkrachtmenu. Je print de pdf uit en de resultaten vul je na het invullen in op het toetsregistratieformulier. 
 

1-minuut video's

In acht korte video's legt Erik uit hoe Tijdzaken, Wereldzaken en Natuurzaken werken.