Antwoordenboekjes zon

Bij elke kern is een antwoordenboekje zon ontwikkeld. Kinderen die de leerlijn zon volgen, kunnen met behulp van deze antwoordenboekjes de opdrachten die zij in het werkboekje gemaakt hebben zelf nakijken.

De eventuele verschillen tussen hun antwoorden en dat wat in het antwoordenboekje staat, kunnen zij gebruiken om het werk na te bespreken met de leerkracht. Regelmatig nabespreken voor de zon-leerlingen blijft een vereiste.

Er zijn geen antwoordenboekjes maan, omdat het de voorkeur heeft dat de leerkracht deze zelf nakijkt, dan wel klassikaal bespreekt.