Digiregie

Het online registratie- en planningsprogramma Digiregie helpt je bij het voorbereiden en monitoren van het taal- en leesonderwijs. Je krijgt op deze manier de juiste ondersteuning bij het opbrengstgericht werken in groep 3. In Digiregie is de Toetssite Veilig leren lezen integraal opgenomen. Daarmee kan je eenvoudig resultaten invoeren en analyseren. Bovendien krijg je adviezen voor de leesontwikkeling, die je helpen jouw leerlingen op maat te begeleiden. Op basis van de gegevens in Digiregie richt je jouw onderwijs in.

Leerlingvolgsysteem in Digiregie

Digiregie heeft een digitaal leerlingvolgsysteem dat je ondersteunt bij het opbrengstgericht werken. Na elke kern kan je eenvoudig een plan maken voor de volgende kern, rekening houdend met de verschillende instructiebehoeften van jouw leerlingen. Bovendien krijg je informatie voor halfjaarlijkse groepsplannen.

Digiregie kernplan

Toets- en oefenresultaten in Momento

Momento is een gebruiksvriendelijk, centraal dashboard dat de leerkracht op ieder gewenst moment, op elk device een uniform, vak- en methode overstijgend beeld geeft van de voortgang van leerlingen. Het toont realtime welke leerlingen de stof goed beheersen en welke kinderen extra hulp, ondersteuning en/of extra uitdaging nodig hebben.

Nog méér in Digiregie

In Digiregie zijn bovendien de volledig digitale handleiding, op maat te maken jaarplanningen en actuele kopieerbladen opgenomen. Via Digiregie beheer je ook de leerlingsoftware en kan je de oefenresultaten inzien.

Digiregie lesbeschrijving

Hart van Veilig leren lezen

De gebruiksvriendelijke online software de Leerkrachtassistent en Digiregie vormen het hart van de methode Veilig leren lezen en behoren dan ook tot het basispakket van de materialen. Je kunt eenvoudig thuis je lessen voorbereiden en dus veel tijd besparen, omdat alles online staat. Doordat Digiregie leerlingresultaten doorgeeft aan de Leerkrachtassistent, kan je bovendien jouw instructie op maat geven.

Optimale samenwerking

De beide programma's werken optimaal samen. Zo geeft Digiregie de letterkennis van jouw leerlingen door aan de Leerkrachtassistent waardoor je jouw instructie op maat kunt maken. Ook is er vanuit Digiregie uitwisseling met de leerlingsoftware zodat jouw leerlingen adaptieve oefeningen krijgen.

Haalbaar leesonderwijs

De doordachte opzet van de methode, met daarbij aandacht voor een goed klassenmanagement, biedt je de juiste ondersteuning om op maat leesonderwijs aan jouw leerlingen te kunnen geven. Met Digiregie heb je ook de mogelijkheid om – binnen de grenzen van belangrijke toetsmomenten – de jaarplanning flexibel aan te passen aan je eigen situatie.

Samenhang leerkracht- en leerlingsoftware

Door slimme koppelingen tussen de leerkracht- en leerlingsoftware biedt Veilig leren lezen je optimale ondersteuning in jouw dagelijkse lespraktijk. Op basis van de gegevens in Digiregie richt je jouw onderwijs in. Met de Leerkrachtassistent geef je jouw instructie op maat en met de leerlingsoftware bied je gepersonaliseerde oefeningen aan. Hiermee bereik je maximale leerresultaten voor iedere leerling!

weergave softwarekoppelingen Veilig leren lezen

Meer materiaal van Veilig leren lezen

Ankerboeken

Elke kern van Veilig leren lezen begint met een prachtig geïllustreerd ankerverhaal waarmee je het thema van de kern introduceert. Het voorlezen van de ankerverhalen draagt bij aan het uitbreiden van de woordenschat in groep 3. Meer informatie

Letterbord

Bij het aanbieden van elke nieuwe letter maak je gebruik van het klassikale Letterbord. Hiermee automatiseer je eenvoudig de letterkennis.Meer informatie