Materiaal & software bij Veilig leren lezen

Het basismateriaal van Veilig leren lezen kim-versie bestaat uit zowel papieren als digitale leermaterialen. Ze ondersteunen je optimaal bij het opbrengstgericht werken in groep 3 en het leren op maat.

Overstappen van 2e maan naar de kim-versie? Kijk hier welke materialen inzetbaar en beschikbaar blijven.

De software bij Veilig leren lezen

Digiregie

Het online registratie- en planningsprogramma Digiregie helpt je bij het voorbereiden en monitoren van het taal- en leesonderwijs in groep 3. De Toetssite Veilig leren lezen is integraal opgenomen in Digiregie.Meer informatie

De materialen voor leerlingen

Werkboekje Start

In kern Start werken alle leerlingen in hetzelfde werkboekje. In het werkboekje Start maken de leerlingen kennis met de werkwijze van Veilig leren lezen.Meer informatie

Veilig & vlot

Veilig & vlot behoort tot het belangrijkste basismateriaal van de leerlingen. Er is per kern één Veilig en vlotboekje in zowel een maan- als een zonversie. Meer informatie

Veilig gespeld

Met Veilig gespeld oefenen leerlingen het spellen van woorden en zinnen. Bij elke kern hoort een Veilig gespeld boekje waar de leerlingen in tweetallen of individueel in werken.Meer informatie

Werkboekjes

Vanaf kern 1 zijn er aparte werkboekjes maan en zon. De werkboekjes bevatten opdrachten voor technisch lezen, begrijpend lezen en spelling. Meer informatie

Leesboekjes maan en zon

In kern 1 t/m 6 lezen alle leerlingen in een leesboekje maan-zon of in een leesboekje zon. In kern 7 t/m 11 zijn er aparte leesboekjes voor maan en zon.Meer informatie

Magnetische letterdoos

De magnetische letterdoos bevat alle letters die in Veilig leren lezen worden aangeboden. De letters zijn aan beide zijden magnetisch, zodat ze keurig op hun plaats blijven.Meer informatie

Klikklakboekje

In het klikklakboekje hangen kinderen de letters die ze al geleerd hebben of al kennen. Zo groeit het klikklakboekje mee met het niveau van het kind.Meer informatie

De materialen voor leerkrachten

Ankerboeken

Elke kern van Veilig leren lezen begint met een prachtig geïllustreerd ankerverhaal waarmee je het thema van de kern introduceert. Het voorlezen van de ankerverhalen draagt bij aan het uitbreiden van de woordenschat in groep 3. Meer informatie

Letterbord

Bij het aanbieden van elke nieuwe letter maak je gebruik van het klassikale Letterbord. Hiermee automatiseer je eenvoudig de letterkennis.Meer informatie

Wandplaten

34 prachtig geïllustreerde wandplaten ondersteunen je leerlingen in de klas bij het aanleren van nieuwe woorden en letters. Bekijk hoe de wandplaten zijn gemaakt.Meer informatie

Handleidingen per kern

In de handleiding vind je een overzichtelijke beschrijving van elk lesonderdeel: van introductie tot afronding. Elke kern heeft een eigen handleiding. Meer informatie

Letterkaartjes

Met de letterkaartjes werken je leerlingen spelenderwijs aan het automatiseren van de letterkennis. De letterkaartjes zijn vooral geschikt als oefenmateriaal in kleine groepjes, bijvoorbeeld in de verlengde instructie of in de extra ster-tijd.Meer informatie

Aanvullend materiaal

Handpop Zoem

Handpop Zoem kan ter ondersteuning op verschillende momenten worden ingezet. Bijvoorbeeld bij het zoemend lezen van Veilig & vlot.Meer informatie

Koppeling met Momento

De methodesoftware van Zwijsen is gekoppeld aan Momento, het digitale en methode-onafhankelijke dashboard voor het basisonderwijs.

Wat is Momento?

  • Een vakoverstijgend dashboard voor de leerkracht
  • Vertrouwde educatieve content van de beste uitgeverijen
  • De mogelijkheid om een ‘eigen leerproces’ te creëren
  • Inclusief tablet of Chromebooks voor je leerlingen